Міжнародна науково-практична конференція “Міська пермакультура”

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«МІСЬКА ПЕРМАКУЛЬТУРА»

Слідкуйте за новинами у фейсбук та запрошуйте колег!

 

 

26 січня 2019 року, м. Київ

 

Мета конференції – інтеграція зусиль учених, освітян, підприємців, промисловців та громадських діячів для обговорення та розв’язання широкого кола екологічних проблем та ролі міської пермакультури у переході суспільства до сталого розвитку

 

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ

Можливі форми участі:

  1. Учасник конференції (слухач) – організаційний внесок 350 грн.
  2. Доповідач – безкоштовно для обраних доповідачів.

 

Сертифікат учасника – 15 грн (за бажанням).

 

Робочі мови конференції: англійська та українська.

 

Організаційний внесок передбачає можливість участі у двох заходах: науково-практичній конференції (для учасників і доповідачів можлива як безпосередня участь, так і в режимі он-лайн (відеоконференції)) та IV пермакультурній зустрічі.

 

Для участі в конференції просимо заповнити он-лайн заявку  до 20 грудня.

 

Як науковці, так і не академічні дослідники (не тільки доповідачі) можуть опублікувати свої тези або доповіді в матеріалах конференції. Електронна версія збірника буде доступна безкоштовно. Будь-ласка, надішліть матеріали (див. Вимоги до оформлення нижче) та копію квитанції про сплату не пізніше 10 січня 2019 року в оргкомітет електронною поштою perma.ukraine@gmail.com.

 

Для учасників АТО та вимушених переселенців ми надаємо 5 безкоштовних місць (проте, якщо у вас є можливість хоча б частково оплатити вартість реєстраційного внеску, ми будемо вдячні).

 

Реквізити на оплату та інша уточнююча інформація будуть отримані після реєстрації.

Вимоги до оформлення тез та доповідей

Документ: .doc or .rtf; А4, поля по 2 см з усіх сторін; одинарний інтервал.

Назва: Надайте короткий описовий заголовок не більше 20 слів. Формат: Times New Roman, 14, напівжирний, вирівняти за центром. Залиште один рядок.

Автори: Зазначте ім’я та прізвище. Формат: Times New Roman, 12, напівжирний, вирівняти за центром.

Про авторів: посада, ступінь, вчене звання, назва організації, місто, країна. адреса електронної пошти. Якщо авторів більше ніж один, використовуйте верхній індекс, для авторів та інформації про них. Формат: Times New Roman, 12, вирівняти за центром. Залиште один рядок.

Тези – не більше однієї сторінки. Доповідь – не більше трьох сторінок. Можливі 1-2 ілюстрації. Будь ласка, використовуйте такі розділи для доповідей: Вступ, Матеріали та методи, Обговорення, Список літератури, Подяки. Цифровий матеріал подають у таблиці, що має порядковий номер із вирівнюванням праворуч (напр., Таблиця 1) і назву (друкують над таблицею посередині напівжирним шрифтом). Ілюстрації також потрібно нумерувати й вони повинні мати назви, які вказують під кожною ілюстрацією з вирівнюванням посередині напівжирним шрифтом (напр., Рис.2. Назва). Рисунки, виконані в MS Word, потрібно згрупувати; вони мають бути єдиним графічним об’єктом. Формат: Times New Roman, 14, вирівняти по ширині. Шрифт тексту в таблицях і на рисунках Times New Roman, 12 (у виключних випадках розмір шрифту може бути меншим).

        Список літератури. Будь ласка, використовуйте Гарвардський стиль оформлення посилань.

 

 

Приклад оформлення тез доповідей:

 

ПЕРМАКУЛЬТУРА В МІСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ

 

Оксана Іваненко1, Ольга Панченко2

1к.е.н., доцент, доцент кафедри екології Університету «Україна», Київ, Україна (ivanova@ukr.net)

2аспірант, ГС “Пермакультура в Україні”, Львів, Україна (panchenko@gmail.com)

 

Пермакультура (перманентна або стала культура + стале землеробство) – підхід до вирішення проблем, спрямований на пошук взаємовигідних рішень; дизайн земельних та соціальних систем на основі принципів сталого розвитку, перейнятих з природи та місцевої культури.