Лабораторна робота з курсу «Мікробіологія»

17 травня 2021 року

Під керівництвом д.б.н, професора кафедри мікробіології, сучасних біотехнологій та імунології Тугай Т.І. студенти виконували лабораторні роботи з курсу «Мікробіологія» на тему «Валідація поживних середовищ для кишкової палички та стафілокока».