Пастушенко (Тарасюк) Галина Петрівна

Кафедра мікробіології, сучасних біотехнологій, екології та імунології

Посада: асистент

 Біографія

Народилася 17 листопада 1977 року.

У 2000 році закінчила Київський університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Біофізика», отримавши кваліфікацію біолога, біофізика, викладача біології.

 Стаж науково-педагогічної роботи:

19 років, із них 11 років науково-педагогічної роботи в КНУ імені Тараса Шевченка, та Університеті «Україна»; 5 років наукової роботи в Інституті проблем виховання НАПНУ.

Підвищення кваліфікації

 Викладає дисципліни:

 1. Біофізика
 2. Біологія індивідуального розвитку
 3. Загальна цитологія та гістологія

 Галузь наукових інтересів:

1. Екологічна компетентність особистості
2. Екологізація освітнього простору

Посилання на профіль у базі даних Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=fJKanUcAAAAJ.

Участь у наукових конференціях

ХІХ Міжнародна науково-практична конференція «Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики», 20-21 листопада 2019 року, Київ

ХVІІ Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність», 27-28 травня 2020 року, Київ

Перелік наукових праць останніх років

 1. Тарасюк Г.П. Деякі аспекти екологізації освітнього простору майбутніх фахівців-педагогів//Людиновимірність гармонізації культурно-освітнього простору майбутніх педагогів: наукові досягнення і перспективи: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (11-12 червня 2015 р.): в 2 т. / Міністерство освіти і науки України, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького; за заг. ред. В.В. Молодиченка. – Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Богдана Хмельницького, 2015. – Т. 1. – С. 240-243.
 2. Тарасюк Г.П. Організація міжособистісного спілкування підлітків у контексті сталого розвитку суспільства// Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць – Інститут проблем виховання НАПН України. – Вип. 20. – Кн. 2. – Київ, 2016. – С. 225-234.
 3. Пустовіт Н., Колонькова О., Пруцакова О., Тарасюк Г., Солобай Ю. Екологізація освітнього простору сучасної загальноосвітньої школи : монографія// Н. Пустовіт, О. Колонькова, О. Пруцакова, Г. Тарасюк, Ю. Солобай. – Харків: «Друкарня Мадрид», 2016. – 154 с.
 4. Пустовіт Н., Колонькова О., Пруцакова О., Тарасюк Г., Солобай Ю. Мій екологічний вибір : навч.-метод. посіб. // Н. Пустовіт, О. Колонькова, О. Пруцакова, Г. Тарасюк, Ю. Солобай. – Харків: «Друкарня Мадрид», 2016. – 176 с.
 5. Тарасюк Г.П. Культура екологічної поведінки – шлях до стійкого розвитку суспільства// Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей ХІV Всеукр. наук. конф., м. Київ, У ІІ част., ч. І. — К.: Університет «Україна», 2017. –С. 559-562.
 6. Штефан В., Тарасюк Г.П. Оцінка ефективності різних методів виділення Helicobacter pylori від хворих на виразкову хворобу шлунка//Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей ХІV Всеукр. наук. конф., м. Київ, У ІІ част., ч. І. — К.: Університет «Україна», 2017. –С. 563-566.
 7. Тарасюк Г.П. Екологізація освітнього простору як один із шляхів підвищення екологічної освіти майбутніх педагогів// Сучасний стан та проблеми вищої екологічної освіти України. Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції. Одеський державний екологічний університет. – Одеса: ТЕС, 2017. – С. 163-165.
 8. Тарасюк Г.П. Міжособистісне спілкування школярів щодо природи у сучасному освітньому просторі// Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал: матеріали звітної науково-практичної конференції Інституту проблем виховання НАПН України за 2016 рік /за ред. І.Д. Беха, Ж.В. Петрочко. – Вип. 5. – Івано-Франківськ: НАІР, 2017. – С. 258-262.
 9. Пустовіт Н., Колонькова О., Пруцакова О., Тарасюк Г., Солобай Ю. Екологізація освітнього простору сучасної загальноосвітньої школи// Н. Пустовіт, О. Пруцакова, О. Колонькова, Г. Тарасюк, Ю. Солобай /Методист, №7 (67), липень 2017 р. Спецвипуск. – вид-во «Шкільний світ» 75 с.
 10. Пустовіт Н., Колонькова О., Пруцакова О., Тарасюк Г., Солобай Ю. День екології з родиною: особливості організації і проведення// Н. Пустовіт, О. Пруцакова, О. Колонькова, Г. Тарасюк, Ю. Солобай /Біологія, № 20 (824), жовтень 2017 р. Вкладка «Екологія». – вид-во «Шкільний світ». С. 15-29.
 11. Пустовіт Н., Колонькова О., Пруцакова О., Тарасюк Г., Солобай Ю. Екологізація індивідуального дозвілля. Приклади ігор і вікторин// Н. Пустовіт, О. Пруцакова, О. Колонькова, Г. Тарасюк, Ю. Солобай / Біологія, № 22 (826), листопад 2017 р. Вкладка «Екологія». – вид-во «Шкільний світ». С. 19-26.
 12. Пустовіт Н., Колонькова О., Пруцакова О., Тарасюк Г., Солобай Ю. Екологізація індивідуального дозвілля. Приклади вправ// Н. Пустовіт, О. Пруцакова, О. Колонькова, Г. Тарасюк, Ю. Солобай / Біологія, № 24 (828), грудень 2017 р. Вкладка «Екологія». – вид-во «Шкільний світ». С. 19-21.
 13. Пустовіт Н., Колонькова О., Пруцакова О., Тарасюк Г., Солобай Ю. Мій екологічний простір. Екологічна табірна зміна// Н. Пустовіт, О. Пруцакова, О. Колонькова, Г. Тарасюк, Ю. Солобай // Шкільний світ, №10 (786), травень 2018 р. Спецвипуск.
 14. Тарасюк Г.П. Сприйняття природи молодшими підлітками// Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал: матеріали звітної науково-практичної конференції Інституту проблем виховання НАПН України (за 2017 рік) /за ред. І.Д. Беха, Ж.В. Петрочко. – Вип. 6. – Івано-Франківськ: НАІР, 2018. – С. 289-293.
 15. Тарасюк Г.П. Гармонізація відносин з природою у школярів засобами технології «рівний-рівному// Особистість у просторі виховних інновацій : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції Інституту проблем виховання НАПН України за 2018 рік/ [За ред. І.Д. Беха, О.М. Докукіної, Р.В. Малиношевського]. – Івано-Франківськ: НАІП, 2018. – С. 360-364.
 16. Пастушенко Г.П. Принципи формування гармонійних відносин з природою// Сучасні наукові дослідження в біології, екології, медицині та фармації: тези доповідей студентської наукової конференції, К.: Університет «Україна», 2019. –С. 64-66.
 17. Ілюк Н.А., Мележик О.В., Мовчан В.О., Сергійчук Н.М., Пастушенко Г.П., Корінько О.М. Методичні рекомендації при виконанні практичних навичок з технологічної, виробничої, переддипломної та науково-дослідної практик-К.: Університет «Україна», 2020-60 с.
 18. Тугай Т.І., Тугай А.В., Мовчан В.О. Пастушенко Г.П. Методичні рекомендації до самостійної підготовки, виконання контрольної та курсової роботи з дисципліни «Мікробіологія» – К.: Університет «Україна», 2020.- 24с.