Організація навчального процесу

В Інституті біомедичних технологій здійснюється підготовка бакалаврів і магістрів за спеціальністю “Біологія” (спеціалізації “Мікробіологія” та “Імунологія”) і спеціальністю “Фармація, промислова фармація”.

Мета та завдання Інституту – підготувати висококваліфіковані кадри фахівців мікробіологів та фармацевтів із медико-біологічним та екологічним світоглядом, які зможуть займатися науковою, практичною та виробничою роботою в науково-дослідних інститутах, підприємствах мікробіологічного та фармацевтичного профілів, виконувати лабораторні дослідження в медичних установах, розробляти перспективні «екологічно чисті» та енергозберігаючі технології і методи невиснажливого природокористування, вирішувати проблеми у сфері екології та охорони навколишнього середовища.

Навчальний процес студентів Інституту біомедичних технологій відбувається у 5 навчальних аудиторіях та 2 лабораторіях. Окремі практичні та лабораторні роботи зі спецпрактикумів здійснюються на базах провідних наукових закладів НАН України, а також в Інституті раку НАМН України, в лабораторіях Київської міської онкологічної лікарні, Київського зоопарку, ботанічного саду ім. Фоміна.

Викладачами кафедр розроблено навчально-методичні комплекси дисциплін, написано опорні конспекти лекцій та методичні рекомендації, які затверджено на методичній раді факультету, розроблено наскрізні програми практик. На кафедрі екології створено власну електронну бібліотеку з навчальних посібників і додаткової навчальної, наукової та довідкової літератури.

Починаючи з другого курсу, студенти проходять навчальну практику з ботаніки та зоології на власній базі факультету, а також на базі Київського зоопарку та ботанічного саду ім. Фоміна. Виробнича і переддипломна практика студентів старших курсів кафедр мікробіології та сучасних біотехнологій та екології відбувається на базах лабораторій Інституту мікробіології та вірусології ім. Д.К. Заболотного НАНУ, Інституту раку АМНУ, інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАНУ, санітарно-епідеміологічного загону МО України (м. Київ), Київської міської онкологічної лікарні.