Спеціальність «Біологія»

Інститут біомедичних технологій Університету „Україна” дає повну вищу освіту в галузі біології, спеціалізація «Мікробіологія-імунологія».

Біологія – наука про всі аспекти життя, від молекули до біосфери, а найважливішим аспектом життя є здоров’я, тому можна стверджувати, що тут навчають найпотрібнішим на планеті спеціальностям.

Мікробіологія — галузь науки, яка займається дослідженням морфології, фізіології, біохімії, молекулярної біології, генетики, екології мікроорганізмів, їх ролі і значення у кругообігу речовин, у патології людини, тварин і рослин.

Імунологія – наука, що вивчає захисні реакції організму, природу цих реакцій, закономірності та шляхи їх практичного використання. Імунологія тісно пов’язана з медичною мікробіологією.

Ви можете суміщати навчання з роботою, отриманням іншої освіти, науковою діяльністю, вивченням іноземної мови і т.д.

Завжди існують вакансії для працевлаштування – від посад у найближчій аптеці до представництв міжнародних компаній.

Біологія бурхливо розвивається і потребує все нових висококваліфікованих кадрів. Для їх підготовки в університеті створено всі умови: заняття проводять провідні фахівці відповідної галузі, доктори наук, вчені світового рівня. Навчальні аудиторії та лабораторії укомплектовані необхідним обладнанням, що дає можливість здійснювати як навчання, так і науково-дослідну роботу.

Базами практики для студентів є найбільші профільні науково-дослідні заклади та лабораторії: НДІ мікробіології та вірусології ім. Д.К. Заболотного, Інститут гідробіології НАН України, Інститут клінічної радіології Національного наукового центру радіаційної медицини НАМН України, Інститут продовольчих ресурсів НААН України, мережа лабораторій «Сінево / Synevo».