Професорсько-викладацький склад

Фото ПІБ Посада Вчене звання Науковий ступінь
1  
Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України, нагороджений медаллю«За трудову відзнаку», медаллю «В пам’ять 1500-річчя Києва»Докладніше…
Чумак Анатолій Андрійович 

Викладає дисципліни: 
1. Біологічні основи інфекційних процесів
2. Збудники інфекційних хвороб
3. Теоретична імунологія
4. Прикладна імунологія
5. Природна резистентність
6. Молекулярна імунологія

професор

Досвід роботи:
35 років наукової діяльності

професор д.м.н.

Сфера наукових інтересів: 
1. Імунологія
2. Персистуючі інфекції
3. Екологія людини

2
Докладніше…
Тугай Тетяна Іванівна

Викладає дисципліни:
1. Мікробіологія
2. Радіобіологія
3. Біологія і систематика окремих груп бактерій
4. Цитологія мікроорганізмів

завідувач кафедри, професор

Досвід роботи:
40 років наукової діяльності

ст.н.сп. д.б.н.

Сфера наукових інтересів: 
Адаптивні стратегії у різних представників мікробіоти

3
Докладніше…
Ілюк Наталія Анатоліївна

Викладає дисципліни:

 1. Основи наукових досліджень
 2. Екологія мікроорганізмів
 3. Анатомія рослин
 4. Мікробіологія з основами імунології
 5. Радіобіологія
 6. Мікробіологія
 7. Грунтова мікробіологія
 8. Мікологія
 9. Фізико-хімічні методи дослідження
 10. Закономірності росту мікроорганізмів
доцент

Досвід роботи:

11 років

к.с.-г.н.

Сфера наукових інтересів:

4
Докладніше…
Мовчан Валентина Олексіївна

Викладає дисципліни:
1. Екологія та екологічна етика
2.Зоологія

доцент

Досвід роботи:
12 років наукового стажу

доцент к.б.н.

Сфера наукових інтересів: 
1. Урбоекологія
2. Екологічна оптимізація середовища проживання

5 Докладніше… Поєдинок Наталія Леонідівна

Викладає дисципліни:

 1. Біотехнологія
 2. Мікробний синтез
 3. Очистка стічних вод
Досвід роботи:
34 роки наукового стажу
ст.н.сп. д.б.н.

Сфера наукових інтересів: 
1. Біотехнологія
2. Біологічне очищення навколишнього середовища
3. Біопрепарати
4. БАДи
5. Екологія
6. Фізіологія;
7. Біохімія
8. Генетика
9. Їстивні гриби
10. Лікарські гриби
11. Селекція
12. Біосинтетична активність

6
Докладніше…
Беспалова Олена Ярославівна

Викладає дисципліни:

 1. Імунулогія
 2. Імунопаталогія
 3. Імунохімія та мунологія репродукції
доцент

Досвід роботи:

31 рік

к.б.н.

Сфера наукових інтересів:

7
Докладніше…
Пастушенко (Тарасюк) Галина Петрівна

Викладає дисципліни: 

 1. Біофізика
 2. Загальна цитологія і гістологія
 3. Антибіотики
 4. Біологія індивідуального розвитку
 5. Вірусологія
 6. Віруси мікроорганізмів
асистент кафедри

Досвід роботи:
16 років

Сфера наукових інтересів: 
1. Екологічна компетентність особистост
2. Екологізація освітнього простору
8
Докладніше…
Мележик Ольга Вікторівна 

Викладає дисципліни:

 1. Латинська мова
 2. Ботаніка
 3. Біорізноманіття
 4. Філософські проблеми сучасного природознавства
 5. Фармацевтична ботаніка
 6. Інформаційні технології в галузі
доцент

Досвід роботи:
13 років науково-педагогічного стажу

доцент к.б.н.

Сфера наукових інтересів:

Озеленення та рекультивація порушених ландшафтів, фіторекультивація міського середовища

9
Докладніше…
Тугай Андрій Васильович

Викладає дисципліни:

 1. Мікробіологія з основами імунології
 2. Радіобіологія
 3. Мікробіологія
 4. Грунтова мікробіологія
 5. Мікологія
 6. Медична мікробіологія
 7. Водна мікробіологія
 8. Закономірності росту мікроорганізмів
 9. Метаболізм мікроорганізмів
 10. Фізико-хімічні методи дослідження
 11. Цитологія мікроорганізмів
 12. Біологія та систематика окремих груп бактерій
ст. викладач

Досвід роботи:

10 років

Сфера наукових інтересів:
 10 Докладніше… Білявська Людмила Олексіївна

Викладає дисципліни:

 1. Метаболізм мікроорганізмів і основи промислової мікробіології
 2. Біогеохімічна діяльність мікроорганізмів
 3. Метаболізм мікроорганізмів
 4. Ґрунтова мікробіологія
 5. Екологія мікроорганізмів
 6. Екотоксикологія
 7. Мікробіологія
 8. Моніторинг довкілля
доцент

Досвід роботи:

25 років

к.б.н.

Сфера наукових інтересів: 

1. Біотехнології

2. Селекція мікроорганізмів-продуцентів антибіотичних та фітостимулюючих речовин

 11 Докладніше… Козлова Ірина Панасівна

Викладає дисципліни:

професор

Досвід роботи:

с.н.с. д.б.н.

Сфера наукових інтересів: 

12
Докладніше…
Сергійчук Наталія Миколаївна

Викладає дисципліни:

 1. Екологія та екологічна етика
 2. Зоологоія
 3. Охорона праці у виробництві
ст. викладач

Досвід роботи:
16 років стажу

Сфера наукових інтересів: 
1. Технологія вирощування грибів
2. Технологія виробництва компосту І-ІІІ фаза
13
Докладніше…
Зелена Любов Борисівна

Викладає дисципліни: 

 1. Вірусологія
 2. Генетика
 3. Віруси мікроорганізмів
 4. Молекулярна біологія
 5. Генетика бактерій
 6. Молекулярна мікробіологія
 7. Мікроекологія людини
 8. Біологія індивідуального розвитку
ст.викладач

Досвід роботи:
18 років наукового стажу

к.б.н.

Сфера наукових інтересів: 
Геноми прокаріот та еукаріот