Наукова діяльність кафедри

Основними науковими напрямками діяльності кафедри на сьогодні є:

 1. Основні напрями і форми антропогенного впливу на довкілля.
 2. Екологічні проблеми атомних електростанцій.
 3. Альтернативні джерела енергії та можливості їх використання в Україні.
 4. Екологізація інтенсивних технологій вирощування сільськогосподарських культур.
 5. Альтернативне сільське господарство, його специфіка та особливості розвитку в Україні.
 6. Забруднення довкілля транспортними засобами та захист від нього.
 7. Охорона біоресурсів України.
 8. Екологічні проблеми урбанізації.
 9. Проблеми малих річок України.
 10. Екологічно-економічні проблеми використання земельних ресурсів.
 11. Екогеохімічне дослідження довкілля.
 12. Дослідження процесів біотрансформації відходів.
 13. Управління якістю довкілля.
 14. Моніторинг та захист рідкісних та зникаючих видів України.
 15. Популяційні дослідження критичних видів рослин та тварин.
 16. Реконструкція та оптимізація флори урбоекосистеми.

Частина робіт виконується у тісній співпраці з рядом науково-дослідних установ та підприємств м. Києва:

 • Міністерством охорони навколишнього природного середовища України;
 • Науково-дослідним інститутом геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка;
 • Науково-дослідним інститутом гідробіології НАН України;
 • Київським ботанічним садом ім. акад. О.В. Фоміна;
 • Науково-дослідним інститутом агроекології НАН України;
 • очисними спорудами м. Києва та Київської області;
 • промисловими підприємствами регіону.

В Університеті «Україна» традиційно проводиться щорічна міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі” (м. Київ), у якій студенти старших курсів та викладачі кафедри беруть активну участь.

До наукових досліджень за тематичним планом кафедри активно залучаються студенти, які виконують курсові, дипломні та випускні кваліфікаційні роботи у рамках вищезазначених тематик.

Випускники кафедри продовжують навчання в аспірантурі низки науково-дослідних установ Національної академії наук.