Новиков Дмитро Олексійович

Кафедра фармації

Посада: завідувач кафедри

Науковий ступінь: доктор фармацевтичних наук

Вчене звання: професор

Стаж науково-педагогічної роботи: 22 роки.

Біографія

Народився 14 листопада 1969 року в місті Курську (Російська Федерація).

Закінчив Курський державний медичний університет, працював асистентом кафедри неорганічної хімії. Вступив до аспірантури при кафедрі загальної хімії КДМІ, після чого 11 січня 1995 захистив кандидатську дисертацію в Московському науково-дослідному інституті фармації.

Закінчив докторантуру Ленінградської військово-медичної академії. 1 грудня 1998 захистив докторську дисертацію в Пермській державній фармацевтичній академії. Отримав звання професора і був призначений на посаду завідувача кафедри загальної неорганічної хімії.

Працював завідувачем кафедри біоорганічної хімії при Курському державному медичному університеті, заступником декана фармацевтичного факультету.

Переїхав жити до Санкт-Петербургу, працював у Російській соціальній академії імені М.М. Гарячого на посаді завідувача кафедри фармацевтичної хімії.

Із 2002 по 2006 рік був консультантом ДНIІФ м. Санкт-Петербурга.

У 2004 р брав участь у Болонському процесі щодо інтеграції освітніх європейських систем.

З 2002 по 2004 рік очолював Міжнародний науковий союз молодих вчених ім. Д.І. Менделєеєва (Санкт-Петербурзька філія).

Нагороджений дипломом першого ступеня «За внесення вкладу у зміцнення співдружності молодих вчених» (Польща, 2003 рік, м. Білосток).

У 2010 році переїхав до України. Спочатку мешкав у Донецьку, а в 2012 році переїхав жити до Києва. В основному займав посаду консультанта в різних фармацевтичних фірмах.

 Викладає дисципліни:

  1. Біохімія
  2. Біологічна хімія
  3. Токсикологічна хімія
  4. Органічна хімія
  5. Фізична та колоїдна хімія
  6. Фармацевтична хімія
  7. Хімічні основи судово-медичної експертизи
  8. Аналітична хімія
  9. Неорганічна хімія

Галузь наукових інтересів

1. Використання флуоресцентного методу в якісному і кількісному визначенні органічних і неорганічних лікарських речовин
2. Фармацевтичний і біофармацевтичний аналіз

Є автором та співавтором 136 наукових праць, у т.ч. 3-х монографій («Комплексні сполуки. Застосування в медицині та фармації», «Флуоресцентний метод у фармацевтичному аналізі», «Електролітний гомеостаз. Порушення і способи фармакологічної корекції обміну магнію при деяких захворюваннях») і підручника («Введення в біофармацевтичний аналіз»).

Автор 4 винаходів і 1 патенту.

Підготував 6 кандидатів наук. 16 разів виступав опонентом кандидатських та докторських дисертацій.

 Перелік наукових праць за останні роки

1. Новиков Д.О., Мєлюков Ф.М., Чуєв А.С. Математичні моделі, використовувані при професійному відборі працівників хіміко-фармацевтичних підприємств. Тез. док. XVI-ой межд. наук.-тех. конф. «Прикладні задачі математики і механіки», Україна, Севастополь, 7 квітня 2008. – ТОВ «Науково-освітня установа «Вектор науки» – С. 54-55.

2. Новиков Д.О., Янголенко И.Ю. Комп’ютерна модель універсального фотометра з гнучкими светодіодами для медико-екологічних та фармацевтичних досліджень.

Тез. док. XVI Міжн. наук.-техн. конф. «Машинобудування і техносфера XXI століття», Україна, Севастополь, 14-19 вересня 2009 року. – ТОВ «Науково-освітня установа «Вектор науки», 2009. – С. 76-78.

3. Новиков Д.А. Хронобиологические способы индивидуализации применения лекарственных средств в различных возрастных группах. Журнал «Человек и вселенная». – С.-Пб, 2010. – № 4. – С.101-110.

4. Новиков Д.А., Валерно Г.С., Соловьев Р.В. Демографические и географические факторы, влияющие на особенности фармакокинетических параметров антибиотиков тетрациклинового ряда. Тез. науч. конф. «Актуальные проблемы современной фармакотерапии». – С.-Пб: ГИТЕЗ, 2010. С. 58-59.

5. Новиков Д.О., Янь У. Парафармація і нутриціологія як перспективні напрямки альтернативної медицини. Тез. доп. наук. конф. «Перспективи компанії Доюань в Україні», Київ, 2012. – С. 53.

6. Новиков Д.А., Хабаров А.А., Григорьева Т.М.,Григорьев О.А.Введение в биофармацевтический анализ : учебник-монография для студентов фармацевтической специальности. – С.-Пб: Х. просвещение, 2013. – 132 с.