Зелена Любов Борисівна

Кафедра мікробіології, сучасних біотехнологій, екології та імунології

Посада: старший викладач

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Біографія

Народилася 15 травня 1974 року в м. Києві.

У 1998 році закінчила Київський університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Біохімія», отримавши кваліфікацію «біолог, молекулярний біолог, викладач біології».

У 2008 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.15 – Генетика на тему «Молекулярно-біологічні аспекти змін формотворення у сосни звичайної, індукованих хронічним випромінюванням».

 Стаж науково-педагогічної роботи

18 років наукової діяльності в Інституті мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, за сумісництвом викладання в Університеті «Україна» на посаді старшого викладача.

Викладає дисципліни:

  1. Вірусологія
  2. Генетика
  3. Віруси мікроорганізмів
  4. Молекулярна біологія
  5. Генетика бактерій
  6. Молекулярна мікробіологія
  7. Мікроекологія людини
  8. Біологія індивідуального розвитку

Галузь наукових інтересів:

Геноми прокаріот та еукаріот

Перелік наукових праць за останні роки

1. Зелена Л.Б., Сергійчук Н.М., Мележик О.В. Опорний конспект лекцій Мікроекологія людини. – К.: Університет «Україна», 2014. – 28 с.

2. Grabova, A. Y., Dragovoz, I. V., Zelena, L. B., Tkachuk, D. M., & Avdeeva, L. V. (2016). Antifungal Activity and Gene Expression of Lipopeptide Antibiotics in Strains of Bacillus Genus. – Biopolymers and Cell, 32(1). – Р. 41-48.

3. Нечипуренко О.О., Хархота М.А., Зелена Л.Б., Остапчук А.М., Авдєєва Л.В. Поліфазний таксономічний аналіз каротинсинтезувального штаму Bacillus sp. 1.1, перспективного для створення пробіотика // Мікробіологічний журнал. – 2016. — Т. 78. — № 3. – С. 36-44.

4. M. A. Fomina, L. V. Polishchuk, K. S. Tkachenko, J. W. Hong, L. B. Zelena, O. D. Ianieva, V. S. Pidgorskyi. Complex Identification of Red Yeast Isolate from Gastrointestinal Tract of Hucul Long-Liver (Carpathians, Ukraine) // Мікробіологічний журнал. – 2016. – Т. 78. — № 5. – С. 2-11.

5. Zelena L.B. Monitoring of Transcriptional Activity of Genes Responsible for Yeast Flocculation // II International Scientific Conference Microbiology and Immunology – the Development Outlook in the 21st century. April 14-15, 2016, Kyiv. – P.103-104.

6. Zelena L., Gretsky I., Kachur T. Estimation of Yeast Flocculation under Ultrahigh Frequency Electromagnetic Radiation // The Fourth International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research (RAD 2016). – Niš, Serbia, May 23-27, 2016. – P.72

7. Zelena L., Gretsky I. In Silico Analysis of Intraspecies Variability of Photobacterium Phosphoreum genes Involved in Luciferase Activity // International Scientific Conference «Achievements and Prospects of Microbiology», Lviv, Ukraine, October 12–14, 2016. — P. 155-156.