Закріплення дисциплін за кафедрою

Дисципліни, закріплені за кафедрою фармації

 

1. Біологічна хімія
2. Біологія, анатомія та фізіологія
3. Інтернет у бізнесі та медична продукція
4. Інформаційні технології в галузі
5. Маркетинг у фармації
6. Оздоровче харчування з основами нутріціології
7. Організація та економіка фармації
8. Органічна хімія
9. Охорона праці в галузі
10. Патологічна фізіологія
11. Перша долікарська допомога та гігієна в фармації
12. Промислова біотехнологія фармацевтичних препаратів
13. Технології парфюмерно-косметичних засобів
14. Токсикологічна хімія
15. Фармакологія
16. Фармакогнозія
17. Фармацевтична ботаніка
18. Фармацевтична технологія
19. Фармацевтична хімія
20. Фізична та колоїдна хімія
21. Хімічні основи судово-медичної експертизи
22. Хімія неорганічна в галузі