Науково-дослідна робота

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

наукових досліджень на 2015-2017 р.р.

№ з/п Тематика НДР Структурний підрозділ Керівники, виконавці Термін виконання
I. БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
1.1. ЕКОЛОГІЯ
1 Шляхи оптимізації антропогенно порушених екосистем кафедра мікробіології, сучасних біотехнологій та екології Мовчан В.О. к.біол.н., докторант 2015-2017
2 Екологічний ландшафтний дизайн територій загального користування кафедра мікробіології, сучасних біотехнологій та екології Мележик О.В., к.біол.н., доцент 2015-2017
3 Аналіз нормативно-правових документів природоохоронної бази України кафедра мікробіології, сучасних біотехнологій та екології Корінько О.М., к.біол.н., доцент 2015-2017
4 Поліпшення якості мікроклімату інтер’єрів за допомогою медичного фітодизайну кафедра мікробіології, сучасних біотехнологій та екології Ткаченко Т.Н., к.біол.н., доцент 2015-2017
5 Функціонування детритного трофічного ланцюга в антропогенно змінених екосистемах кафедра мікробіології, сучасних біотехнологій та екології Безкровна О.В., к.біол.н., доцент 2015-2017
6 Геохімічні закономірності розподілу мікроелементів в об’єктах навколишнього середовища м. Києва кафедра мікробіології, сучасних біотехнологій та екології Керівник: Кураєва І.В., д.геол.н., професор. Виконавці: Злобіна К.С., Войтюк Ю.Ю., Яковенко О.В 2015-2017
7 Фізико-хімічні умови утворення техногенних геохімічних аномалій кафедра мікробіології, сучасних біотехнологій та екології Керівник: Кураєва І.В., д.геол.н., професор. Виконавці: Злобіна К.С., Войтюк Ю.Ю., Яковенко О.В. 2015-2017
1.2. ТЕХНОЕКОЛОГІЯ
8 Розробка екологічно безпечних бактерицидів направленої дії та інгібіторів корозії кафедра мікробіології, сучасних біотехнологій та екології Піляшенко-Новохатний А.І., д.біол.н., професор 2015-2017
1.3. АГРОЕКОЛОГІЯ
9 Методи збереження родючості грунтів в умовах альтернативного землеробства кафедра мікробіології, сучасних біотехнологій та екології Куценко В.С., д.сіл-госп.н., професор 2015-2017
1.4. ІМУНОЛОГІЯ
1.4.1. ІМУНОЛОГІЯ ТА РЕГЕНЕРАТИВНА МЕДИЦИНА
10 Розробка технології відновлення функції тимусу на основі стовбурових клітин науково-дослідний центр імунології та біомедичних технологій, кафедра імунології Керівник: Шичкін В.П., д.б.н., професор, виконавці Грабченко Н.І., к.б.н., Короткевич Н.В., Присяжнюк А.І. 2015-2017
II. ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ
11 Розробка інформаційних баз поширення забракованих лікарських засобів на фармацевтичному ринку України кафедра фармації Новиков Д.О., д.фарм.н., професор 2015-2019
12 Розробка методик аналізу якості та стандартизації лікарської рослинної сировини з урахуванням вимог європейських стандартів кафедра фармації Новиков Д.О., д.фарм.н., професор 2015-2019
13 Розробка нанотехнологій для виробництва хіміко-фармацевтичної продукції в Україні кафедра фармації Новиков Д.О., д.фарм.н., професор 2015-2019

Науково-дослідна робота на факультеті ведеться за такими напрямами:

1. Розробка нових вітчизняних еубіотиків на основі мікроорганізмів кишковика людини в комплексі з іонами колоїдного золота (Університет «Україна» спільно з СП «Укрінком», 2011–2015 рр.).

Ідеться ось про що: іонам колоїдного золота властиві ті самі коливання, що й здоровій клітині організму людини. А золото, як доводить досвід людства, є не лише певним символом матеріального статку, а й потужним засобом відновлення біоенергетичного потенціалу організму. Нами створено дослідні зразки бакпрепарату Окарін-голд, нині ведемо пошук фінансування для розроблення промислової технології.

2. Вивчення закономірностей зміни рівнів розчинного рецептора ФНП Р55 в комплексі з розчинним рецептором ІЛ-8 СХСR2 та іншими цитокіновими маркерами у пацієнтів зі злоякісною меланомою шкіри і раком молочної залози (Університет «Україна» спільно з Національним інститутом раку МОЗ України, 2011 р.).

Крім того, науково-педагогічні працівники (НПП) факультету здійснюють керівництво та виконують наукові дослідження спільно зі студентами згідно Плану виконання магістерських, дипломних та курсових робіт. До речі, дипломні роботи наших студентів виконано з використанням експериментальних даних, що отримані в умовах науково-дослідних лабораторій або в умовах клінічних лікарень. Завдяки цьому вони мають практичне значення. Деякі з наших випускників мають намір розвивати досліджену в дипломах проблематику на рівні кандидатських дисертацій.