Швиденко Тетяна Іванівна

Кафедра фармації

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Вчене звання:

Досвід роботи: 19 років

Біографія

Народилася 18 листопада 1977 року в м. Чернігові.

Відомості про вищу освіту

У 1999 р. закінчила Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка з відзнакою, здобувши кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача хімії, біології і екології.

У 1998-1999 н.р. була стипендіатом Верховної Ради України.

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

У 1999-2002 р.р. навчалася в аспірантурі Інституту органічної хімії НАН України за спеціальністю 02.00.03 – Органічна хімія. У 2004 році в Інституті органічної хімії НАН України захистила дисертацію на тему “Синтез похідних 1,2-поліметилен-1,3-діазагетероциклів і поліметинових барвників на їх основі”, отримавши науковий ступінь кандидата хімічних наук.

Основні етапи діяльності

У 2004-2011 р. працювала асистентом, старшим викладачем кафедри загальної хімії Національного аграрного університету (НУБіП України) (м. Київ). З червня 2011 року працює науковим співробітником відділу хімії фосфорорганічних сполук Інституту органічної хімії НАН України (м. Київ).

Викладає дисципліни:

 1. Неорганічна хімія.
 2. Аналітична хімія.
 3. Фармацевтична хімія.
 4. Органічна хімія.
 5. Фізична і колоїдна хімія.
 6. Токсикологічна хімія.

 Сфера наукових досліджень

Розробка методів синтезу анельованих азотовмісних гетероциклів.

Основні наукові праці

Має у доробку 65 наукових праць, із них 25 статей, 2 патенти, 4 методичні рекомендації.

Перелік наукових та навчально-методичних праць за останні 5 років

 1. Tetiana Shvydenko, Kostiantyn Nazarenko, Konstiantyn Shvydenko, Sergey Boron, Oleksii Gutov, Andrey Tolmachev, Aleksandr Kostyuk. Reduction of imidazolium salts – An approach to diazocines and diazocanes. // Tetrahedron. 2017, V. 73, № 49, p. 6942-6953. DOI: 10.1016/j.tet.2017.10.053 (Scopus and Web of Science Core Collection).
 2. Tetiana Shvydenko, Kostiantyn Nazarenko, Konstiantyn Shvydenko, Eduard Rusanov, Andrei Tolmachev, Aleksandr Kostyuk. Annelated Aminoimidazoles in Synthesis of Imidazo[4,5-b]pyridines. // Chemistry Select. 2019, V. 4, № 29, p. 8450-8452. DOI: 1002/slct.201901648 (Scopus and Web of Science Core Collection).
 3. Dmytro Sierov, Kostiantyn Nazarenko, Konstiantyn Shvydenko, Tetiana Shvydenko, Aleksandr Kostyuk. Synthetic approaches to tetrahydro-2,7- and -1,6-naphthyridines. // Tetrahedron Letters. 2020, V. 61, № 33. DOI: 1016/j.tetlet.2020.152194 (Scopus and Web of Science Core Collection).
 4. Sergiy Filimonchuk, Kostiantyn Nazarenko, Tetiana Shvydenko, Konstiantyn Shvydenko, Eduard Rusanov, Andrei Tolmachev, Aleksandr Kostyuk. Synthesis of 3-Iodomethyl Sultams. // Synlett. 2020, DOI: 1055/s-0040-1707227 (Scopus and Web of Science Core Collection).
 5. Regiane Costa de Oliveira, Gemilson Soares Pontes, Aleksandr Kostyuk, Gabriel B. Coutinho Camargo, Anamika Dhyani, Tetiana Shvydenko, Kostiantyn Shvydenko, Andriy Grafov. Anticancer and Immunomodulatory Activities of a Novel Water-Soluble Derivative of Ellipticine. // 2020, V. 25, № 9, p. 2130, DOI: 10.3390/molecules25092130 (Scopus and Web of Science Core Collection).
 6. Nikita Chaika, Kostiantyn Shvydenko, Tetiana Shvydenko, Kostiantyn Nazarenko, and Aleksandr Kostyuk. One-Step Method for Alicyclic Ring-Fused Pyrimidine-2,4-diones. // Chemistry Select. 2021, 6, № 33, p. 8779-8781. doi.org/10.1002/slct.202102551 (Scopus and Web of Science Core Collection).
 7. Viacheslav Lysenko, Anton Portiankin, Kostiantyn Nazarenko, Kostiantyn Shvydenko, Tetiana Shvydenko, Aleksandr Kostyuk. Alicyclic Annulated Triazoles Versus Triazinediones by the Reaction of Cyclic Imidates with Methyl 2-Hydrazinyl-2-oxoacetate. // HeteroCycles. 2022, V. 104, № 4, p. 751-763, DOI: 10.3987/COM-21-14612 (Scopus and Web of Science Core Collection).
 8. Sergiy Filimonchuk, Kostiantyn Nazarenko, Tetiana Shvydenko, Konstiantyn Shvydenko, Eduard Rusanov, Aleksandr Kostyuk. Convenient Approach to Bicyclic Sultams. // Synthesis. 2022, Published 15 February 2022. DOI: 10.1055/s-0040-1719894 (Scopus and Web of Science Core Collection).
 9. Shvydenko, Kostiantyn V., Iryna A. Grafova, Tetiana I. Shvydenko, Aleksandr N. Kostyuk, Neila S. Picanço, Luiz F.R. Silva, Anya Kropfitsch, Claudia D.C. Wyrepkowski, Luiz F. Zerbini, Wanderli P. Tadei, Antonia M.R.F. Pereira, Markku Leskelä, and Andriy V. Grafov. Indole Alkaloid Ellipticine As Efficient Multitarget Active Compound. // Ukrainica Bioorganica Acta. 2022, 17, № 1, p. 97-105, DOI: https://doi.org/10.15407/bioorganica2022.01.097
 10. Georgyi Koidan, Anastasiya Hurieva, Serhii Zahorulko, Alexander Zadorozhny, Viacheslav Lysenko, Tetiana Shvydenko, Eduard B. Rusanov, Aleksandr Kostyk. Latent Carbene: Diaminomethylation of Thiophenes // 2022, V. 2022, № 40. https://doi.org/10.1002/ejoc.202201048 (Scopus and Web of Science Core Collection).

Тези:

 1. Задорожко К.А., Швиденко К.В., Швиденко Т.І., Назаренко К.Г., Толмачов А.О., Костюк О.М. Функціоналізація 1,2-поліметиленімідазолів. // Тези доповідей VII Української конференції «Домбровські хімічні читання» (12-16 вересня 2017 р., Яремче). – С. 15.
 2. Лисенко В. А., Швиденко Т.І., Швиденко К.В., Назаренко К.Г., Толмачов А.О., Костюк О.М. Відновне розщеплення анельованих дигідропіримідинів. Синтез похідних 1,5-діазациклоалканів. // Тези доповідей VII Української конференції «Домбровські хімічні читання» (12-16 вересня 2017 р., Яремче). – С-49.
 3. T.I. Shvydenko, K.G. Nazarenko, K.V. Shvydenko, S.Yu. Boron, А.A. Tolmachov, A.N. Kostyuk. Reduction of fused imidazole derivatives. // IX International Conference in Chemistry Kyiv-Toulouse (ICKT-9) (4-9 June 2017, Kyiv). – 104.
 4. Задорожко К.А., Швиденко К.В., Швиденко Т.І., Назаренко К.Г., Толмачов А.О., Костюк О.М. Функціоналізація 1,2-поліметиленімідазолів металоорганічними реагентами. // Тези доповідей Х Всеукраїнської наукової конференції студентів та аспірантів “Хімічні Каразінські читання – 2018” (ХКЧ’18) (23–25 квітня 2018 р., Харків). – С. 101.
 5. Лысенко В.А., Швиденко К.В., Швиденко Т.И., Назаренко К.Г., Толмачев А.А., Костюк А.Н. Синтез производных средних- и макроциклов. // Тези доповідей Х Всеукраїнської наукової конференції студентів та аспірантів “Хімічні Каразінські читання – 2018” (ХКЧ’18) (23–25 квітня 2018 р., Харків). – С. 114.
 6. Shvydenko T.I., Nazarenko K.G., Shvydenko K.V., Tolmachev A.A., Kostyuk O.M.Сyclic enamines in reactions with heterocumulenes. // International conference “Chemistry of Nitrogen Containing Heterocycles” (CNCH-2018) in memoriam of Prof. Valeriy Orlov. 12-16 November 2018, Kharkiv.
 7. Shvydenko T.I., Shvydenko K.V., Grafova I.A., Kostyuk O.M., Rudiuk V.V., Grafov A.V. Synthesis and biological activity of ellipticine derivatives. // International conference “Chemistry of Nitrogen Containing Heterocycles” (CNCH-2018) in memoriam of Prof. Valeriy Orlov. 12-16 November 2018, Kharkiv.
 8. Швиденко Т.І., Назаренко К.Г., Швиденко К.В., Філімончук С.Л., Лисенко В.А., Толмачов А.О., Костюк О.М. Деякі особливості відновлення галогенозаміщених 2-гетероарилпіролінів. // Тези доповідей XXV Української конференції з органічної та біоорганічної хімії (16-20 вересня 2019 р., Луцьк). – С-68.
 9. Сєров Д.І., Швиденко К.В., Джулай І.В., Назаренко К.Г., Швиденко Т.І., Костюк О.М. Препаративний метод синтезу 1-гетарилциклопропанкарбонових кислот та їх похідних. // Матеріали IV Всеукраїнської наукової конференції „Теоретичні та експериментальні аспекти сучасної хімії та матеріалів” ТАСХ-2020 (10 квітня 2020 р., Дніпро). – С. 182.
 10. ЧайкаМ.А., ШвиденкоК.В., НазаренкоК.Г., ШвиденкоТ.І., КостюкО.М.Новийметодсинтезу 1,6-поліметилензаміщенихурацилів.
  // Тези доповідей XXI Міжнародної конференції
  студентів, аспірантів та молодих вчених “Сучасні проблеми хімії” (20-22 травня 2020 р., Київ).
 11. СєровД.І., ШвиденкоК.В., ДжулайІ.В., НазаренкоК.Г., ШвиденкоТ.І., КостюкО.М. Синтез 1-гетарилкарбоциклічнихкарбоновихкислоттаїхпохідних.
  // Тези доповідей XXI Міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “Сучасні проблеми хімії” (20-22 травня 2020 р., Київ).
 12. Сєров Д.І., Джулай І.В., Швиденко К.В., Назаренко К.Г., Швиденко Т.І., Костюк О.М. α-Арилювання нітрилів 2-фторопіридинами. // Матеріали V Всеукраїнської наукової конференції „Теоретичні та експериментальні аспекти сучасної хімії та матеріалів” ТАСХ-2021 (10 квітня 2021 р., Дніпро). – С. 144.
 13. ЧайкаМ.А., ШвиденкоК.В., НазаренкоК.Г., ШвиденкоТ.І., КостюкО.М.Одностадійнийметодсинтезу 1,6-поліметиленпіримідин-2,4-діонів. // Тези доповідей XXII Міжнародної конференції
  студентів, аспірантів та молодих вчених “Сучасні проблеми хімії” (19-21 травня 2021 р., Київ).
 14. СєровД.І., ДжулайІ.В., ГригоренкоО.О., ШвиденкоК.В., НазаренкоК.Г., ШвиденкоТ.І., КостюкО.М. Синтез 2-циклоалкілзаміщенихгалогенопіридинів. // Тези доповідей XXI Міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “Сучасні проблеми хімії” (19-21 травня 2021 р., Київ).
 15. ЧайкаМ.А., ШвиденкоК.В., ШвиденкоТ.І., НазаренкоК.Г., КостюкО.М.Cинтез 1,6-поліметиленурацилівтаїхпохідних. // Біоактивні сполуки, нові речовини і матеріали. Збірник матеріалів доповідей учасників ХХXVI Наукової конференції з біоорганічної хімії та нафтохімії. (17 червня 2021 р., Київ). Київ : Інтерсервіс, 2021. – C. 121-124.
 16. Viacheslav Lysenko, Kostiantyn Shvydenko, Tetiana Shvydenko, Kostiantyn Nazarenko, Aleksandr Kostyuk. Synthesis and reductive cleavage of alicyclic fused dihydropyrimidinones. // IV EastWest Chemistry conference EWCC2021 (7-9 October 2021, Istambul).
 17. Chaika N.A., Shvydenko K.V., Shvydenko T.I., Kostyuk O.M.Halogen dance reaction at thiophenes. // Тези доповідей XXIII Міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “Сучасні проблеми хімії” (18-20 травня 2022 р., Київ). – 62.
 18. ЧайкаН.А., ШвиденкоК.В., ШвиденкоТ.І., КостюкО.М.Синтез 2-заміщенихпохідних 3,5-дигалогенотіофенівшляхомміграціїгалогена. // Матеріали I Міжнародної наукової конференції „Теоретичні та експериментальні аспекти сучасної хімії та матеріалів” ТАСХ-2022 (20 травня 2022 р., Дніпро). – С. 234.
 19. Anastasiia Gurieva, Aleksandr Kostyuk, Serhii Zahorulko, Tetiana Shvydenko, Georgyi Koidan. Fluoropyridines in reaction with latent nucleophilic carbene. // 20th European Symposium on Fluorine Chemistry ESFC 2022 (14-19 August, 2022, Berlin).

Патенти:

Патент на винахід, Україна. № а 2022 03166. Заявл. 31.08.22. Спосіб одержання біциклічних пергідроізотіазоло[2,3-а]піразин та діазепін 1,1-діоксидів. Філімончук С.Л., Назаренко К.Г., Швиденко К.В., Костюк О.М., Швиденко Т.І.

 Інша наукова та науково-організаційна діяльність

Участь у проєктах:

 1. The European Union International project H2020-MSCA-RISE-2016 # 734759, acronym VAHVISTUS (2017-2022).
 2. Проєкт Національного фонду досліджень України (НФДУ) “Латентні карбени для органічного синтезу” (реєстраційний номер02/0105) (2020-2022  рр.) (Інститут органічної хімії НАН України).