Федорова Людмила Олександрівна

Кафедра фармації

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат фармацевтичних наук

Досвід роботи: 36 років

Біографія

Народилися 10 липня 1953 року в місті Вірюсинську Тайшетського району Іркутської області.

Відомості про вищу освіту

У 1979 році закінчила Медичний інститут імені академіка Павлова міста Рязань.

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

У 2006 році захистила дисертацію на тему: «Забезпечення якості лікарських засобів під час оптово-роздрібної реалізації» та отримала науковий ступінь кандидата фармацевтичних наук зі спеціальності «Технологія ліків та організація фармацевтичної справи».

Відомості про підвищення педагогічної кваліфікації

2012 рік – підвищення кваліфікації в Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України за спеціалізацією ТУ «Українська мова професійного спілкування».

2013 рік – підвищення кваліфікації в Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України за спеціалізацією ТУ «Теорія та методика навчання».

2018 рік – підвищення кваліфікації в Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України за спеціалізацією ТУ «Нові технології навчання».

Державні нагороди, почесні звання

2007 рік – «Заслужений працівник фармації України».

Основні етапи діяльності

З 1982 року працювала в контрольно-аналітичній лабораторії КП «Фармація» на посаді провізора-аналітика, з 1993 року – завідувач контрольно-аналітичної лабораторії КП «Фармація»;

У 1996-2008 роках – начальник Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів;

У 2009 році – завідувач контрольно-аналітичною лабораторією з контролю якості лікарських засобів;

З 2011 року – старший викладач Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України.

Основні наукові праці

Має у доробок із 53 наукових праць, з них 49 статей, 2 патентів, 1 монографія, 1 посібник.

 Список

наукових та навчально-методичних праць

з/п Назва Характер роботи Вихідні дані Обсяг Співавтори
І. Наукові роботи, опубліковані до захисту кандидатської дисертації
1 Застосування мікропроцесорної механіки в діяльність контрольно- аналітичної лабораторії Друк Фармацевтичний журнал 1996 р. — №5-6. – С. 136-137. Фахове видання 2 Федорова Л.О., Головко В.Д., Демченко Н.В.
2 Методологічні аспекти створення системи забезпечення умов зберігання лікарських засобів у лікувально- профілактичних закладах Друк Збірник наукових праць співробітників КМАПО імені П.Л. Шупика. – К., 2003. — Вид. 12. -Кн. 2. — С. 832-82 5. Фахове видання 4 Федорова Jl.O., Ветютнева Н.О.
3 До питання створення системи забезпечення якості лікарських засобів у лікувально-профілактичних закладах (на прикладі Чернігівської області) Друк Фармацевтичний журнал. – 2003 р. — №1. – С. 37-43. Фахове видання 7 Федорова Л.О., Ветютнева Н.О. Романюк М.М.
4 Контроль за якістю та безпекою ліків при їх медичному застосуванні: досвід спільних дій (на прикладі Чернігівської області) Друк Фармацевтичний журнал. – 2003 р. — №5. – С. 28-35. Фахове видання 8 Федорова Л.О., Ветютнева Н.О., Вікторов О.П., Романюк М.М.
5 Організація системи державного контролю якості лікарських засобів на територіальному рівні Друк Збірник наукових праць співробітників КМАПО імені П.Л. Шупика. – К., 2004. – Вид. ІЗ.- Кн.3. – С. 245-251. Фахове видання 5 Федорова Л.О., Ветютнева Н.О.
6 Розробка технологій інформаційного забезпечення державних інспекторів територіальних інспекцій з контролю якості лікарських засобів Друк Фармацевтичний журнал. 2004 р.-№6. – С. 26-27. Фахове видання 2 Федорова Л.О., Ветютнева Н.О., Дяченко С.О.
7 Організаційні аспекти забезпечення якості лікарських засобів під час надання послуги « Ліки на замовлення» (на прикладі Чернігівської області) Друк Збірник наукових праць співробітників КМАПО імені П.Л. Щупика. – К., 2005.– Вид. 14. – Кн. 2. – С. 641-646. Фахове видання 6 Федорова Л.О., Ветютнева Н.О.
8 Актуальні питання забезпечення якості лікарських засобів при їх транспортуванні Друк X Конгрес Світової Федерації Українських Лікарських Товариств (СФУЛТ) 26-28 вересня 2004 року. – Чернівці, 2004. – С. 665. 1 Федорова Л.О.
9 Координаційна діяльність державної інспекції з контролю якості лікарських засобів у Чернігівської області з органами виконавчої влади та правоохоронними органами по забезпеченню якості лікарських засобів Друк Тези доповідей Журнал «Ліки України». 2004 р.– Харків. — № 9(86).– С.138-139. 2 Федорова Л.О., Ветютнева Н.О.
10 Роль оперативності та достовірності інформації в підвищенні ефективності роботи державного інспектора Друк Тези доповідей: Матеріали всеукраїнського науково-практичного семінару «Перспективи створення в Україні лікарських препаратів різної спрямованості» (м. Харків, 26 листопада 2004 року).– Харків,2004.– С.334-336. 3 Федорова Л.О., Ветютнева Н.О.
11 Актуальные аспекты обеспечения качества лекарственных средств в лечебно-профилактических учреждениях Друк Тезисы докладов: XI Российский национальный конгресс «Человек и лекарство» (г.Москва, 19-23 апреля 2004 г.). – Москва, 2004. – С.900. 1 Федорова Л.О., Ветютнева Н.О
12 Забезпечення якості лікарських засобів під час організації тендерних закупівель засобів у лікувально-профілактичних закладах і організаціях Друк Тези доповідей Міжнародний медико -фармацевтичний конгрес «Ліки та життя» (м.Київ, 15-18 лютого 2005р.).– Київ, 2005р.– С. 147. 2 Федорова Л.О., Ветютнева Н.О
13 Організація контролю якості лікарських засобів за зверненням громадян Друк Тези доповідей: Матеріали VI національного з’їзду фармацевтів України «Досягнення та перспективи розвитку фармацевтичної галузі України (Харків, 28-30 вересня 2005 р.).– Харків, 2005. – С. 299. 7 Федорова Л.О., Ветютнева Н.О
14 Побічна дія/ побічна реакція та якість лікарських засобів Друк ТезидоповідейVIII з’їзду СФУЛТ(Івано-Франківськ, 21-22 квітня 2005 р.).– Івано-Франківськ, 2005. – С. 485. 1 Федорова Л.О.,
15 Забезпечення якості лікарських засобів у лікувально-профілактичних закладах Друк Методичні рекомендації .– Чернігів, 2003.– С.7. 7 Федорова Л.О., Ветютнева Н.О., Дейкун М.П.
16 Інформаційне забезпечення державних інспекторів територіальних інспекцій з контролю якості лікарських засобів Друк Методичні рекомендації – К.: «Укрмедпатентінформ».– 2005.– С.19. 19 Федорова Л.О., Ветютнева Н.О., Дяченко С.О.
II. Наукові роботи, опубліковані після захисту кандидатської дисертації
17 Формування якості лікарських засобів: філософські та прикладні аспекти. Повідомлення І Друк. Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – Вип. 21,кн. З.– К., 2012. – С. 542-553. Фахове видання 12 Ветютнева Н.О., Буднікова Т.М., Пилипчук Л.Б., Тодорова В.І., Радченко А.П., Федорова Л.О.
18 Формування якості лікарських засобів: філософські та прикладні аспекти. Повідомлення II Друк. Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – Вип. 21, кн. 4.– К., 2012. – С. 392-401. Фахове видання 10 Ветютнева Н.О., Буднікова Т.М., Пилипчук Л.Б., Тодорова В.І., Радченко А.П., Федорова Л.О.
19 Оптимізація діяльності уповноважених осіб лікарняних аптек із забезпечення якості лікарських засобів у відділеннях лікарень Друк. XIV Конгрес Світової Федерації Українських Лікарських Товариств (СФУЛТ) 04-06 жовтня 2012 року. – Донецьк, ДНМУ. – 2012. – С. 23. 1 Ветютнева Н.О., Федорова Л.О., Пудляк С.С.
20 Філософські та прикладні аспекти якості лікарських засобів Друк. VI Національний конгрес «Людина та ліки — Україна» 21-22 березня 2013 року в м. Києві.– К.– 2013.– С. 64. 1 Ветютнева Н.О., Федорова Л.О.
21 Аналіз розвитку нормативно-правової бази України у сфері забезпечення якості лікарських засобів Друк. VII Науково-практична конференція 3 міжнародною участю «Управління якістю в фармації» 17 травня 2013 р. – Харків, 2013. – С. 25-26. 2 Ветютнева Н.О., Пилипчук Л.Б., Федорова Л.О., Буднікова Т.М.
22 Впровадження письмових методик та протоколів у роботу аптечних закладів як складова системи забезпечення якості лікарських засобів Друк. Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – Вин. 22, кн. 4.– К., 2013. – С. 362-369. Фахове видання 8 Ветютнева Н.О., Федорова Л.О., Пилипчук Л.Б., Закидальська Т.В., Слєсаренко Т.М.
23 Нормативно-правове регулювання у сфері забезпечення якості лікарських засобів в Україні: ретроспективний аналіз Друк. Фармацевтичний журнал. – 2013. — № 4. – С. 9-18. Фахове видання 10 Ветютнева Н.О., Пилипчук Л.Б., Федорова Л.О.
24 Щодо проблеми здійснення фармаконагляду на рівні аптечних закладів Друк. Науково-практична конференція «Актуальні питання безпечного застосування ліків» 17-18 жовтня 2013 року 2013 р. – Тернопіль: ТДМУ імені І.Я. Горбачевського, 2013. – С. 3-4. 2 Ветютнева Н.О., Пилипчук Л.Б., Буднікова Т.М., Федорова Л.О.
25 Нормативно-правові та методичні засади організації фармацевтичної просвіти населення в умовах впровадження належної аптечної практики Друк. Фармацевтичний журнал. – 2014. — № 2. – С. 20-26. Фахове видання 7 Ветютнева Н.О., Буднікова Т.М., Пилипчук Л.Б., Тодорова В.І., Федорова Л.О., Радченко А.П., Марусенко Н.А.
26 Сучасний стан та тенденції розвитку нормативно-правового регулювання у сфері забезпечення якості лікарських засобів Друк. Фармацевтичний журнал. – 2014. — № 3. – С. 66-73. Фахове видання 8 Ветютнева Н.О., Пилипчук Л.Б., Федорова Л.О., Тодорова В.І., Буднікова Т.М., Радченко А.П., Марусенко Н.А.
27 Функціональна модель проведення вхідного контролю якості лікарських засобів в аптечних закладах. Частина І Друк. Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – К., 2015.– Вин. 24, кн. 5.– С.276-288. Фахове видання 13 Ветютнева Н.О., Загорій Г.В., Пилипенко Г.Г., Федорова Л.О.
28 Боротьба з поширенням неякісних та фальсифікованих лікарських засобів у Чернігівській обл. в 2010-2015 pp. Друк. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Вітчизняна та світова медицина: вимоги сьогодення» 9-10 жовтня 2015 року. – Дніпропетровськ: Організація наукових медичних досліджень «Salutem», 2015. – С. 96-101. 6 Ветютнева Н.О., Федорова Л.О.
29 Регіональна система запобігання ввезенню та поширенню неякісних і фальсифікованих лікарських засобів: сучасний стан та напрямки вдосконалення Друк. Український вісник психоневрології. – 2015. – Т. 23, вип. 3 (84).– С. 25-29. Фахове видання 5 Ветютнева Н.О., Федорова Л.О.
30 IDEFO-модель проведення вхідного контролю якості лікарських засобів в аптечних закладах Друк. Тези доповідей Міжнародного конгресу «Людина та ліки -Україна» (м. Київ, 31 березня — 1 квітня 2016 року). – К.: ТОВ «Нью Віво», 2016. – С. 31. 1 Ветютнева Н.О., Пилипенко Г.Г., Федорова Л.О.
31 Обґрунтування інтегративної моделі забезпечення якості лікарських засобів на етапах реалізації та медичного застосування Друк. Фармація XXI століття: тенденції та перспективи: матеріали VIII Нац. з’їзду фармацевтів України (Харків, 13-16 вересня 2016 р.): у 2 т. – Т.2/М-во охорони здоров’я України, Нац. фармац. ун-т. – Харків: НФаУ, 2016.– С. 195. 1 Ветютнева Н.О., Федорова Л.О.
32 Інтегративний підхід до побудови моделі забезпечення якості лікарських засобів під час реалізації та медичного застосування Друк. Фармаком. — 2016. — № З.-С. 46-50. Фахове видання 5 Ветютнева Н.О., Федорова Л.О.
33 Функціональна модель проведення вхідного контролю якості лікарських засобів в аптечних закладах. Частина II Друк. Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – К., 2016.– Вип. 26.– С. 271-281. Фахове видання 11 Ветютнева Н.О., Пилипенко А.Г., Федорова Л.О.
34 Сучасна концепція забезпечення якості лікарських засобів Друк. Колективна монографія / за наук. ред. Н.О. Ветютневої. – Вінниця: ТОВ «Нілен-ЛТД», 2018. 400 Ветютнева Н.О., Тодорова В.І., Римар М.В., Федорова Л.О., Радченко А.П., Пилипенко Г. Г.
35 Methodical Approaches to the Introduction of the Quality Risk Management Process for Medicinesin Pharmaceutical Institutions Друк. Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку = Pharma ceuticalscienceandpractic: problems, achievements, prospects: матер. ІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 27 квітня 2010 р. / ред. кол.: О.Ф. Пімінов та ін. – Харків: НФаУ, 2018.– С. 244-246. 3 Vetiutneva N.O., Rimar M.V., Fedorova L.O., Todorova V.I.
36 Методологічне обґрунтування професійних функцій уповноважених осіб аптечних і лікувально-профілактичних закладів Друк. Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2018.– Т. 11. — № 1 (26). – С. 83-90. Фахове видання 8 Ветютнева Н.О., Федорова Л.О.
37 Методологічні засади управління ризиками для якості в аптечних закладах Друк. Медична наука та практика: виклики і сьогодення: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 24-25 серпня 2018 року).– Львів: ГО «Львівська медична спільнота», 2018. 5 Трохимчук В.В., Федорова Л.О.
38 Обґрунтування вибору методів загальної оцінки ризиків для якості в аптечних закладах Друк- Матеріали VII науково-практичної конференції з міжнародною участю «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів» (м. Тернопіль, 27-28 вересня 2018 року). – Тернопіль; Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України, 2018. 2 Трохимчук В.В., Федорова Л.О.
III. Винаходи та корисні моделі
39 Комп’ютерна програма « Система «PDA-Pharm-Control-система оперативного доступу до інформації щодо якості лікарських засобів» Друк. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 12959 від 11.05.2005 р.-К.: Державний департамент інтелектуальної власності. 5 Федорова Л.О., Дяченко С.О.
40 Інтегративний підхід до побудови моделі забезпечення якості лікарських засобів під час реалізації та медичного застосування Друк. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір №69782 від 16.01.2017 р.– К.: Державна служба інтелектуальної власності України. 5 Ветютнева Н.О., Федорова Л.О.
IV. Основні навчально-методичні роботи (за період наукової та педагогічної діяльності)
41 Використання навчальних баз для оптимізації навчального процесу на циклах підвищення кваліфікації провізорів Друк. XIV Конгрес Світової Федерації Українських Лікарських Товариств (СФУЛТ) 04-06 жовтня 2012 року. – Донецьк, ДНМУ.– 2012.– С. 23. 1 Ветютнева Н.О., Пилипчук Л.Б., Тодорова В.І., Радченко А.П., Федорова Л.О., Марусенко Н.А.
42 Питання якості лікарських засобів у навчальних дисциплінах до дипломної підготовки провізорів Друк. XII З’їзд Всеукраїнського лікарського товариства (ВУЛТ) 5-7 вересня 2013 року.– К., 2013. – С. 47-48. 2 Ветютнева Н.О., Пилипчук Л.Б., Буднікова Т.М., Тодорова В.І., Федорова Л.О., Радченко А.П.
43 Самостійна науково-практична робота – важлива складова ефективної підготовки провізорів-інтернів Друк. XV Конгрес Світової Федерації Українських Лікарських Товариств (СФУЛТ) 16-18 жовтня 2014 р. – Чернівці: БДМУ, 20 4.– С. 57-58. 2 Ветютнева Н.О., Пилипчук Л.Б., Тодорова В.І., Радченко А.П., Федорова Л.О., Марусенко Н.А.
44 Місце та роль модулю «Якість лікарських засобів» у навчальних дисциплінах підготовки провізорів Друк. Кредитно- модульна система в організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України на новому етапі: матеріали X ювілейної Всеукраїнська навчально-наукова конференція 3 міжнародною участю (Тернопіль, 18-19 квітня 2013 року): у 2 ч. / ТДМУ імені І.Я. Горбачевского: Укрмедкнига, 2013. – Ч. 1.– С. 227-230. 4 Ветютнева Н.О., Пилипчук Л.Б., Тодорова В.І., Радченко А.П., Федорова Л.О., Марусенко Н.А.
45 Впровадження моделі комбінованого навчання на етапі післядипломної підготовки провізорів Друк. Сучасна післядипломна медична освіта: досягнення, проблеми, перспективи: матеріали навчально-наукової конференції 7-8 листопада 2013 року. – Харків: ХМАПО, 2013. – С. 54-55. 2 Ветютнева Н.О., Пилипчук Л.Б., Тодорова В.І., Буднікова Т.М., Федорова Л.О., Радченко А.П., Пилипенко Г.Г.
46 Досвід роботи з базами стажування провізорів-інтернів за спеціальністю «Загальна фармація» Друк. Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – К., 2015. – Вип. 24, кн. 2. – С.538-543. Фахове видання 6 Ветютнева Н.О., Загорій Г.В., Тодорова В.І., Радченко А.П., Федорова Л.О.
47 Формування професійних компетенцій провізора-інтерна на етапі запровадження ліцензійного інтегрованого іспиту «КРОК 3» Друк. Матеріали VI Конгресу Південно-Східного Європейського Медичного Форуму (ПСЄМФ) та XIV З’їзду Всеукраїнського Лікарського Товариства (ВУЛТ) 9-11 вересня 2015 року. – Одеса: Видавництво Бартенева, 2015. – С. 430. 1 Ветютнева Н.О., Тодорова В.І., Пилипчук Л.Б., Радченко А.П., Федорова Л.О., Буднікова Т.М., Марусенко Н.А.
48 Забезпечення, контроль якості і стандартизація лікарських засобів Друк. Навчально -методичний посібник / За ред. професора Н.О.Ветютневої. – Вінниця, 1111 «ТД» Едельвейс і К», 2016.-505 с. Навчально-методичний посібник (рекомендовано ЦМК із вищої медичної освіти МОЗ України, протокол № 3 від 27.10.2016 р.). 505 Ветютнева Н.О., Пилипенко А.Г., Тодорова В.І., Ющенко Т.І., Федорова Л.О., Радченко А.П., Римар М.В., Козирева А.О.
49 Роль фахових громадських організацій на етапі післядипломної освіти провізорів Друк. Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні: матеріали XIV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю (18-19 травня 2017 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, 2017. – С. 210. 1 Ветютнева Н.О., Тодорова В.І., Федорова Л.О., Римар М.В., Радченко А.П., Квітницька О.Ю., Пилипенко Г.Г.
50 Training of Responsible Persons of Pharmaceutical Establishments in the Context of Good Practices Друк. Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Life Long Learning)»: наука, освіта, практика / Training Specialistsof Pharmacyin Concept «Life Long Learning»: Science, Education, Practice: матеріали I наук.-практ. інтернет-конференнії з міжнар. участю (16-17 трав. 2017 р., м. Харків) / ред. кол.: В.М. Толочко та ін. – Харків: НФаУ, 2017. – С. 6-7. 2 Vetiutneva N.O., Fedorova L.O., Todorova V.I., Rymar M.V., Radchenko A.P., Pylypenko G.G., Kvitnytska O.Y.
51 Наукова співпраця профільних кафедр та фахових громадських організацій на етапі післядипломної підготовки провізорів Друк. Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – К., 2017. – Ви і. 27. – С. 22-30. Фахове видання 9 Ветютнева H.O., Федорова Л.О., Тодорова B.I., Римар М.В., Радченко А.П., Пилипенко Г. Г., Квітницька О. Ю.
52 Acquirement Pharmacist Interns Professional Competence in the Specialty «General Pharmacy» during Internship Друк. Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (LifeLongLearning)»: наука, освіта, практика / Training Specialists Of Pharmacy In Concept «LifeLongLearning»: Science, Education, Practice: матеріали I наук.-практ. інтернет-конференції з міжнар. участю (16-17 трав. 2017 p., м. Харків) / ред. кол.: В.М. Толочко та ін. – Харків: НФаУ, 2017. – С. 4-5. 2 Vetiutneva N.O., Todorova V.I., Rymar M.V., Fedorova L.O., Radchenko A.P., Pylypenko G.G., Kvitnytska O.Y.
53 Забезпечення якості освітнього процесу на етапі післядипломної підготовки та безперервного професійного розвитку провізорів Друк. Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку = Pharma ceutical scienceandpractice: problems, achievements, prospects: матер. II наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 27 квітня 2018 р. / ред. кол.: О.Ф. Пімівов та ін. – Харків: НФаУ, 2018. – С. 400-402. 3 Ветютнева H.O., Тодорова B.I., Римар M.B., Радченко А.П., Федорова Jl.O., Квітницька О.Ю., Пилипенко Г.Г.