Тугай Андрій Васильович

Кафедра мікробіології, сучасних біотехнологій, екології та імунології

Посада: старший викладач

Досвід роботи: 10 років

Біографія

Народився 7 листопада 1982 року в місті Києві.

З 1989 по 1992 рік навчався у середній школі №185 в місті Києві. З 1989 по 1992 рік навчався у середній школі №185. З 1992 по 2000 рік навчався в середній школі №241.

У 2001-2007 роках навчався на факультеті біомедичних технологій Університету «Україна» за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища», отримавши кваліфікацію магістра.

 Викладає дисципліни:

 1. Мікробіологія
 2. Біологія і систематика мікроорганізмів
 3. Радіобіологія
 4. Закономірності росту мікроорганізмів
 5. Мікологія
 6. Водна мікробіологія
 7. Ґрунтова мікробіологія
 8. Морфологія та цитологія мікроорганізмів
 9. Фізико-хімічні методи аналізу

Сфера наукових інтересів

 1. Біологічні науки
 2. Радіобіологія
 3. Систематика мікроорганізмів
 4. Мікроскопічні гриби

Посилання на профіль у базі даних Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=PzqJsxgAAAAJ&hl=uk.

Участь у конференціях

Сертифікат про міжнародне онлайн-стажування”Вища освіта 4.0. Цифрова трансформація” 7-23 квітня 2021 року (72 години)

Основні наукові праці

1.Tugay T.I., Zheltonozhskaya M.V., Sadovnikov L.V., Tugay A.V., Farfan E.B. Effects of ionizing radiation on the antioxidant system of microscopic fungi with radioadaptive properties found in the Chernobyl exclusion zone //Health Physics – Radiation Safety Journal. – 2011. – 101, N 4. – P. 375 – 382

2. Тугай А. В. Закономірності впливу низьких доз опромінення на мікроскопічні гриби / Т. І. Тугай, А. В. Тугай, М. В. Желтоножська, Л. В. Садовніков // Ядерна фізика та енергетика. ─ 2012. ─ Т.13, № 4. ─ С. 396 – 402

3. Тугай А. В. Влияние низких доз облучения на рост Aspergillus versicolor и Paecilomyces lilacinus / Т. И. Тугай, А. В. Тугай, М. В. Желтоножская, Л. В. Садовников // Мікробіол. журн. – 2013. – Т. 75, № 4. – С. 33 – 40

4. Тугай А.В. Биогеохимические особенности питьевых артезианских вод г. Киев / Е.С. Злобина, А.В. Тугай // Пошукова та екологічна геохімія. – 2014. – Т. (14–15), № 1–2. – С. 13 – 18

5. Тугай А. В. Особенности ростовых процессов и функционирования антиоксиидантной системы у трех поколений облученных популяций микромицетов Hormoconis resinae / А. В. Тугай, Т. И. Тугай, В. А. Желтоножский, М. В. Желтоножская, Л. В. Садовников // Ядерная физика и энергетика. – 2015. – Т. 16, № 4. – С. 408 – 414

6. Tugay A. Effect of Light Wavelengths and Coherence on Growth, Enzymes Activity, and Melanin Accumulation of Liquid-Cultured Inonotus obliquus [Ach.:Pers.] Pilát / N. Poyedinok, O. Mykhaylova, T. Tugay, A. Tugay, A. Negriyko, I. Dudka // Appl. Biochem. Biotechnol. – 2015. − Vol. 176. – P. 333 – 343

7. Тугай А. Вплив хронічного опромінення на фізіолого-біохімічні властивості трьох опромінених «поколінь» Aspergillus versicolor / А. Тугай, Т. Тугай, Д. Лукашов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2015. – Т. 70, №2. – С. 77 – 81.

8. Тугай А.В. Радіальний ріст та активність фер-ментів антиоксидантного захисту у трьох пострадіаційних генераціях Cladosporium cladosporioides / Т.І. Тугай, А.В. Тугай, В.О. Желтоножский, М.В. Желтоножская, Л.В. Садовников, Пономаренко А.В., Полищук О.Б. // Ядерная фізика та енергетика. 2017; 18(1):72–80.

9. Тугай А.В. Adaptation of microfungi to chronic ionizing radiation. New facts and hypotheses / T.I. Tugay, А.В. Тугай // Мікробіол. журн. 2017; 79(1):76–86.

10. Тугай Т.І., Тугай А.В., Мовчан В.О. Пастушенко Г.П. Методичні рекомендації до самостійної підготовки, виконання контрольної та курсової роботи з дисципліни «Мікробіологія» – К.: Університет «Україна», 2020.- 24с.

 

Профіль у Google Академії:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=PzqJsxgAAAAJ&hl=ru