Професорсько-викладацький склад

 

Фото ПІБ Посада Вчене звання Науковий ступінь
1
Нагороджений дипломом першого  ступеня  «За внесення вкладу в зміцнення співдружності молодих вчених» (Польща, 2003 рік, м. Білосток)Докладніше…
Новиков Дмитро Олексійович 

Викладає дисципліни:

 1. Біохімія
 2. Біологічна хімія
 3. Токсикологічна хімія
 4. Органічна хімія
 5. Фізична та колоїдна хімія
 6. Фармацевтична хімія
 7. Хімічні основи судово-медичної експертизи
 8. Аналітична хімія
 9. Неорганічна хімія
завідувач кафедри, професор

Досвід роботи:
25 років науково-педагогічної роботи

професор д.фарм.н.

Сфера наукових інтересів: 
1. Використання флуоресцентного методу в якісному і кількісному визначенні органічних і неорганічних лікарських речовин
2. Фармацевтичний і біофармацевтичний аналіз

2  

 

 

 

 

Докладніше…

Катинська Марина Георгіївна

Викладає дисципліни:

 1. Вступ до спеціальності
 2. Організація та економіка фармації
 3. Маркетинг у фармації, МФТ
 4. Фармакогнозія
 5. Охорона праці в галузі
доцент

Досвід роботи:

6 років

к.фарм.н.

Сфера наукових інтересів:

 1. Технологія ліків
 2. Організація фармацевтичної справи
 3. Маркетинг
 4. Клiнiчнi дослiдження
 5. Рацiональне застосування препаратiв рiзних категорiй населення
 6. Фармакогнозiя
3

 

 

 

 

 

 

 

Докладніше…

Беспалова Олена Ярославівна

Викладає дисципліни:

 1. Біологія, анатомія та фізіологія
 2. Перша долікарська допомога та гігієна у фармації
 3. Основи імунології
 4. Оздоровче харчування з основами нутриціології
 5. Патологічна фізіологія
старший викладач

Досвід роботи:

33 роки

с.н.с. к.біол.н.

Сфера наукових інтересів:

 

4

 

 

 

 

 

 

Докладніше…

Буднікова Тетяна Миколаївна

Викладає дисципліни:

 1. Фармакологія
 2. Фармацевтична технологія
професор

Досвід роботи:

40 років

професор д.фарм.н.

Сфера наукових інтересів:

 1. Організація та впровадження сучасних технологій виробництва ЛЗ;
 2. Створення та управління системами якості у фармацевтичному секторі економіки;
 3. Розробка та впровадження національної лікарської політики.
5  

 

 

 

 

 

Докладніше…

Шмирьова Юлія Вікторівна

Викладає дисципліни:

1. Технологія парфумерно-косметичних засобів

 

доцент

Досвід роботи:

 

доцент к.фарм.н.

Сфера наукових інтересів:

 1. Фармакологія
 2. Технологія ліків

 

6

 

 

 

 

 

Докладніше…

Могилюк Валентин Володимирович

Викладає дисципліни:

Керівництво дипломними роботами

 

доцент

Досвід роботи:

13 років

к.фарм.н.

Сфера наукових інтересів:

Розробка складу та технології виробництва мікрочастинок для пацієнтів, що страждають на дисфагію