Закріплення дисциплін за кафедрою

Дисципліни, закріплені за кафедрою мікробіології, сучасних біотехнологій, екології та імунології

 1. Агробіорізноманіття та дизайн полікультур
 2. Агромікробіологія
 3. Анатомія рослин
 4. Анатомія та фізіологія рослин
 5. Антибіотики
 6. Біогеохімічна діяльність мікроорганізмів
 7. Біоетика, біобезпека та охорона праці на виробництвах із використанням біологічних об’єктів
 8. Біологія і систематика окремих груп бактерій
 9. Біологія індивідуального розвитку
 10. Біологія клітини
 11. Біологія, анатомія та фізіологія
 12. Біорізноманіття
 13. Біотехнологія
 14. Біофізика
 15. Ботаніка
 16. Віруси мікроорганізмів
 17. Вірусологія
 18. Водна мікробіологія
 19. Генетика
 20. Генетика бактерій
 21. Геодезія та картографія
 22. Гігієна та санітарія
 23. Гідрологія, метеорологія та кліматологія
 24. Грунтова мікробіологія
 25. Екологічна безпека в агрономічному виробництві
 26. Екологічний контроль і біоіндикація
 1. Екологія агросфери
 2. Екологія мікроорганізмів
 3. Екологія та екологічна етика
 4. Екотехнології переробки сільськогосподарської сировини
 5. Загальна цитологія та гістологія
 6. Закономірності росту мікроорганізмів
 7. Імунохімія та імунологія репродукції
 8. Інформаційні технології в галузі біотехнології
 9. Клінічна імунологія
 10. Комп’ютерне моделювання в біології
 11. Метаболізм мікроорганізмів
 12. Метаболізм мікроорганізмів і основи промислової мікробіології
 13. Методи досліджень біологічних об’єктів
 14. Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі з основами соціократії
 15. Методологія наукових досліджень з основами сучасної експериментальної біології
 16. Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
 17. Мікологія
 18. Мікробіологія
 19. Мікробний синтез
 20. Молекулярна біологія
 21. Молекулярна імунологія
 22. Молекулярна мікробіологія
 23. Морфологія та цитологія мікроорганізмів
 24. Оздоровче харчування з основами нутріціології
 25. Основи екосистемології
 26. Основи заповідної справи в Україні
 27. Основи імунології
 28. Основи імунопатології
 29. Основи конструктивної екології та пермакультури
 30. Основи латинської мови
 31. Основи садівництва та городництва
 32. Основи фізіології та гігієни харчування
 33. Очистка стічних вод
 34. Патологічна фізіологія
 35. Перша долікарська допомога
 36. Прикладна мікробіологія
 37. Радіобіологія
 38. Розробка та супровід пермакультурних проєктів
 39. Системний аналіз якості навколишнього середовища
 40. Сучасне грунтознавство з основами мікробіології
 41. Теорія еволюції
 42. Технічна мікробіологія
 43. Фармакологія
 44. Фармацевтична технологія
 45. Фізико-хімічні методи аналізу в мікробіології
 46. Фізіологія та біохімія рослин
 47. Харчова хімія та мікробіологія