Переліки наукових публікацій

Наукові праці науково-педагогічних працівників за 2021-2022 рр.

Наукові праці студентів, у т.ч. у співавторстві з викладачами (посилання на електронну бібліотеку/репозитарій або прикріплені файли)

1. Розум В.М., Мовчан В.О. ТЕПЛІ ГРЯДКИ РОЗУМА – ТЕХНОЛОГІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РОДЮЧОСТІ. Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Частина 1. (Україна, Київ, 7–8 липня 2022 р.). Київ, 2022. 308-312 с.

2. Родіонова В.О. Розвиток пермакультури в Україні та Європі. Молодь. Освіта, наука, духовність: тези доповідей ХІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих вчених (м. Київ. 24 червня 2022 р.). К. : Університет «Україна», 2022. С. 264-266. 

3. Козак П.Д. Протиерозійні агротехнічні та меліоративні заходи на пологих схилах Прикарпаття. Молодь. Освіта, наука, духовність: тези доповідей ХІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих вчених (м. Київ. 24 червня 2022 р.). К. : Університет «Україна», 2022. С. 252-254.

4. Мовчан В. О., Розум В. М. Інтенсивний модульний лісосад на базі Теплих грядок Розума: метод. посібн. / В. О. Мовчан, В. М. Розум. К.: Талком, 2022. 20 с.

5. Valentyna MOVCHAN, Volodymyr ROZUM. INTENSIVE MODULAR FOREST GARDEN BASED ON WARM ROZUM BEDS. К. : Талком, 2022. 20 с.

Наукові монографії, видані співробітниками Факультету біомедичних технологій в Україні в 2017-2020 р.р.

Наукові монографії, видані співробітниками Факультету біомедичних технологій в Україні в 2007-2015 р.р.

Підручники і посібники, видані викладачами Факультету біомедичних технологій в Україні в 2007-2015 р.р.

Перелік статей викладачів Факультету біомедичних технологій, виданих у зарубіжних виданнях у 2008-2015 р.р.

Перелік статей співробітників Факультету біомедичних технологій, надруковані у фахових виданнях України у 2014 р.

Перелік наукових публікацій співробітників Факультету біомедичних технологій, виданих у межах України за 2012-2013 н.р.

Каталог наукових, навчальних та навчально-методичних видань Факультету біомедичних технологій за 2012-2013 р.р.

Перелік наукових статей співробітників та студентів Факультету біомедичних технологій, виданих у межах України за 2011-2012 н.р.

Перелік наукових статей працівників Факультету біомедичних технологій, опублікованих у 2008 році

Статті

Мовчан В.О. Синергія екології та пермакультури проти антиекологічності деяких екологічних заходів

Movchan V.O. Permaculture as part of university education. – Conference “Permaculture for Academia”, 29-30.09.2018, Kyiv, Ukraine.

Мовчан В.О., Арданов П.Є. Проблеми формування екоцентричної свідомості сучасної людини. – Science Review 2(9), Vol.1, February 2018.

Мовчан В.О. Полікультура на водно-болотних угіддях. – Полікультури та пермакультура: зб. тез доп. учасників Міжнар. наук.-практ. конф., 1 лютого 2020 р., м. Київ, Україна / ГС “Пермакультура в Україні”, Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”. – Київ, 2020. – 81 с.

Мовчан В.О., Черненко К.Д. Екологізація міських систем – шлях до сталого розвитку

Мовчан В.О., Ілюк Н.А., Мележик О.В. Функціональне озеленення університетського середовища (2012)

Науковець з Університету “Україна” Валентина Мовчан переконана, що зелені насадження в місті можуть врятувати людину від багатьох негараздів

Грип на порозі: імунологи Університету «Україна» радять, як зберегти здоров’я – 2013

В Університеті “Україна” взялися за культуру споживання продуктів харчування

Василь Куценко: “Запобігти екологічній катастрофі можна лише за умови тотальної конверсії екологічної свідомості людей”

Василь Куценко: “Сільгоспвиробництву загрожують не так кліматичні, як господарсько-економічні фактори, що ставлять під сумнів виживання української нації”

“Природовосстанавливающие экотехнологии в городе” : доклад Мовчан В.А. на IV Международном экологическом форуме “Чистый город. Чистая Река. Чистая Планета” (Херсон, 2012 г.)