Сергійчук Наталія Миколаївна

Кафедра мікробіології, сучасних біотехнологій, екології та імунології

Посада: старший викладач кафедри

 Біографія

Народилася 31 липня 1972 року в м. Щорс Чернігівської області.

У 2012 році закінчила Національний університет біоресурсів і природокористування України за спеціальністю «Агрохімія і ґрунтознавство», отримавши кваліфікацію дослідника з агрохімії та ґрунтознавства.

 Стаж науково-педагогічної роботи:

Науково-педагогічний стаж з 2013 року на посаді старшого викладача кафедри мікробіології. сучасних біотехнологій та імунології,
заступника директора Інституту біомедичних технологій.

Підвищення кваліфікації

Свідоцтво про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників №20-0716 у Шяуляйському університеті (Литва) на тему «Сучасна біотехнологія у світі» (125 годин) 2020 рік.

Сертифікат про підвищення кваліфікації на вебінарі «Інклюзивне навчання та дистанційна освіта» на базі Вінницького інституту Університету «Україна» 9-11 грудня 2020 року (9 годин)

Сертифікат про міжнародне онлайн-стажування”Вища освіта 4.0. Цифрова трансформація” 7-23 квітня 2021 року (72 години)

 Викладає дисципліни:

 1. Зоологія
 2. Екологія та екологічна етика
 3. Біоетика, біобезпека та охорона праці на виробництвах

 Галузь наукових інтересів:

1. Технологія вирощування грибів
2. Технологія виробництва компосту І-ІІІ фаза

Посилання на профіль у базі даних Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=bKXH1wwAAAAJ&hl=uk.

Участь у наукових конференціях

ХІХ Міжнародна науково-практична конференція «Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики», 20-21 листопада 2019 року, Київ

ХVІІ Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність», 27-28 травня 2020 року, Київ

Перелік наукових праць за останні роки

 1. Зелена Л.Б., Сергійчук Н.М., Мележик О.В. Мікроекологія людини: опорний конспект лекцій. – 2015. – К.:Університет “Україна”. – 26 c.
 2. Сергійчук Н.М., Зелена Л.Б., Мележик О.В. Охорона праці і навколишнього середовища на підприємствах мікробіологічної промисловості. Опорний конспект лекцій. К.: Університет «Україна», 2016.-40с.
 3. Зелена Л.Б., Сергійчук Н.М. Вірусологія. Опорний конспект лекцій. Методичні рекомендації. К.: Університет «Україна», 2019.-26с.
 4. N.L. Poyedinok, O.B. Mykhaylova, N.N. Sergiichuk, A.M. Negriyko. Realization of macromycete photoinduced growth activity: influence of cultivation ways and the concentration of carbon and nitrogen. Innov Biosyst Bioeng, 2018, vol. 2, no. 3, 196–202.
 5. Poyedinok, N., Mykhaylova, O., Sergiichuk, N., Tugay, T., Tugay, A., Lopatko, S., & Matvieieva, N. (2020).Effect of Colloidal Metal Nanoparticles on Biomass, Polysaccharides, Flavonoids, and Melanin Accumulation in Medicinal Mushroom Inonotus obliquus (Ach.:Pers.) Pilát. Applied Biochemistry and Biotechnology.doi:10.1007/s12010-020-03281-2.
 6. Poyedinok N.L., Mykhaylova O.B., Sergiichuk N.N. Dynamics of photoinduced growth activity of edible and medicinal macromycetes during storage and recultivation International Scientific Conference on Microbial Biotechnology, CHISINAU, MOLDOVA, OCTOBER 11–12, 2018, p. 171
 7. Поєдинок Н.Л., Мовчан В.О, Сергійчук Н.М. «Очистка стічних вод»: Опорний конспект лекцій. – К.: Університет «Україна», 2020-57 с.
 8. Л.Б. Бондаренко, Т.А. Карацуба, О.О. Хавич, Г.М. Шаяхметова, Н.І. Шарикіна, В.М. Коваленко, О.І. Харченко, Н.М. Сергійчук, М.М. Калачінська. Ефект етил 2-(хіназолін-4-іл-аміно)-4,5,6,7-тетрагідробензо[b]тіофен-3карбоксилат гідрохлориду на ДНК, РНК, білки хроматину та вміст небілкових і пов’язаних з білками SH-груп у саркомі 45 і незмінених тканинах шкіри щурів // Фармакологія та лікарська токсикологія. -2020. – Том 14, № 3-С. 97–105.
 9. Ілюк Н.А., Мележик О.В., Мовчан В.О., Сергійчук Н.М., Пастушенко Г.П., Корінько О.М. Методичні рекомендації при виконанні практичних навичок з технологічної, виробничої, переддипломної та науково-дослідної практик-К.: Університет «Україна», 2020-60 с.
 10. Зелена Л.Б., Сергійчук Н.М. Генетика людини : Опорний конспект лекцій. – К.: Університет “Україна”, 2014. – 28 с.