Тугай Тетяна Іванівна

Кафедра мікробіології, сучасних біотехнологій, екології та імунології

Посада: завідувач кафедри, професор

Науковий ступінь: доктор біологічних наук

Вчене звання: старший науковий співробітник

Біографія

Народилася 21 лютого 1954 року.

У 1976 році закінчила Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Біологія», отримавши кваліфікацію біолога-мікробіолога, викладача біології та хімії.

Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.01 – Радіобіологія на тему «Адаптація мікроміцетів до дії хронічного іонізуючого опромінення».

Стаж науково-педагогічної роботи:

40 років наукової діяльності в Інституті мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, за сумісництвом викладання в Університеті «Україна» на посаді професора.

Викладає дисципліни:

1. Мікробіологія
2. Радіобіологія
3. Біологія і систематика окремих груп бактерій
4. Цитологія мікроорганізмів

Галузь наукових інтересів:

Адаптивні стратегії у різних представників мікробіоти.

Перелік наукових праць за останні 5 років

1. Тугай Т.І., Тугай А.В., Желтоножська М.В., Садовніков Л.В. Закономірності впливу низьких доз опромінення на мікроскопічні гриби // Ядерна фізика та енергетика. ─ 2012. ─ Т.13. — № 4. ─ С. 396─402.

2. Тугай Т.И., Тугай А.В., Желтоножская М.В., Садовников Л.В. Влияние низких доз облучения на рост Aspergillus versicolor и Paecilomyces lilacinus // Мікробіол. журн. – 2013. – Вип. 75. — № 4. – С. 33- 40.

3. K.G. Lopatko, M.D. Melnichuk, Y.G. Aftandilyants, E.N. Gonchar, V.F. Boretskij, A.N. Veklich, S.N. Zakharchenko, T.I. Tugay, A.V. Tugay, V.V. Trach. Obtaining of Metallic Nanoparticles by Plasma-Erosion Electrical Discharges in Liquid Mediums for Biological Application // Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW Agriculture (Agricultural and Forest Engineering). – 2013. — No 61. – P. 105-115.

4. Жданова Н.Н., Редчиц Т.И., Олишевская С.В., Тугай Т.И. Новый тип тропической реакции у грибов – позитивный радиотропизм // Микробиота Украинского Полесья: Последствия Чернобыльской катастрофы». – К.: Наукова думка, 2013. – С. 280-296.

5. K. Lopat’ko, Y. Aftandiliants, A. Veklich, V. Boretskij, N. Taran, L. Batsmanova, V. Trach, T. Tugai. Enrichment of Colloidal Solutions by Nanoparticles in Underwater Spark Discharge. Problems of Atomic Science and Technology. – 2015. — № 1. Series: Plasma Physics (21). – P. 267-270.

6. N. Poyedinok, O. Mykhaylova, T.Tugay, A. Tugay, A., Negriyko, I.Dudka. Effect of Light Wavelengths and Coherence on Growth, Enzymes Activity, and Melanin Accumulation of Liquid-Cultured Inonotus obliquus (Ach.:Pers.) Pilát. Appl. Biochem. Biotechnol. – 2015. Vol. 176. – P. 333-343.

7. T.Tugay, A. Tugay. Adaptation of Hyphomycetes to Chronic Ionizing Radiation .The Fourth International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research (RAD 2016). Serbia; – Niš : University, Faculty of Electronic. May 23-27, 2016.