Петровська Людмила Станіславівна

Кафедра фармації

Посада: доцент

Науковий ступінь: доктор фармацевтичних наук

Вчене звання: доцент

Досвід роботи: 33 роки

Біографія

Народилася 19 березня 1968 року в місті Харків.

Відомості про вищу освіту

У 1990 році закінчила Харківський фармацевтичний інститут

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

У 1999 році як здобувач захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата фармацевтичних наук за темою «Вивчення листя горіху грецького для розробки складу та технології косметичного засобу» зі спеціальності 15.00.01 – технологія ліків та промислова фармація.

У 2021 році захистила докторську дисертацію за спеціальністю 15.00.01 –
технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація, на
тему: «Теоретичне та експериментальне обґрунтування використання
сучасних поверхнево – активних речовин в технології лікувально-
косметичних засобів». 27.09.2021 року присвоєно науковий ступінь – доктор
фармацевтичних наук

Основні етапи діяльності

З 1990 року працювала старшим лаборантом кафедри фармацевтичної технології і фармакології Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації.

З 1991 по 1992 роки працювала викладачем стажером кафедри фармацевтичної технології і фармакології Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації.

З 1992 по 1996 роки – асистент кафедри фармацевтичної технології і фармакології Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації

З 1996 по 1998 р роки – асистент курсу технології косметичних засобів при кафедрі заводської технології ліків.

З 1998 по 1999 роки –  асистент кафедри косметології і аромології.

З 1999 р. по теперішній час доцент кафедри косметології і аромології НФаУ.

Нагороджена Почесною грамотою МОЗ України «За багаторічну, плідну, творчу працю, внесок у розвиток наукового та освітнього потенціалу Університету кафедри косметології і аромології з нагоди 20 – ти річчя з дня заснування кафедри».

Викладає дисципліни:

 1. Технологія парфумерно-косметичних засобів.
 2. Аромологія.

 Сфера наукових досліджень

Науковим напрямком роботи є розробка складу і технології лікувально-косметичних засобів для дорослих і дітей.

Основні наукові праці

Має у доробку 150 наукових праць, із них 50 статей, 5 патентів, 1 монографію, 4 – підручники.

 

Перелік наукових та навчально-методичних праць за останні 5 років

 Статті у інших виданнях:

 1. Petrovska L. S., Baranova I. I., Bezpala Yu. O., Kovalenko S. M. The study of the Foaming Ability of Magnesium Laureth Sulfate at Different pH Values. Asian Journal of Pharmaceutics. 2017. Vol. 11, № 1. Р. 187–191. (Scopus)
 2. Petrovska L., Baranova I., Bezpala Y., Kovalenko S. The study of physicochemical parameters of some detergents with the anionic nature. International research journal of pharmacy. 2017. Vol. 8, № 2. Р. 39–43. (Scopus)
 3. Petrovska L. S., Bezpala Yu. O., Baranova I. I. Reculiarities of thickening of the modern foam base in the acid medium. Вісник фармації. 2017. № 3  (91).      С. 34–38.
 4. Баранова І. І., Петровська Л. С., Безпала Ю. О. Дослідження особливостей поведінки споживачів при виборі засобів для інтимної гігієни. Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. 2017. № 1 (49). С. 28–33.
 5. Петровская Л. С., Баранова И. И., Лобова И. А., Беспалая Ю. А. Маркетинговый анализ средств для интимной гигиены, представленных на рынке Украины. Рецепт. 2017. № 1 (20). С. 108–115.
 6. Strilets O. P., Petrovska L. S., Baranova I. I., Bezpala Yu. O. The study of antimicrobial activity of foam-washing agent specimens at acidic pH values. Annals of Mechnikov`s Institute. 2017. № 2. Р. 23–26.
 7. Петровська Л. С., Загайко А. Л., Галузінська Л. В. Порівняльне вивчення безпечності гелів для інтимної гігієни. Український біофармацевтичний журнал. 2017. № 5 (52). С. 35–38.
 8. Петровська Л. С., Безпала Ю. О., Нікітіна М. В. Опрацювання складу піномийної основи засобу для немовлят. Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. 2017. № 4 (52). С. 20–29.
 9. Петровська Л. С., Загайко А. Л., Галузінська Л. В. Добір концентрацій активних речовин у розроблених піномийних засобах. Український біофармацевтичний журнал. 2017. № 6 (53). С. 34–40.
 10. Петровська Л. С. Дослідження структурно-механічних властивостей і технологічних аспектів виробництва засобу для немовлят. Соціальна фармація в охороні здоров’я. 2017. Т. 3, № 4. С. 10–18.
 11. Baranova I. I., Petrovska L. S., Bespalaya Yu. О., Zaika S. V. The general methodological approach to development of modern foam washing agents. Вісник фармації. 2017. № 4 (92). C. 41–44.
 12. Petrovska L. S., Baranova I. I., Bespala Yu. O., Shpychak O. S., Havrysh N. B. Optimization of physical and chemical characteristics of a modern intimate hygiene agent. International Journal of Green Pharmacy. 2018. Vol. 12, № 1.  Р. 38–43. (Scopus)
 13. Baranova I. I., Petrovska L. S., Bezpala Yu. O., Kovalenko S. M., Shpychak O. S. Experimental reasoning for the selection of the foam-washing agent base carrier at pH 3.3–4.8. Asian Journal of Pharmaceutics. 2018. Vol. 12, № 1. Р. 11–17. (Scopus)
 14. Petrovska L. S., Baranova I. I., Bezpala Yu. O. The explanaton of the selection of basic detergents and secondary detergents for the development of foam means with minimum irritant action: a review. Annals of Mechnikov’s Institute. 2019. № 2. P. 17–20.
 1. Петровська Л. С., Баранова І. І., Коваленко С. М. Аналіз речовин складу сучасних шампунів для дітей з метою подальшої розробки вітчизняного засобу. Клінічна фармація. 2019. Т. 23, № 2. С. 39–46.
 2. Петровська Л. С., Баранова І. І., Коваленко С. М. Вивчення стабільності піномийних засобів для немовлят та для інтимної гігієни в процесі зберігання. Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені ПЛ. Шупика. 2019. Вип. 34. С. 250–261.
 3. Петровська Л. С., Казакова В.С., Черемісіна В.Ф. Перспективи використання конопляної олії для розробки косметичних засобів пом’якшувальної дії. The European potential for development of natural science : International scientific and practical conference, Lublin, November 27–28, 2020: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2020. С. 129–132.
 4. Петровська Л. С., Казакова В.С., Черемісіна В.Ф. Розробка складу та технології косметичного засобу депігментуючої дії. Medicine and heals care in modern society: topical issues and current aspects : International scientific and practical conference, Lublin, February 26–27, 2021: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2021. С. 181-184.

Монографії:

 1. Методологія створення сучасних піномийних засобів : метод. ред. / Л. С. Петровська, І. І. Баранова, Ю. О. Безпала ; за ред. І. І. Баранової. Харків : НФаУ, 2017. 75 с.

Методичні рекомендації, каталоги, сертифікати

 1. Башура О. Г., Тихонов О. І., Россіхін В. В., БарановаІ. І., Петровська Л. С. Технологія косметичних засобів : підручник. Харків : НФаУ, 2017. 552 с.
 2. Башура А. Г., Тихонов А. И., Россихин В. В., Баранова И. И., Петровская Л. С. Технология косметических средств : учебник. Харьков : НФаУ, 2016. 576 с.
 3. Петровська Л. С. Шампунь для дітей. Енциклопедичний тлумачний словник фармацевтичних термінів: україно-латинсько-російсько-англійський : навч. посіб. для студентів вищих навч. закладів / за ред. проф. В. П. Черних.  Вінниця : Нова книга, 2014. С. 792.
 4. Петровська Л. С. Шампунь косметичний.Енциклопедичний тлумачний словник фармацевтичних термінів: україно-латинсько-російсько-англійський : навч. посіб. для студентів вищих навч. закладів / за ред. проф. В. П. Черних. Вінниця : Нова книга, 2014. С. 793.

Патенти:

 1. Очищуючий гель для інтимних зон : пат. на винахід 113936 України. № а 201602148 ; заявл. 04.03.2016 ; опубл. 27.03.2017, Бюл. № 6.
 2. Очищуючий гель для інтимних зон : пат. на корисну модель 110656 України. № a 201401671 ; заявл. 04.03.2016 ; опубл. 25.10.2016, Бюл. № 20.
 3. Піномийний засіб «Дитяче мило антибактеріальне» : пат. на корисну модель 99011 України. № u 201413700 ; заявл. 22.12.2014 ; опуб. 12.05.2015, Бюл.№ 9.

Тези:

 1. Баранова І. І., Безпала Ю. О., Петровська Л. С. Обґрунтування вибору консерванту “Nipaquard CMB” при розробці сучасних піномийних засобів. Vědecké pokrok na přelomu tysyachaletyích věd – 2017 : Materiály XIII Mezinárodní vědecko-praktická konference, Praha, 22–30 května 2017. Praha, 2017. С. 90–93.
 2. Петровська Л. С., Безпала Ю. О., Нематулаєва С. Дослідження перспективних ПАР для розробки складу шампуню по догляду за шкірою та волоссям дітей першого року життя. Косметологія та аромологія: етапи становлення і майбутнє : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 22–23 лют. 2018 р. Харків : НФаУ, 2018. С. 99–100.
 3. Петровская Л. С. Изучение перспективных ПАВ и разработка на их основе гипоаллергенных пеномоющих косметических средств. Дерматовенерология и эстетическая медицина. 2018. Т. 39, № 3: Актуальные проблемы дерматовенерологии и эстетической медицины: материалы VII съезда дерматовенерологов республики Узбекистан, г. Ташкент, 6-7 сент. 2018 г. С. 164–165.
 4. Петровская Л. С., Безпалая Ю. О. Разработка современных гипоаллергенных средств для детей. Сучасні методи корекції вугрової хвороби та інших проблем шкіри у практиці косметолога : зб. наук.-пр. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 19 жовт. 2018 р. Харків : НФаУ, 2018. С. 104-105.
 5. Petrovska L, Abricosova E. Study of physical and chemical characteristics of a modern intimate hygiene agent. Topical issues of new medicines development: матеріали XXVI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених та студентів, м. Харків, 10-12 квіт. 2019 р. Харків : НФаУ, 2019. С. 188–189.
 6. Петровська Л. С., Марченко Я. С., Марченко В. В. Споживча політика Німеччини та України щодо якості та безпеки косметичних засобів. Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології : зб. наук. пр. Харків : НФаУ, 2019.   Вип. 6. С. 530–531.
 7. Петровська Л. С., Баранова І. І., Безпала Ю. О. Дослідження ККМ та вибір первинного ПАР-детергенту для розробки косметико-гігієнічних засобів піномийної дії. Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії : матеріали V Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Харків, 26 листоп. 2020 р. Харків : НФаУ, 2020. С. 382–384.
 8. Petrovska L., Pasko E., Sklyarova E. Characteristics and analysis of the assortment of shower gels. Topical issues of new medicines development: матеріали ХХVI Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів, Харків, 10-12 квітня 2019 р., С.196-197.
 9. Petrovska L., Cheremisina V., Pavula A., Miroshnichenko N. MIKROTOKY – Hardware stimulation of rejuvenation/ Topical issues of new medicines development: матеріали ХХVI Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів, Харків, 10-12 квітня 2019 р., С. 197-198.
 10. Petrovska L., Cheremisina V., Rybalka I, Artyushenko A. Features of Rf-lifting in cosmetology. Topical issues of new medicines development: матеріали ХХVI Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів, Харків, 10-12 квітня 2019 р., С.198-199.
 11. Петровська Л. С. Перспективи використання зеленої мікроводорості Chlorella vulgaris в косметичних препаратах. Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Харків, 27 листоп. 2020 р. Харків : НФаУ, 2020. С. 192–193.
 12. Петровская Л.С., Баранова И.И., Безпалая Ю.А. Новые подходы и перспективы разработки средств косметико-гигиенического назначения для детей (0+). Республиканская научно-теоретическая конференция профессорско-преподавательского состава и сотрудников ТНУ, посвященная 30-летию Государственной независимости Республики Таджикистан» и «20-летию изучения и развития естественных, точных и математических наук в сфере науки и образования 2020-2040: г. Душанбе, 20 февраля, 2021. С. 212-213.
 13. Петровська Л. С., Григораш П.В. Перспективи використання комплексного емульгатора для розробки складу основи крем-флюїду зволожувальної дії. Проблеми та досягнення сучасної біотехнології : матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Харків, 25 берез. 2021 р. Харків : НФаУ, 2021. С. 267–268.
 14. Петровська Л. С., Дораж Л.М., Сипало Т.А. Перспективи використання олії конопляної в розробці дерматокосметичних засобів. Сучасні досягнення фармацевтичної науки в створенні та стандартизації лікарських засобів і дієтичних добавок, що містять компоненти природного походження : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Харків, 02 квіт. 2021 р. Харків : НФаУ, 2021. С. 155–156.
 15. Петровська Л. С. Розробка лінійки косметичної продукції з комплексним емульгатором як метод диверсифікації виробництва. Фармацевтична наука і практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали ІІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 15-16 квіт. 2021 р. Харків : НФаУ, 2021. С. 57.
 16. Петровська Л. С., Сипало Т.А. Розробка десквамаційного засобу для формування лінійки продукції, яка забезпечує гідратацію шкіри. Youth pharmacy science : матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Харків, 27-29 квіт. 2021 р. Харків : НФаУ, 2021. С. 108-109.
 17. Петровська Л. С., Григораш П. В. Пошук сучасних компонентів складу крем-флюїду зволожувальної дії для шкіри зрілого віку. Youth pharmacy science : матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Харків, 27-29 квіт. 2021 р. Харків : НФаУ, 2021. С. 82-84.
 18. Петровська Л. С., Григоренко А. О. Створення засобу для демакіяжу, який доцільно використовувати у схемі догляду за зрілою шкірою. Youth pharmacy science : матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Харків, 27-29 квіт. 2021 р. Харків : НФаУ, 2021. С.84-85.

Організація та участь у конференціях, виставках, круглих столах (тощо)

 1. XIII Mezinárodní vědecko-praktická konference, Praha, 22–30 května 2017
 2. Міжнародна наук.- практ. конференція – Косметологія та аромологія: етапи становлення і майбутнє. (22–23 лютого, 2018 р. Харків).
 3. VII съезд дерматовенерологов республики Узбекистан – Актуальные проблемы дерматовенерологии и эстетической медицины (6-7 сентября, 2018 г. Ташкент).
 4. Міжнародна наук.- практ. конференція Сучасні методи корекції вугрової хвороби та інших проблем шкіри у практиці косметолога (19 жовтня, 2018 р. Харків).
 5. XXVI Міжнародна наук.-практ. конференція молодих учених та студентів – Topical issues of new medicines development (10-12 квітня 2019 р. Харків).
 6. Міжнародна наук.- практ. конференція – Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології (21 жовтня 2019 р. Харків).
 7. V Міжнародна наук.-практ. інтернет-конференція – Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії ( 26 листопада, 2020 р. Харків).
 8. ІV Міжнарародна наук.-практ. інтернет-конференція – Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин (27 листопада 2020 р. Харків).
 9. Республиканская научно-теоретическая конференция профессорско-преподавательского состава и сотрудников ТНУ, посвященная 30-летию Государственной независимости Республики Таджикистан» и «20-летию изучения и развития естественных, точных и математических наук в сфере науки и образования 2020-2040 г. (20 февраля, 2021 Душанбе).
 10. І Міжнародна наук.-практ. інтернет-конференція – Проблеми та досягнення сучасної біотехнології ( 25 березня, 2021 р. Харків).
 11. ІІІ Міжнародна наук.-практ. інтернет-конференція – Сучасні досягнення фармацевтичної науки в створенні та стандартизації лікарських засобів і дієтичних добавок, що містять компоненти природного походження (02 квітня 2021 р., Харків).
 12. ІІІ наук.-практ. інтернет-конференція з міжнар. участю – Фармацевтична наука і практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку (15-16 квітня 2021 р. Харків).
 13. І Всеукраїнська наук.-практ. конференція з міжнар. участю – Youth pharmacy science (27-29 квітня 2021 р. Харків).

Інша наукова та науково-організаційна діяльність

Експерт Комітету фахової експертизи тестових матеріалів ліцензійного іспиту «Крок 2. Технологія парфумерно-косметичних засобів» з профілю «Технологія парфумерно-косметичних засобів промислового виробництва» (Центр тестування при МОЗ України).