Завідувач кафедри

Новиков Дмитро Олексійович

Кафедра фармації

Посада: завідувач кафедри

Науковий ступінь: доктор фармацевтичних наук

Вчене звання: професор

Стаж науково-педагогічної роботи: 22 роки.

Біографія

Народився 14 листопада 1969 року в місті Курську (Російська Федерація).

Закінчив Курський державний медичний університет, працював асистентом кафедри неорганічної хімії. Вступив до аспірантури при кафедрі загальної хімії КДМІ, після чого 11 січня 1995 захистив кандидатську дисертацію в Московському науково-дослідному інституті фармації.

Закінчив докторантуру Ленінградської військово-медичної академії. 1 грудня 1998 захистив докторську дисертацію в Пермській державній фармацевтичній академії. Отримав звання професора і був призначений на посаду завідувача кафедри загальної неорганічної хімії.

Працював завідувачем кафедри біоорганічної хімії при Курському державному медичному університеті, заступником декана фармацевтичного факультету.

Переїхав жити до Санкт-Петербургу, працював у Російській соціальній академії імені М.М. Гарячого на посаді завідувача кафедри фармацевтичної хімії.

Із 2002 по 2006 рік був консультантом ДНIІФ м. Санкт-Петербурга.

У 2004 р брав участь у Болонському процесі щодо інтеграції освітніх європейських систем.

З 2002 по 2004 рік очолював Міжнародний науковий союз молодих вчених ім. Д.І. Менделєеєва (Санкт-Петербурзька філія).

Нагороджений дипломом першого ступеня «За внесення вкладу у зміцнення співдружності молодих вчених» (Польща, 2003 рік, м. Білосток).

У 2010 році переїхав до України. Спочатку мешкав у Донецьку, а в 2012 році переїхав жити до Києва. В основному займав посаду консультанта в різних фармацевтичних фірмах.

Викладає дисципліни:

 1. Аналітична хімія
 2. Органічна хімія
 3. Біологічна хімія
 4. Фізична і колоїдна хімія
 5. Фармацевтична хімія

Галузь наукових інтересів:

1. Використання флуоресцентного методу в якісному і кількісному визначенні органічних і неорганічних лікарських речовин
2. Фармацевтичний і біофармацевтичний аналіз

Є автором та співавтором 136 наукових праць, у т.ч. 3-х монографій («Комплексні сполуки. Застосування в медицині та фармації», «Флуоресцентний метод у фармацевтичному аналізі», «Електролітний гомеостаз. Порушення і способи фармакологічної корекції обміну магнію при деяких захворюваннях») і підручника («Введення в біофармацевтичний аналіз»).

Автор 4 винаходів і 1 патенту.

Підготував 6 кандидатів наук. 16 разів виступав опонентом кандидатських та докторських дисертацій.

Участь у наукових конференціях

Перелік наукових праць

 1. Новиков Д.О., Харченко І.В. Клініко – фармацевтичні дослідження особливості обміну магнію у хворих на вірусний гепатит при лікуванні преднізолоном і дексаметазоном. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Теорія і практика сучасної науки» Україна, м. Київ,06.18 — 09.06.18. 2018, С. 104-105.
 2. Новиков Д.О., Чуев А.С. Аналіз фінансово – господарської діяльності аптечних підприємств, як основа прийняття управлінського рішення. Українсько-американський гуманітарний інститут “Вісконсінський міжнародний університет (США) в Україні” // ХV Всеукраїнська науково-практична конференція “Економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку” (“ECONOMICS: CURRENT AFFAIRS AND DEVELOPMENT PROSPECTS”) Україна, м. Київ, 21.04.2017. – С. 82-84.
 3. Новиков Д.А. Рациональное питание при реабилитации людей пожилого возраста в комплексном подходе назначения фармацевтических препаратов // Журнал «Человек и вселенная». – 2015. – № 9. – С.-Пб. – С.131-135.
 4. 4. Новиков Д.О. Токсикологічна хімія в схемах: навчальний посібник для студентів фармацевтичної спеціальності. – К., Університет «Україна», 2018. – 76 с.
 5. 5. Герасимнюк В.О., Новиков Д.О., Бабинін Д.О. Дослідження стійкості внутрішньо-комплексних сполук в металолігандному гомеостазі//Тези доповідей студентської наукової конфереції «Сучасні наукові дослідження в біології, екології та медицині». – Київ, 12 грудня 2018 р. – С. 13-14.
 6. Голдобін І.Є., Ухо О.О., Новиков Д.О., Бабинін Д.О., Катинська М.Г. До питання важливості знань та навичок з хімічних основ судово-медичної експертизи в підготовці сучасного фармацевта // Тези доповідей студентської наукової конфереції «Сучасні наукові дослідження в біології, екології та медицині». м.Київ, 12 грудня 2018 р. – С. 15-16.
 7. Патофізіологічні порушення та способи фармакологічної корекції обміну магнію при деяких захворюваннях: навч.-метод. посібник / Новиков Д.О., Катинська М.Г., Бабинін Д.О. – К.: Університет «Україна», 2019. – 76 с.
 8. Методичні рекомендації щодо виконання й захисту курсових робіт з фармацевтичної технології для студентів III курсу. Дьякова Л.Ю., Носенко О.А., Новиков Д.О., Катинська М.Г. – К.: Університет «Україна», 2019. – 98 с.
 9. Тугай Т.І. Новиков Д.О. Матеріали для підготовки до підсумкового контролю знань з дисципліни «Біохімія» для студентів спеціальності 091 «Біологія». – К.: Університет «Україна». – 59 с.
 10. Новиков Д.О., Мєлюков Ф.М., Чуєв А.С. Математичні моделі, використовувані при професійному відборі працівників хіміко-фармацевтичних підприємств. Тез. док. XVI-ой межд. наук.-тех. конф. «Прикладні задачі математики і механіки», Україна, Севастополь, 7 квітня 2008. – ТОВ «Науково-освітня установа «Вектор науки» – С. 54-55.
 11. Новиков Д.О., Янголенко И.Ю. Комп’ютерна модель універсального фотометра з гнучкими светодіодами для медико-екологічних та фармацевтичних досліджень. Тез. док. XVI Міжн. наук.-техн. конф. «Машинобудування і техносфера XXI століття», Україна, Севастополь, 14-19 вересня 2009 року. – ТОВ «Науково-освітня установа «Вектор науки», 2009. – С. 76-78.
 12. Новиков Д.А. Хронобиологические способы индивидуализации применения лекарственных средств в различных возрастных группах. Журнал «Человек и вселенная». – С.-Пб, 2010. – № 4. – С.101-110.
 13. Новиков Д.А., Валерно Г.С., Соловьев Р.В. Демографические и географические факторы, влияющие на особенности фармакокинетических параметров антибиотиков тетрациклинового ряда. Тез. науч. конф. «Актуальные проблемы современной фармакотерапии». – С.-Пб: ГИТЕЗ, 2010. С. 58-59.
 14. Новиков Д.О., Янь У. Парафармація і нутриціологія як перспективні напрямки альтернативної медицини. Тез. доп. наук. конф. «Перспективи компанії Доюань в Україні», Київ, 2012. – С. 53.
 15. Новиков Д.А., Хабаров А.А., Григорьева Т.М.,Григорьев О.А.Введение в биофармацевтический анализ : учебник-монография для студентов фармацевтической специальности. – С.-Пб: Х. просвещение, 2013. – 132 с.