Завідувач кафедри

Тугай Тетяна Іванівна

Кафедра мікробіології, сучасних біотехнологій, екології та імунології

Посада: завідувач кафедри, професор

Науковий ступінь: доктор біологічних наук

Вчене звання: старший науковий співробітник

 Біографія

Народилася 21 лютого 1954 року.

У 1976 році закінчила Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Біологія», отримавши кваліфікацію біолога-мікробіолога, викладача біології та хімії.

Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.01 – Радіобіологія на тему «Адаптація мікроміцетів до дії хронічного іонізуючого опромінення».

Підвищення кваліфікації

Свідоцтво про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників №20-0717 у Шяуляйському університеті (Литва) на тему «Сучасна біотехнологія у світі» (125 годин) 2020 рік

Сертифікат про міжнародне онлайн-стажування”Вища освіта 4.0. Цифрова трансформація” 7-23 квітня 2021 року (72 години)

 Стаж науково-педагогічної роботи:

40 років наукової діяльності в Інституті мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, за сумісництвом викладання в Університеті “Україна” на посаді професора.

 Викладає дисципліни:

 1. Біогеохімічна діяльність мікроорганізмів
 2. Технологічні основи мікробіологічних виробництв
 3. Водна мікробіологія
 4. Ґрунтова мікробіологія
 5. Методологія наукових досліджень з основами сучасної експериментальної біології
 6. Мікологія
 7. Мікробіологія
 8. Мікробіологія з основами імунології
 9. Морфологія та цитологія мікроорганізмів
 10. Основи медичної мікробіологія
 11. Фізико-хімічні методи аналізу
 12. Радіобіологія
 13. Прикладна мікологія

Галузь наукових інтересів:

Адаптивні стратегії у різних представників мікробіоти.

Посилання на профіль у базі даних Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=LimF16oAAAAJ&hl=uk.

Патенти на винаходи

 1. Патент на корисну модель № 68061 Україна, C 12 М 1/16. Спосіб виявлення радіотропізму мікроміцетів / Т. І. Тугай, В. О. Желтоножський, Л. В. Садовніков, М. В. Желтоножська (Україна) ; заявник та власник Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України ─ № u 201111012 ; заявл. 14.09.12 ; опубл. 12.03.2012а, Бюл. № 5.
 2. Патент на корисну модель № 71518 Україна, С 12 М 1/16. Спосіб скринінгу мікроміцетів, що продукують меланінові пігменти з високим рівнем антиоксидантної активності / Т. І. Тугай, А. В. Тугай (Україна) ; заявник та власник Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України ─ № u 201203395 ; заявл. 21.03.2012 ; опубл. 10.07.2012б, Бюл. № 13.
 3. Патент на корисну модель № 73184 Україна, С 12 N 1/14. Спосіб одержання меланінових пігментів / Т. І. Тугай, А. В. Тугай, В. О. Желтоножський, Л. В. Садовніков, М. В. Желтоножська (Україна) ; заявник та власник Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України ─ № u 201203789 ; заявл. 28.03.2012 ; опубл. 10.09.2012в, Бюл. № 17.
 4. Патент на корисну модель Гудзенко О.В., Варбанець Л.Д., Борзова Н.В., Тугай Т.І., Курченко І.М., Наконечна Л.Т., Желтоножський В.О.Штам Penicillium restrictumпродуцент позалітинної a-L-рамнозидази Патент на корисну модель № 139909 10.07.2019 27.01.2020
 5. Борзова Н.В., Гудзенко О.В., Варбанець Л.Д., Тугай Т.І., Курченко І.М., Наконечна Л.Т., Желтоножський В.О. Штам Penicillium restrictum – продуцент позалітинної a-галактозидази Патент на корисну модель № 140612 08.07.2019 10.03.2020

Участь у конференціях

ХІХ Міжнародна науково-практична конференція «Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики», 20-21 листопада 2019 року, Київ

ХVІІ Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність», 27-28 травня 2020 року, Київ

 Перелік основних наукових праць

 1. Тугай А.В., Тугай Т.И. Влияние макроциклических трихотеценов на фрагментированный саркоплазматический ретикулум скелетных мышц // Вісник проблем біології і медицини. – 1999, №4. – С. 50 – 56.
 2. T.I. Tugay, N.N. Zhdanova, V. Zheltonozhsky, L. Sadovnikov, J. Dighton The influence of ionizing radiation on spore germination and emergent hyphal growth response reacrions of microfungi // Mycologia. – 2006, 98(4). – P. 521-527.
 3. J. Dighton, T. Tugay, N. Zhdanova. Fungi and ionizing radiation from radionuclides // FEMS Microbiol. Lett. – 2008, 281. – Р. 109 – 120.
 4. E.V. Morozkina, E.S. Slutskaia, T.V. Fedorova, T.I. Tugaĭ, L.I. Golubeva, O.V. Koroleva. Extremophilic microorganisms: biochemical adaptation and biotechnological application (review) Applied biochemistry and microbiology. – 2010, 46 (1). – P.5-20.
 5. Tugay T.I., Zheltonozhskaya M.V., Sadovnikov L.V., Tugay A.V., Farfan E.B. Effects of ionizing radiation on the antioxidant system of microscopic fungi with radioadaptive properties found in the Chernobyl exclusion zone // Health Physics – Radiation Safety Journal. – 2011. – 101, N 4. – P. 375 – 382.
 6. Тугай Т.І., Тугай А.В., Желтоножська М.В., Садовніков Л.В. Закономірності впливу низьких доз опромінення на мікроскопічні гриби // Ядерна фізика та енергетика. ─ 2012. ─ Т.13. – № 4. ─ С. 396─402.
 7. Тугай Т.И., Тугай А.В., Желтоножская М.В., Садовников Л.В. Влияние низких доз облучения на рост Aspergillus versicolor и Paecilomyces lilacinus // Мікробіол. журн. – 2013. – Вип. 75. – № 4. – С. 33- 40.
 8. Lopatko K.G., Melnichuk M.D., Aftandilyants Y.G., Gonchar E.N., Boretskij V.F., Veklich A.N., Zakharchenko S.N., Tugay T.I., Tugay A.V., Trach V.V. Obtaining of Metallic Nanoparticles by Plasma-Erosion Electrical Discharges in Liquid Mediums for Biological Application // Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW Agriculture (Agricultural and Forest Engineering). – 2013. – No 61. – P. 105-115.
 9. Жданова Н.Н., Редчиц Т.И., Олишевская С.В., Тугай Т.И. Новый тип тропической реакции у грибов – позитивный радиотропизм // Микробиота Украинского Полесья: Последствия Чернобыльской катастрофы». – К.: Наукова думка, 2013. – С. 280-296.
 10. K. Lopat’ko, Y. Aftandiliants, A. Veklich, V. Boretskij, N. Taran, L. Batsmanova, V. Trach, T. Tugai. Enrichment of Colloidal Solutions by Nanoparticles in Underwater Spark Discharge. Problems of Atomic Science and Technology. – 2015. – № 1. Series: Plasma Physics (21). – P. 267-270.
 11. N. Poyedinok, O. Mykhaylova, T. Tugay, A. Tugay, A. Negriyko, I. Dudka. Effect of Light Wavelengths and Coherence on Growth, Enzymes Activity, and Melanin Accumulation of Liquid-Cultured Inonotus obliquus (Ach.:Pers.) Pilát. Appl. Biochem. Biotechnol. – 2015. Vol. 176. – P. 333-343.
 12. T. Tugay, A. Tugay. Adaptation of Hyphomycetes to Chronic Ionizing Radiation .The Fourth International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research (RAD 2016). Serbia; – Niš : University, Faculty of Electronic. May 23-27, 2016.
 13. Tugay T.I., Tugay A.V. Adaptation of Microfungi to Chronic Ionizing Radiation. New Facts and Hypotheses // Мікробіологічний журнал. – 2017. – Т. 79, № 1. – С. 76-86.
 14. Тугай А.В., Тугай Т.І., Желтоножський В.О., Желтоножська М.В., Садовников Л.В., Пономаренко Г.В., Поліщук О.Б. Швидкість радіального росту та активність ферментів антиоксидантного захисту у трьох пострадіаційних генерацій Сladosporium cladosporioides // Ядерна фізика та енергетика. – 2017. – Т. 18, № 1. – С. 68-75.
 15. N.L. Poyedinok, T.I. Tugay, A.V. Tugay, O.B. Mykchaylova, N.N. Sergiichuk. Influence of nitrogen concentration on photoinduced growth, enzymatic activity and melanine synthesis by Inonotus obliquus (Ach.: Pers.) Pilát //Biotechnologia Acta, 2019, 12 (4). – P. 34-41.
 16. Natalia Poyedinok, Oksana Mykhaylova, Natalia Sergiichuk, Tatyana Tugay, Andrei Tugay, Seraphim Lopatko, Nadiia Matvieieva. Effect of Colloidal Metal Nanoparticles on Biomass, Polysaccharides, Flavonoids, and Melanin Accumulation in Medicinal Mushroom Inonotus obliquus (Ach.: Pers.) Pilát Applied Biochemistry and Biotechnology, 2020. – P. 1-11.
 17. Сучасні тенденції розвитку біотехнологій в біології та фармації: навч.-методичн. посібник. / укл. Т. І. Тугай, Н. Л. Поєдинок, Н. М. Сергійчук, М. Г. Катинська – К.: “Талком”, 2020. –125 с.
 18. Тугай Т.І., Тугай А.В., Мовчан В.О. Пастушенко Г.П. Методичні рекомендації до самостійної підготовки, виконання контрольної та курсової роботи з дисципліни «Мікробіологія». – К.: Університет «Україна», 2020. – 24 с.
 19. Тугай.Т.І., Козлова І.П., Мовчан В.О., Мележик О.В., Ілюк Н.А. Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт. Методика підготовки і порядок захисту. – К.: Університет «Україна», 2020. – 22 с.
 20. Тугай Т.І.. Новиков Д.О. Матеріали для підготовки до підсумкового контролю знань з дисципліни «Біохімія» для студентів спеціальності 091 «Біологія». – К.: Університет «Україна». – 59 с.
 21. Тугай Т.І., Тугай А.В., Мовчан В.О. Пастушенко Г.П. Методичні рекомендації до самостійної підготовки, виконання контрольної та курсової роботи з дисципліни «Мікробіологія». – К.: Університет «Україна», 2020. – 24 с.
 22. Козлова І.П., Тугай Т.І. Біогеохімічна діяльність мікроорганізмів. Технологічні основи мікробіологічних виробництв: опорний конспект лекцій. – К.: Університет «Україна», 2020. – 37 с.