Секція 17 «Природа, медицина, здоров’я»

ХV Всеукраїнську наукову конференцію студентів і молодих вчених, засідання секції 17 «Природа, медицина, здоров’я» розпочато!!!