Закріплення дисциплін за кафедрою

Дисципліни, закріплені за кафедрою мікробіології, сучасних біотехнологій, екології та імунології

1. Анатомія рослин
2. Антибіотики
3. Біологічні основи інфекційних процесів
4. Біологія індивідуального розвитку
5. Біологія та систематика окремих груп бактерій
6. Біорізноманіття
7. Біотехнологія
8. Біофізика
9. Біохімія
10. Ботаніка
11. Віруси мікроорганізмов
12. Вірусологія
13. Генетика
14. Генетика бактерій
15. Грунтова мікробіологія
16. Екологія мікроорганізмів
17. Екологія та екологічна етика
18. Загальна цитологія і гістологія
19. Закономірності росту мікроорганізмів
20. Зоологія
21. Імунологія
22. Імунопатологія
23. Інформаційні технології в галузі
24. Клінічна імунологія
25. Латинська мова
26. Медична мікробіологія
27. Метаболізм мікроорганізмів
28. Метаболізм мікроорганізмів і основи промислової мікробіології
29. Мікологія
30. Мікробіологія
31. Мікробіологія з основами імунології
32. Мікроекологія людини
33. Молекулярна біологія
34. Молекулярна мікробіологія
35. Основи наукових досліджень
36. Охорона праці у виробництвах із використанням мікроорганізмів
37. Очистка стічних вод
38. Прикладна імунологія
39. Природна резистентність
40. Радіобіологія
41. Теорія еволюції
42. Фізико-хімічні методи аналізу
43. Фізіологія та біохімія рослин
44. Хімія біоорганічна
45. Цитологія мікроорганізмів