Професорсько-викладацький склад

 

Фото ПІБ Посада Вчене звання Науковий ступінь
1.
Докладніше…
Тугай Тетяна Іванівна

Викладає дисципліни:

 1. Біогеохімічна діяльність мікроорганізмів
 2. Технологічні основи мікробіологічних виробництв
 3. Водна мікробіологія
 4. Ґрунтова мікробіологія
 5. Методологія наукових досліджень з основами сучасної експериментальної біології
 6. Мікологія
 7. Мікробіологія
 8. Мікробіологія з основами імунології
 9. Морфологія та цитологія мікроорганізмів
 10. Основи медичної мікробіологія
 11. Фізико-хімічні методи аналізу
 12. Радіобіологія
 13. Прикладна мікологія
завідувач кафедри, професор

Досвід роботи:
43 роки наукової діяльності

проф. д.б.н.

Сфера наукових інтересів: 
Адаптивні стратегії у різних представників мікробіоти

2.
Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України, нагороджений медаллю«За трудову відзнаку», медаллю «В пам’ять 1500-річчя Києва»Докладніше…
Чумак Анатолій Андрійович 

Викладає дисципліни: 

 1. Природна резистентність
 2. Антибіотики
 3. Молекулярна імунологія
 4. Біологічні основи інфекційних процесів
професор

Досвід роботи:
38 років наукової діяльності

професор д.м.н.

Сфера наукових інтересів: 
1. Імунологія
2. Персистуючі інфекції
3. Екологія людини

3.
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки
Докладніше…
Петрова Жанна Олександрівна

Викладає дисципліни: 

1. Екотехнології переробки с/г продукції

професор

Досвід роботи:

42 роки наукової діяльності

с.н.с. д.т.н.

Сфера наукових інтересів: 

 1. Біотехнології
 2. Розробка сучасного енергоресурсозберігаючого обладнання та теплотехнологій нових видів сухих рослинних порошків і продуктів для швидкого харчування на їх основі
 3. Теплофізичним основам переробки біомаси і торфу на композиційне паливо та органічне добриво
 4. Розробка нових і вдосконаленню існуючих енерго- і ресурсозберігаючих теплотехнологій і обладнання для промислової теплоенергетики
4.

Докладніше…

Ілюк Наталія Анатоліївна

Викладає дисципліни:

 1. Анатомія рослин
 2. Фізіологія та біохімія рослин
 3. Екологія мікроорганізмів
 4. Анатомія і фізіологія рослин
 5. Біорізноманіття
 6. Очистка стічних вод
доцент

Досвід роботи:

14 років

к.с.-г.н.

Сфера наукових інтересів:

 1. Анатомія рослин
 2. Сільське господарство

3.     Фізіологія та біохімія рослин

5.

Докладніше…

Мовчан Валентина Олексіївна

Викладає дисципліни:

 1. Зоологія
 2. Екологія та екологічна етика
 3. Біоетика, біобезпека та охорона праці на виробництвах із використанням біологічних об’єктів
доцент

Досвід роботи:
25 років наукового стажу

доцент к.б.н.

Сфера наукових інтересів: 
1. Урбоекологія
2. Екологічна оптимізація середовища проживання

6.

Докладніше…

Поєдинок Наталія Леонідівна

Викладає дисципліни:

 1. Біотехнологія
 2. Очистка стічних вод
 3. Мікробний синтез
 4. Промислова біотехнологія фармацевтичних препаратів
Досвід роботи:
37 років наукового стажуст.н.сп.
д.б.н.

Сфера наукових інтересів: 
1. Біотехнологія
2. Біологічне очищення навколишнього середовища
3. Біопрепарати
4. БАДи
5. Екологія
6. Фізіологія;
7. Біохімія
8. Генетика
9. Їстивні гриби
10. Лікарські гриби
11. Селекція
12. Біосинтетична активність

7.

Докладніше…

Беспалова Олена Ярославівна

Викладає дисципліни:

 1. Основи імунології
 2. Оздоровче харчування з основами нутріціології
 3. Перша долікарська допомога
 4. Імунохімія та імунологія репродукції
 5. Клінічна імунологія
доцент

Досвід роботи:

33 роки

к.б.н.

Сфера наукових інтересів:

 1. Імунологія
 2. Біологічні науки

3.     Медицина

8.

Докладніше…

Пастушенко (Тарасюк) Галина Петрівна

Викладає дисципліни:

 1. Біофізика
 2. Загальна цитологія і гістологія
 3. Біологія клітини
 4. Біологія індивідуального розвитку
асистент кафедри

Досвід роботи:
19 років

Сфера наукових інтересів: 
1. Екологічна компетентність особистості2. Екологізація освітнього простору
9.

Докладніше…

Мележик Ольга Вікторівна 

Викладає дисципліни:

 1. Латинська мова
 2. Основи латинської мови
 3. Інформаційні технології в галузі
 4. Інформаційні технології в галузі біотехнології
 5. Фармацевтична ботаніка
доцент

Досвід роботи:
16 років науково-педагогічного стажу

доцент к.б.н.

Сфера наукових інтересів:

Озеленення та рекультивація порушених ландшафтів, фіторекультивація міського середовища

10.

Докладніше…

Тугай Андрій Васильович

Викладає дисципліни:

 1. Мікробіологія
 2. Біологія і систематика мікроорганізмів
 3. Радіобіологія
 4. Закономірності росту мікрооргвнізмів
 5. Мікологія
 6. Водна мікробіологія
 7. Ґрунтова мікробіологія
 8. Морфологія та цитологія мікроорганізмів
 9. Фізико-хімічні методи аналізу
ст. викладач

Досвід роботи:

13 років

Сфера наукових інтересів:

 1. Біологічні науки
 2. Радіобіологія
 3. Систематика мікроорганізмів

4.     Мікроскопічні гриби

11.

Докладніше…

Корінько Олена Миколаївна

Викладає дисципліни:

 1. Комп’ютерне моделювання в біології
 2. Інтернет у бізнесі та медична продукція
 3. Ботаніка
доцент

Досвід роботи:
28 років наукового стажу

доцент к.б.н.

Сфера наукових інтересів: 
1. Охорона навколишнього середовища
2. Озеленення та дизайн

12.

Докладніше…

Шевченко Роман Юрійович

Викладає дисципліни:

 1. Геодезія та картографія
 2. Гідрологія, метеорологія та кліматологія
доцент

Досвід роботи:

17 років

к.г.н.

Сфера наукових інтересів:

13.

Докладніше…

Білявська Людмила Олексіївна

Викладає дисципліни:

 1. Метаболізм мікроорганізмів
 2. Метаболізм мікроорганізмів і основи промислової мікробіології
доцент

Досвід роботи:

28 років

с.н.с. д.б.н.

Сфера наукових інтересів: 

1. Біотехнології

2. Селекція мікроорганізмів-продуцентів антибіотичних та фітостимулюючих речовин

14.

Докладніше…

Арданов Павло Євгенович

Викладає дисципліни:

 1. Основи конструктивної екології та пермакультури
 2. Системний аналіз якості навколишнього середовища
 3. Сучасне ґрунтознавство з основами мікробіології
 4. Основи садівництва та городництва
 5. Агробіорізноманіття та дизайн полікультур
 6. Розробка та супровід пермакультурних проєктів
доцент

Досвід роботи:

доктор філософії

Сфера наукових інтересів:

15.

Докладніше…

Сергійчук Наталія Миколаївна

Викладає дисципліни:

 1. Зоологія
 2. Екологія та екологічна етика
 3. Біоетика, біобезпека та охорона праці на виробництвах
ст. викладач

Досвід роботи:
19 років стажу

Сфера наукових інтересів: 
1. Технологія вирощування грибів
2. Технологія виробництва компосту І-ІІІ фаза
16.

Докладніше…

Дем’янюк Олена Сергіївна

Викладає дисципліни: 

 1. Екологічна безпека в агровиробництві
доцент

Досвід роботи:
25 років

професор д.с.-госп.н.

Сфера наукових інтересів: 

 1. Екологічна безпека аграрного виробництваЯ
 2. Якість і безпечність продукції
 3. Екологія ґрунту
 4. Грунтова мікробіологія
 5. Біодіагностика ґрунтів
 6. Продовольча безпека в контексті змін клімату
 7. Охорона навколишнього природного середовища
17.  

Докладніше…

Кондакова Тетяна Сергіївна

Викладає дисципліни: 

 

доцент

Досвід роботи:

к.б.н.

Сфера наукових інтересів: 

 

18.

Докладніше…

Зелена Любов Борисівна

Викладає дисципліни:

 1. Вірусологія
 2. Генетика
 3. Молекулярна біологія
 4. Віруси мікроорганізмів
 5. Молекулярна мікробіологія
 6. Мікроекологія людини
 7. Імуногенетика
ст.викладач

Досвід роботи:

21 рік наукового стажу

к.б.н.

Сфера наукових інтересів: 
Геноми прокаріот та еукаріот