Програма Всеукраїнського форуму «Охорона природи в Україні: стан та перспективи збереження».

4 квітня (середа)

9.00–13.00    Заїзд, реєстрація, розміщення учасників Форуму. (кааб №7)

 Оформлення виставки «Природоохоронна діяльність закладів освіти, установ ПЗФ та громадськості»

12.00–14.00   Робота тематичної виставки «Природоохоронна діяльність закладів освіти, установ ПЗФ та громадськості» та презентаційно-ділової зони «Візитівка практичних дій педагога та природоохоронця»

 

14.00–14.30  Урочисте відкриття Форуму (актова зала, ІІІ поверх)

Виступ колективу екологічної просвіти «Вітаміни» комунального закладу Київської обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини», Боярського навчально-виховного комплексу «Колегіум загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3» Києво-Святошинського району Київської області

Вітальне слово:

  – Вербицький Володимир Валентинович  доктор педагогічних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України, директор Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОН України;

  –  Шевчук Василь Якович – доктор економічних наук, професор, Голова Президії Українського товариства охорони природи;

 – Бондар Олександр Іванович – ректор Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління

  – Стеценко Микола Пилипович – Голова Асоціації Природоохоронних територій України

 

14.30–16.30   Пленарне засідання. «Охорона природи в Україні: стан та перспективи збереження».

 – «Охорона рослин в Україні»

Дідух Яків Петрович – доктор біологічних наук, академік НАН України, завідувач відділу геоботаніки та екології інституту ботаніки ім. Холодного НАН України

– «Територіальна діяльність – впливи на довкілля»

Демчишин Михайло Гордійович, зав. відділом інженерної геології Інституту геологічних наук НАН України, доктор технічних наук, професор, голова Всеукраїнської секції охорони надр та екологічної геології ім. О. Щириці  УкрТОП

«Стан та перспективи охорони рослинних угруповань»

Новосад Валерій Васильович –  доктор біологічних наук, директор Ботанічного музею Національного  науково-природничого музею НАН України, голова Всеукраїнської секції охорони рослинного світу УкрТОП

  – «Нова парадигма звершення земельної реформи в Україні»

  Ковалів  Олександер Іванович –  доктор економічних наук, провідний науковий співробітник Інституту агроекології і природокористування НААН України, голова Всеукраїнської секції використання і охорони земель Українського товариства охорони природи.

  – «Тваринний світ в Україні: стан та перспективи збереження»

Некрасова Оксана Дмитрівна, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник відділу моніторингу та охорони тваринного світу Інституту зоології ім. І. І.Шмальгаузена НАН України

 – «Проблеми охорони флорістичного різноманіття України»

Мельник Віктор Іванович –  доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу природної флори Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України, голова Всеукраїнської секції природно-заповідних територій  Українського товариства охорони природи.

 – «Нові підходи до збереження окремих видів тварин»

Неліп Антон Олегович, керівник проекту,  Парк природи «Беремицьке»

– «Методика формування екоетичного світогляду»

 Мовчан Валентина Олексіївна, кандидат біологічних наук,  декан факультету біомедичних технологій Університету «Україна»

 

16.30-18.00 Робота секцій:

  Секція « Охорона рослинного світу» (мала зала, ІІІ поверх, ліве крило).  Модератор – Штурмак Любов Іванівна, секретар – Голосова Альона Володимирівна

 – «Міжнародне право на захисті лісових екосистем

Дейдиш Лариса Анатоліївна, завідувач сектору змісту позашкільної освіти та гурткової роботи відділу наукового та навчально-методичного забезпечення змісту позашкільної освіти та виховної роботи Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти»

«Недоліки  реформи у природоохоронній галузі в частині охорони рослинного світу»   

 Михалко Михайло Юхимович, ” Спілка Порятунку Голосіїва” в м. Києві.

  – «Природа рідного краю».

Баданюк Валентина Миколаївна, заступник директора з навчально-виховної роботи КЗ «Черкаський обласнийцентр роботи з обдарованими дітьмиЧеркаської обласної ради»керівник гуртка «Природа рідного краю»

Секція «Природно-заповідні території – осередки дикої природи» (каб. № 26, ІІ поверх, ліве крило). Модератор – Радченко Тамара Дмитрівна, секретар – Бень Наталія Володимирівна

 – «Експедиції – як форма еколого-краєзнавчої роботи»

Потапчук Валерій Дмитрович,  керівник гуртка Будинку дітей та молоді Дубенської міської ради Рівненської області

 – Еколого-просвітницьке значення природно-заповідних територій

Смоляр Наталія Олексіївна, кандидат біологічних наук, докторант Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка, керівник гуртка Полтаського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді

–  «Співпраця НЕНЦ МОН України і НПП «Голосіївський як приклад збереження рослинного світу на природно-заповідних територіях»

Радченко Тамара Дмитрівна, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді

Прядко Олена Іванівна, кандидат біологічних наук, заступник директора з наукової роботи Національного природного парку «Голосіївський»

Волохова Олеся Володимирівна, Національний природний парк «Голосіївський» 

  – «Охорона рослинного світу в Україні: реалії сьогодення»

Василюк Олексій Володимирович, еколог Міжнародної Благодійної організації «Екологія – Право – Людина»

 -«Національний природний парк «Голосіївський»- осередок дикої природи в м. Києві»

Крижановська Ольга Тимофіївна, кандидат філологічних наук, провідний фахівець з екологічної освіти Національного природного

парку «Голосіївський»

-«Ентропогенний вплив на території НПП «Черемоський»: аспекти   минулого та сьогодення»

Грицюк Т.П., методист, керівник гуртків Комунального закладу         «Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді», м. Чернівці

  Секція «Охорона і раціонального використання земель та охорона водних ресурсів»  (каб. №43 , ІІІ поверх, ліве крило)

Модератор – Пінчук Микола Олександрович,

секретар –Черевата Василина Сергіївна

 – «Сучасне водозабезпечення грунтів Полісся»

Цуман Наталія Василівна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри ґрунтознавства та землеробства Житомирського Національного агроекологічного університету

  -«Пермокультура як практична складова освіти для сталого розвитку»

 Мовчан Валентина Олексіївна, кандидат біологічних наук, університет «Україна»

-«Дніпро гніє, цвіте і сає болотом!»

Чистяков Олександр Володимирович, Голова Асоціації рибалок України

Мельникова Інна Вікторівна, керівник гуртка Комунального закладу Сумської обласної ради- обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю

Секція «Охорона тваринного світу» (каб. №39, ІІ поверх, праве крило) Модератор –Нікітенко Галина Микитівна, секретар – Лимар Христина Ігоривна              

 – Проект «Біоетика» – виховання гуманного та відповідального  ставлення до тварин у дітей».

Москалик Ельвіна Анатоліївна, менеджер проекту «Біоетика» БО «БФ «Щаслива лапа»

Гумане ставлення до тварин

Перекрестова Олена Олександрівна, керівник гуртка  Комунального закладу Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю

 

18.00-19.00            Вечеря

5 квітня (четвер)

9.30–11.30  Круглий стіл  «Екологічна освіта і просвіта: роль і можливості у збереженні природи» (мала зала, ІІІ поверх, ліве крило). Спікер – Драган  Ольга Анатоліївна.

 – «Вільні та гетерогенізовані ферменти як об”єкти учнівського дослідження»

Паєнтко Вікторія Василівна, вчитель хімії Ірпінської ЗОШ І-ІІІ ст№5 Київської області

– «Роль екологічних акцій у формування екологічного мислення, культури та поведінки сучасної молоді»

Журавель Світлана Станіславівна, викладач екології та безпеки життєдіяльності першої категорії Житомирського агротехнічного коледжу

               «Біоетика» – виховання гуманного та відповідального ставлення до тварин у дітей»

Москалик Ельвіна Анатоліївна, менеджер проекту “Біоетика”;

БО “БФ “Щаслива лапа”

– «Роль партнерської мережі «Освіта в інтересах сталого розвитку в Україні» в реалізації освітніх проектів задля вирішення глобальних екологічних проблем»

Потоцька  Світлана Олександрівна, кандидат біологічних наук,

доцент кафедри екології та охорони природи

Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка

Карпенко Юрій Олександрович, кандидат біологічних наук,

Доцент, завідувач  кафедри екології та охорони природи

Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка

Козак О.М., Нігородова С.А., Кириченко В.М.,  Дяченко М.О., Цуман Н.В., Журавель С.С.,  Волохова О.В.

   – «Екологічне виховання скрізь призму практичної природоохоронної  діяльності»

Кузьмінська В.В. методист, Хлус Л.М., кандидат біологічних наук, доцент,  методист Комунальний заклад «Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді», м. Чернівці

  – «Проект «Мапа  смітників міста Овруча»

Сарнавська Олена Василівна,керівник  гуртків-методист еколого-натуралістичного напряму Центру дитячої та юнацької творчості Овруцької міської ради Житомирської області

 -«Приклади проведення занять з елементами зоотерапії»

Толчініна Ольга Іванівна, керівник гуртка КЗ «Шполянський центреколого-натуралістичної творчостіучнівської молоді»

  -“Труднощі в збереженні природи  на прикладі роботи Громадської природоохоронної організації ” Спілка Порятунку Голосіїва” в м. Києві

 Михалко Михайло Юхимович, ” Спілка Порятунку Голосіїва” в м. Києві.

–   Екологічна освіта та просвіта- роль і можливості у збереженні природи

Санковська Ірина Мечиславівна, ІППО Київського університету ім. Б.Грінченка

Козацька валеологія в позашкільній діяльності

Мішкіна Раїса Борисівна, КЗ “Запорізький ОЦЕНТУМ” ЗОР

 Екологічні ігри як елемент просвітницько-виховних заходів для збереження природи»

 Волохова Олеся Володимирівна, фахівець з екологічної освіти Національного природного парку«Голосіївський»

Радченко Тамара Дмитрівна, методист вищої категорії, завідуюча відділом екології та охорони природи Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОН України

11.30-12.00         Перерва

12.00-13.00         Підведення підсумків Форуму. Прийняття резолюції Всеукраїнського  форуму «Охорона природи в Україні: стан та перспективи збереження».

З 14.00  Від`їзд учасників Форуму