Спеціалізований кабінет “Видатні українські вчені”

В спеціалізованому кабінеті Інституту біомедичних технологій спеціальності «Біологія» можна ознайомитись із біографією видатних українських вчених.

Викладачі та студенти Інституту біомедичних технологій є членами Товариства мікробіологів України. Це товариство раніше мало назву Українське мікробіологічне товариство і було засновано згідно з рішенням Президії АН України від 29 березня 1959 року. Товариство було створено на базі Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного АН УРСР як філіал Всесоюзного мікробіологічного товариства.

Організатором та першим головою Товариства був академік АН УРСР В.Г. Дроботько (1959 – 1965), згодом його очолювали члени-кореспонденти АН УРСР М.М. Підоплічко (1965 – 1971), С.М. Московець (1971), Д.Г. Затула (1971 – 1980), академік НАНУ В.В. Смірнов (1980 – 2002), чл.-кор. Б.П. Мацелюх (2002 – 2004). Нині президентом ТМУ є академік НАНУ В.С. Підгорський.

Їх значні досягнення в минулому є основою для розвитку науки в майбутньому. Досвід учених обумовлює необхідність вирішення багатьох питань, пов’язаних із розробкою нових та удосконаленням існуючих біотехнологій, захистом і оздоровленням навколишнього середовища, вирішенням проблем, які ставлять перед біологічною наукою сільське господарство, промисловість і охорона здоров’я.