Закріплення дисциплін за кафедрою

Дисципліни, закріплені за кафедрою фармації

 1. Аналітична хімія
 2. Біологічна хімія
 3. Вступ до спеціальності
 4. Інтернет у бізнесі, медична продукція
 5. Інтернет у бізнесі, медична продукція та інформаційні технології в фармації
 6. Латинська мова
 7. Маркетинг у фармації, МФТ (медично-фармацевтичне товарознавство)
 8. Мікробіологія з основами імунології
 9. Неорганічна хімія
 10. Організація та економіка фармації
 11. Органічна хімія
 12. Охорона праці в галузі та безпека життєдіяльності в фармації
 13. Промислова біотехнологія фармацевтичних препаратів
 14. Технологія парфюмерно-косметичних виробів
 15. Токсикологічна хімія
 16. Фармакогнозія
 17. Фармацевтична ботаніка
 18. Фармацевтична хімія
 19. Фізична та колоїдна хімія
 20. Хімічні основи судово-медичної експертизи