Професорсько-викладацький склад

Фото ПІБ Посада Вчене звання Науковий ступінь
1  
Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України, нагороджений медаллю«За трудову відзнаку», медаллю «В пам’ять 1500-річчя Києва»Докладніше…
Чумак Анатолій Андрійович 

 1. Викладає дисципліни: 
  Антибіотики
 2. Молекулярна мікробіологія
 3. Природна резистентність
 4. Біологічні основи інфекційних процесів
професор

Досвід роботи:
38 років наукової діяльності

професор д.м.н.

Сфера наукових інтересів: 
1. Імунологія
2. Персистуючі інфекції
3. Екологія людини

2
Докладніше…
Тугай Тетяна Іванівна

Викладає дисципліни:

 1. Методологія наукових досліджень з основами сучасної експериментальної біології
 2. Основи медичної мікробіології
 3. Водна мікробіологія
 4. Мікробіологія
 5. Радіобіологія
 6. Мікологія
 7. Грунтова мікробіологія
завідувач кафедри, професор

Досвід роботи:
43 роки наукової діяльності

ст.н.сп. д.б.н.

Сфера наукових інтересів: 
Адаптивні стратегії у різних представників мікробіоти

3
Докладніше…
Ілюк Наталія Анатоліївна

Викладає дисципліни:

 1. Анатомія рослин
 2. Фізіологія та біохімія рослин
 3. Основи наукових досліджень
 4. Екологія мікроорганізмів
доцент

Досвід роботи:

14 років

к.с.-г.н.

Сфера наукових інтересів:

 1. Анатомія рослин
 2. Сільське господарство
 3. Фізіологія та біохімія рослин
4
Докладніше…
Мовчан Валентина Олексіївна

Викладає дисципліни:

 1. Біоетика, біобезпека та охорона праці на виробництвах із використанням біологічних об’єктів
 2. Екологія та екологічна етика
 3. Зоологія
доцент

Досвід роботи:
15 років наукового стажу

доцент к.б.н.

Сфера наукових інтересів: 
1. Урбоекологія
2. Екологічна оптимізація середовища проживання

5

 

 

 

 

Докладніше…

Поєдинок Наталія Леонідівна

Викладає дисципліни:

 1. Очистка стічних вод
 2. Мікробний синтез
 3. Біотехнологія
Досвід роботи:
37 років наукового стажу
ст.н.сп. д.б.н.

Сфера наукових інтересів: 
1. Біотехнологія
2. Біологічне очищення навколишнього середовища
3. Біопрепарати
4. БАДи
5. Екологія
6. Фізіологія;
7. Біохімія
8. Генетика
9. Їстивні гриби
10. Лікарські гриби
11. Селекція
12. Біосинтетична активність

6
Докладніше…
Беспалова Олена Ярославівна

Викладає дисципліни:

 1. Імунохімія та імунологія репродукції
 2. Основи імунології
 3. Імунопатологія
 4. Клінічна імунологія
доцент

Досвід роботи:

33 роки

к.б.н.

Сфера наукових інтересів:

 1. Імунологія
 2. Біологічні науки
 3. Медицина
7
Докладніше…
Пастушенко (Тарасюк) Галина Петрівна

Викладає дисципліни:

 1. Біофізика
 2. Біологія індивідуального розвитку
 3. Загальна цитологія та гістологія
асистент кафедри

Досвід роботи:
19 років

Сфера наукових інтересів: 
1. Екологічна компетентність особистост
2. Екологізація освітнього простору
8
Докладніше…
Мележик Ольга Вікторівна 

Викладає дисципліни:

 1. Ботаніка
 2. Біорізноманіття
 3. Основи латинської мови
 4. Інформаційні технології в галузі біології
доцент

Досвід роботи:
16 років науково-педагогічного стажу

доцент к.б.н.

Сфера наукових інтересів:

Озеленення та рекультивація порушених ландшафтів, фіторекультивація міського середовища

9
Докладніше…
Тугай Андрій Васильович

Викладає дисципліни:

 1. Біологія та систематика окремих груп бактерій
 2. Морфологія та цитологія мікроорганізмів
 3. Фізико-хімічні методи досліджень
ст. викладач

Досвід роботи:

13 років

Сфера наукових інтересів:

 1. Біологічні науки
 2. Радіобіологія
 3. Систематика мікроорганізмів
 4. Мікроскопічні гриби
 10  

 

 

 

 

 

Докладніше…

Корінько Олена Миколаївна

Викладає дисципліни:

 1. Комп’ютерне моделювання в біології
 2. Теорія еволюції
доцент

Досвід роботи:
28 років наукового стажу

 доцент к.б.н.

Сфера наукових інтересів: 
1. Охорона навколишнього середовища
2. Озеленення та дизайн

 11

 

 

 

 

Докладніше…

Білявська Людмила Олексіївна

Викладає дисципліни:

 1. Метаболізм мікроорганізмів і основи промислової мікробіології
 2. Метаболізм мікроорганізмів
 3. Агромікробіологія
доцент

Досвід роботи:

28 років

с.н.с. д.б.н.

Сфера наукових інтересів: 

1. Біотехнології

2. Селекція мікроорганізмів-продуцентів антибіотичних та фітостимулюючих речовин

 12

 

 

 

 

 

Докладніше…

Козлова Ірина Панасівна

Викладає дисципліни:

 1. Біогеохімічна діяльність мікроорганізмів
 2. Технологічні основи мікробіологічних виробництв
професор

Досвід роботи:

60 років стажу

с.н.с. д.б.н.

Сфера наукових інтересів: 

Мікробно індукована корозія великомасштабних підземних споруд

13
Докладніше…
Сергійчук Наталія Миколаївна

Викладає дисципліни:

 1. Екологія
 2. Екологічна етика
ст. викладач

Досвід роботи:
19 років стажу

Сфера наукових інтересів: 
1. Технологія вирощування грибів
2. Технологія виробництва компосту І-ІІІ фаза
14
Докладніше…
Зелена Любов Борисівна

Викладає дисципліни:

 1. Генетика бактерій
 2. Молекулярна мікробіологія
 3. Генетика
 4. Молекулярна біологія
 5. Вірусологія
ст.викладач

Досвід роботи:
21 рік наукового стажу

к.б.н.

Сфера наукових інтересів: 
Геноми прокаріот та еукаріот