Поєдинок Наталія Леонідівна

Кафедра мікробіології, сучасних біотехнологій, екології та імунології

Посада: доцент

Науковий ступінь: доктор біологічних наук

Вчене звання: старший науковий співробітник

Лауреат Премії 3-х Академій (Україна, Білорусь, Молдова) (2008р.).

 Біографія

Народилася 1 квітня 1956 року в місті Ногінськ Московської області, Росія.

30.06.1978 року закінчила Московський державний університет ім. М.В. Ломоносова за спеціальністю «Ботаніка (нижчі рослини)».

У 1982 році здобула науковий ступінь кандидата біологічних наук.

Доктор біологічних наук за спеціальністю «Біотехнологія» від 15.12.2015 року.

 Стаж науково-педагогічної роботи:

37 років наукової роботи:

МГУ, молодший науковий співробітник кафедри мікробіології;
МГУ, аспірантура кафедри нижчих рослин;
науковий співробітник Інституту мікробіології та вірусології НАН України;
старший науковий співробітник Інституту ботаніки НАН України;
старший науковий співробітник Державного інституту науково-технічної та інноваційної експертизи.

 Викладає дисципліни:

 1. Біотехнологія
 2. Очистка стічних вод
 3. Мікробний синтез
 4. Промислова біотехнологія фармацевтичних препаратів

 Галузь наукових інтересів:

 1. Біотехнологія
 2. Біологічне очищення навколишнього середовища
 3. Біопрепарати
 4. БАДи
 5. Екологія
 6. Фізіологія
 7. Біохімія
 8. Генетика
 9. Їстивні гриби
 10. Лікарські гриби
 11. Селекція
 12. Біосинтетична активність

Патенти на винаходи

 1. Патент на винахід № 76305 Україна, АОШ 1/04. Спосіб обробки посівного міцелію вищого базидіального гриба Рleurotus ostreatus / Н. Л. Поєдинок, А.С. Бухало, А.М. Негрійко (Україна); заявник та власник Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного ПАН України – № а 20040806913; заявл. 18.08.2004; опубл. 17.07.2006, Бюл. №7.-6 с.
 2. Патент на винахід № 82960 Україна, С07К 5/00 А61К 36/06. Спосіб одержання субстанції меланіну / Н. Л. Поєдинок, В.В. Щерба, А.М. Негрійко, Н.В. Іконнікова, О. Б. Михайлова (Україна); заявники та власники Н. Л. Поєдинок, А.М. Негрійко – № а 2007 02087; заявл.27.02.2007; опубл. 26.05.2008, Бюл. №10.-8 с.
 3. Патент на винахід № 102450 Україна, А01С 1/04 (2006.01). Спосіб одержання біомаси та білка харчового призначення зморшка конічного (.Могсhella conica) / Н. Л. Поєдинок, О. Б. Михайлова, Н.А. Бісько (Україна); заявник та власник Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України – № а 2011 14418; заявл.06.12.2011; опубл. 10.07.2013, Бюл. №13.-5 с.
 4. Патент на корисну модель № 26074 Україна, А01С 1/04 А01Н 15/00 С12N 1/14. Спосіб стимуляції росту та підвищення продуктивності гриба печериці двоспорової (Аgaricus Ьіspous (J.Lge) ІmЬас). / Н. Л. Поєдинок, Н.А. Бісько, А.М. Негрійко, Б.Ф. Петренко (Україна); заявники та власники Н. Л. Поєдинок, Н.А. Бісько, А.М. Негрійко – № а 2005 06467; заявл.01.07.2005; опубл. 10.09.2007, Бюл. № 14. – 10 с.: іл. 2.
 5. Деклараційний патент № 36013 А Україна, 6 А0101/04. Спосіб активації проростання спор вищого базидіального гриба Негісіum егіaceus / Н.Л. Поєдинок, А.М. Негрійко, А.С. Бухало (Украйна); заявник та власник Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України – № 99105730; заявл. 20.10.1999; опубл. 16.04.2001, Бюл. № 3. – 4 с.: іл. 1.
 6. Деклараційний патент № 53867 А Україна, 7 АОШ 1/64. Спосіб стимуляції росту, розвитку і плодоношення вищого базидіального їстівного гриба Негicium erinaceus (Bull.Fr) Pers / Н.Л. Поєдинок, А.С. Бухало, Ж.В. Потьомкина, А.М. Негрійко (Україна); заявники та власники Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Інститут фізики НАН України -№ 2001128349; заявл. 05.12.2001; опубл. 17.02.2003; бюл.2. -6 с.
 7. Деклараційний патент № 53900 А Україна, 7 А01G1/04. Спосіб активації посівного міцелію їстівного гриба гливи звичайної (Рleurotus ostereatus ) / Н.Л. Поєдинок. А.С. Бухало, Ж.В. Потьомкина (Україна);; заявник та власник Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України – № 2002020954; заявл. 05.02.2002; опубл. 17.02.2003; бюл.2.-4 с.
 8. Деклараційний патент № 53880 А Україна, 7 А01G1/64. . Спосіб стимуляції росту, розвитку І плодоношення вищого базидіального їстівного гриба Lentinus edodes (Вегk.)Sing. / Н.Л. Поєдинок, А.С. Бухало, Ж.В. Потьомкина, А.М. Негрійко (Україна); заявник та власник Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України – № 2002010279; заявл. 10.01.2002; опубл. 17.02.2003; бюл.2. -6 с.
 9. Деклараційний патент на корисну модель № 16930 Україна, 7 А01G1/04. Спосіб інтенсифікації технологічних етапів промислового культивування гриба гливи звичайної (Рleurotus ostreatus) / Н.Л. Поєдинок, А.С. Бухало, Н.А. Бісько, О.Б. Михайлова, Ж.В. Потьомкина, А.М. Негрійко (Україна); заявники та власники Н.Л. Поєдинок, А.М. Негрійко – № 2004010295; заявл. 15.01.2004; опубл. 15.09.2006; бюл.9. -6 с.

 Перелік наукових праць за останні роки

 1. Поєдинок Н.Л., Трухоновец В.В., Щерба В.В. Биохимический составплодовых тел Ganoderma lipsiense (batsch) g. f. atk. и влияние лазерного облучения на вегетативный рост и плодообразование трутовика плоского в условиях искусственной культуры // Проблемы лесоведения и лесоводства. Сборник научных трудов ИЛ НАН Беларуси. – Выпуск 76. – 2016. – С. 66-76.
 2. Andrei Tugay, Oksana Mykchaylova, Anatoly Negriyko. Prospects for Using Low-intensity Ionizing and Laser Radiation to Enhance the Melanin Biosynthesis with Fungi The Fourth International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research (RAD 2016). – P. 66-67.
 3. Oksana Mykchaylova, Anatoly Negriyko. Low-intensity Laser Radiation in Biotechnology Cultivation of Culinary-medicinal Mushrooms. The Fourth International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research (RAD 2016). – P. 65-66.
 4. Михайлова О.Б., Ходаковский В.М., ДудкаИ.А. Влияние на ростовую активность посевного материала культивируемых макромицетов низкоинтенсивного лазерного излучения // Мікробіологія и біотехнологія – 2015. – Т. 29. – № 1. – С. 77-86.
 5. Mykhailova O.B., NegriykoA.M. Effects of Light Wavelengths and Coherence on Basidiospores Germination. J. Microbiol. Biotech. Food Sci. – 2015. – V. 4. – N 4. – P. 352-357.
 6. Поєдинок Н.Л., Михайлова О.Б., Бісько Н.А. Патент на винахід № 102450 Спосіб одержання біомаси та білка харчового призначення зморшка конічного (Morchella conica). Державна служба інтелектуальної власності України, 10.07.2013.
 7. Poyedinok N. L. Effect of light wavelengths and coherence on growth, enzymes activity and melanin production of liquid cultured Inonotus obliquus (Ach.:Pers.) Pilát / N. Poyedinok, O. Mykchaylova, T. Tugay, A. Tugay, A. Negriyko, I. Dudka // Appl. Biochem. Biotechnol. – – V. 176, N 2. – P. 333-343.
 8. Poyedinok N. L. Induction of antimicrobial activity of some macromycetes by low-intensity light / L. Poyedinok, O. B. Mykchaylova, A. M. Negriyko, I. A. Dudka, B. F. Vasilyeva, O. V. Efremenkova // Biotechnologia Acta – 2015. – V. 8, N 1. – P. 63-70.
 9. Poyedinok N.L. Achievements, problems and prospects of the genetic transformation of fungi /Y.A. Blume //Cytology and genetics – 2018. – V.52, – N 2, – P. 139-154.
 10. L. Poyedinok, O.B. Mykhaylova, N.N. Sergiichuk, A.M. Negriyko. Realization of macromycete photoinduced growth activity: influence of cultivation ways and the concentration of carbon and nitrogen. Innov Biosyst Bioeng, 2018, vol. 2, no. 3, 196–202.
 11. Poyedinok, N., Mykhaylova, O., Sergiichuk, N., Tugay, T., Tugay, A., Lopatko, S., & Matvieieva, N. (2020). Effect of Colloidal Metal Nanoparticles on Biomass, Polysaccharides, Flavonoids, and Melanin Accumulation in Medicinal Mushroom Inonotus obliquus (Ach.:Pers.) Pilát. Applied Biochemistry and Biotechnology.doi:10.1007/s12010-020-03281-2 .
 12. Nataliia L. Poyedinok and Yaroslav B. Blume. CRISPR/CAS Genome Editing of Fungi. Chapter 4.  In Research Advances in Plant Biotechnology? 2020. B. Blume(Editor),” nova science publishers”.
 13. Natalja Poyedinok, Anatoly Negriyko. Influence of low-intensity laser radiation on the growth and development of Hericiun erinaceus (Bull.:Fr.) Pers. and Pleurotus ostreatus (Jacq.:Fr.) Kumm. The Fifrth International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research (RAD 2017) p. 69-76.
 14. Poyedinok N.L., Mykhaylova O.B. , Sergiichuk N.N. Dynamics of photoinduced growth activity of edible and medicinal macromycetes during storage and recultivation International Scientific Conference on Microbial Biotechnology, CHISINAU, MOLDOVA, OCTOBER 11–12, 2018, p. 171.
 15. Поєдинок Н.Л., Мовчан В.О, Сергійчук Н.М. «Очистка стічних вод»: Опорний конспект лекцій.- К.: Університет «Україна», 2020-57 с.