Поєдинок Наталія Леонідівна

Кафедра мікробіології, сучасних біотехнологій, екології та імунології

Посада: доцент

Науковий ступінь: доктор біологічних наук

Вчене звання: старший науковий співробітник

Лауреат Премії 3-х Академій (Україна, Білорусь, Молдова) (2008р.).

 Біографія

Народилася 1 квітня 1956 року в місті Ногінськ Московської області, Росія.

30.06.1978 року закінчила Московський державний університет ім. М.В. Ломоносова за спеціальністю «Ботаніка (нижчі рослини)».

У 1982 році здобула науковий ступінь кандидата біологічних наук.

Доктор біологічних наук за спеціальністю «Біотехнологія» від 15.12.2015 року.

 Стаж науково-педагогічної роботи:

34 роки наукової роботи:

МГУ, молодший науковий співробітник кафедри мікробіології;
МГУ, аспірантура кафедри нижчих рослин;
науковий співробітник Інституту мікробіології та вірусології НАН України;
старший науковий співробітник Інституту ботаніки НАН України;
старший науковий співробітник Державного інституту науково-технічної та інноваційної експертизи.

 Викладає дисципліни:

 1. Біотехнологія
 2. Мікробний синтез
 3. Очистка стічних вод

 Галузь наукових інтересів:

 1. Біотехнологія
 2. Біологічне очищення навколишнього середовища
 3. Біопрепарати
 4. БАДи
 5. Екологія
 6. Фізіологія
 7. Біохімія
 8. Генетика
 9. Їстивні гриби
 10. Лікарські гриби
 11. Селекція
 12. Біосинтетична активність

 Перелік наукових праць за останні роки

1. Поєдинок Н.Л., Трухоновец В.В., Щерба В.В. Биохимический составплодовых тел Ganoderma lipsiense (batsch) g. f. atk. и влияние лазерного облучения на вегетативный рост и плодообразование трутовика плоского в условиях искусственной культуры // Проблемы лесоведения и лесоводства. Сборник научных трудов ИЛ НАН Беларуси. – Выпуск 76. – 2016. – С. 66-76.

2. Andrei Tugay, Oksana Mykchaylova, Anatoly Negriyko. Prospects for Using Low-intensity Ionizing and Laser Radiation to Enhance the Melanin Biosynthesis with Fungi The Fourth International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research (RAD 2016). – P. 66-67.

3. Oksana Mykchaylova, Anatoly Negriyko. Low-intensity Laser Radiation in Biotechnology Cultivation of Culinary-medicinal Mushrooms. The Fourth International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research (RAD 2016). — P. 65-66.

4. Михайлова О.Б., Ходаковский В.М., ДудкаИ.А. Влияние на ростовую активность посевного материала культивируемых макромицетов низкоинтенсивного лазерного излучения // Мікробіологія и біотехнологія – 2015. – Т. 29. — № 1. – С. 77-86.

5. Mykhailova O.B., NegriykoA.M. EffectsofLightWavelengthsandCoherenceonBasidiosporesGermination. J. Microbiol. Biotech. Food Sci. – 2015. – V. 4. — N 4. – P. 352-357.

6. Поєдинок Н.Л., Михайлова О.Б., Бісько Н.А. Патент на винахід № 102450 Спосіб одержання біомаси та білка харчового призначення зморшка конічного (Morchella conica). Державна служба інтелектуальної власності України, 10.07.2013.