Завідувач кафедри

Новиков Дмитро Олексійович

/Files/images/Novikov.pngКафедра фармації

Посада: завідувач кафедри

Науковий ступінь: доктор фармацевтичних наук

Вчене звання: професор

Стаж науково-педагогічної роботи: 22 роки.

Біографія

Народився 14 листопада 1969 року в місті Курську (Російська Федерація).

Закінчив Курський державний медичний університет, працював асистентом кафедри неорганічної хімії. Вступив до аспірантури при кафедрі загальної хімії КДМІ, після чого 11 січня 1995 захистив кандидатську дисертацію в Московському науково-дослідному інституті фармації.

Закінчив докторантуру Ленінградської військово-медичної академії. 1 грудня 1998 захистив докторську дисертацію в Пермській державній фармацевтичній академії. Отримав звання професора і був призначений на посаду завідувача кафедри загальної неорганічної хімії.

Працював завідувачем кафедри біоорганічної хімії при Курському державному медичному університеті, заступником декана фармацевтичного факультету.

Переїхав жити до Санкт-Петербургу, працював у Російській соціальній академії імені М.М. Гарячого на посаді завідувача кафедри фармацевтичної хімії.

Із 2002 по 2006 рік був консультантом ДНIІФ м. Санкт-Петербурга.

У 2004 р брав участь у Болонському процесі щодо інтеграції освітніх європейських систем.

З 2002 по 2004 рік очолював Міжнародний науковий союз молодих вчених ім. Д.І. Менделєеєва (Санкт-Петербурзька філія).

Нагороджений дипломом першого ступеня «За внесення вкладу у зміцнення співдружності молодих вчених» (Польща, 2003 рік, м. Білосток).

У 2010 році переїхав до України. Спочатку мешкав у Донецьку, а в 2012 році переїхав жити до Києва. В основному займав посаду консультанта в різних фармацевтичних фірмах.

Викладає дисципліни:

1. Біоорганічна хімія
2. Біохімія

Галузь наукових інтересів:

1. Використання флуоресцентного методу в якісному і кількісному визначенні органічних і неорганічних лікарських речовин
2. Фармацевтичний і біофармацевтичний аналіз

Є автором та співавтором 136 наукових праць, у т.ч. 3-х монографій («Комплексні сполуки. Застосування в медицині та фармації», «Флуоресцентний метод у фармацевтичному аналізі», «Електролітний гомеостаз. Порушення і способи фармакологічної корекції обміну магнію при деяких захворюваннях») і підручника («Введення в біофармацевтичний аналіз»).

Автор 4 винаходів і 1 патенту.

Підготував 6 кандидатів наук. 16 разів виступав опонентом кандидатських та докторських дисертацій.

Перелік наукових праць за останні 5 років

1. Новиков Д.О., Мєлюков Ф.М., Чуєв А.С. Математичні моделі, використовувані при професійному відборі працівників хіміко-фармацевтичних підприємств. Тез. док. XVI-ой межд. наук.-тех. конф. «Прикладні задачі математики і механіки», Україна, Севастополь, 7 квітня 2008. – ТОВ «Науково-освітня установа «Вектор науки» – С. 54-55.

2. Новиков Д.О., Янголенко И.Ю. Комп’ютерна модель універсального фотометра з гнучкими светодіодами для медико-екологічних та фармацевтичних досліджень.

Тез. док. XVI Міжн. наук.-техн. конф. «Машинобудування і техносфера XXI століття», Україна, Севастополь, 14-19 вересня 2009 року. – ТОВ «Науково-освітня установа «Вектор науки», 2009. – С. 76-78.

3. Новиков Д.А. Хронобиологические способы индивидуализации применения лекарственных средств в различных возрастных группах. Журнал «Человек и вселенная». – С.-Пб, 2010. — № 4. – С.101-110.

4. Новиков Д.А., Валерно Г.С., Соловьев Р.В. Демографические и географические факторы, влияющие на особенности фармакокинетических параметров антибиотиков тетрациклинового ряда. Тез. науч. конф. «Актуальные проблемы современной фармакотерапии». – С.-Пб: ГИТЕЗ, 2010. С. 58-59.

5. Новиков Д.О., Янь У. Парафармація і нутриціологія як перспективні напрямки альтернативної медицини. Тез. доп. наук. конф. «Перспективи компанії Доюань в Україні», Київ, 2012. – С. 53.

6. Новиков Д.А., Хабаров А.А., Григорьева Т.М.,Григорьев О.А.Введение в биофармацевтический анализ : учебник-монография для студентов фармацевтической специальности. – С.-Пб: Х. просвещение, 2013. – 132 с.