Перелік спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання

Бакалавр

Галузь знань Напрям підготовки Спеціалізація Ліцензовані обсяги
Код Назва Код Назва Денна форма Заочна форма
09 Біологія 091 Біологія Мікробіологія 20 20
Імунологія 10 10
22 Охорона здоров’я 226 Фармація, промислова фармація Фармація, промислова фармація 30 30

Магістр

Галузь знань Спеціальність Спеціалізація Ліцензовані обсяги
Код Назва Код Назва Денна форма Заочна форма
09 Біологія 091 Біологія Мікробіологія 15 30