Могилюк Валентин Володимирович

Кафедра фармації

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат фармацевтичних наук

Досвід роботи: 10 років

Біографія

Народився 2 січня 1980 року в місті Одеса

Відомості про вищу освіту

В 2002 році закінчив Національну фармацевтичну академію і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Технологія фармацевтичних препаратів», та здобув кваліфікацію інженера-технолога.

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

В 2016 році захистив дисертацію в Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Щупика МОЗ України за спеціальністю «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація» та здобув науковий ступінь кандидата фармацевтичних наук.

Основні етапи діяльності

2001-2002 роках працював в ТОВ Міріада (м. Харків)на посаді фармацевт.

2002-2003рокахпрацював в ПАТ «Фармак» (м. Київ)на посаді майстра виробничого цеху № 1.

В 2007працював в ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» (м. Київ)на посаді інженера-технолога/провідного інженера-технолога дільниці твердих лікарських форм дослідно-впроваджувальної лабораторії.

В 2009 працював в Корпорації Артеріум (головний офіс, м. Київ, що включає ПрАТ Київмедпрепарат та ПрАТ Галичфарм м. Львіва)на посаді менеджера з інновацій та управління проектами служби інновацій та управління проектами департаменту досліджень та розробок.

2009-2011роках працював в Корпорації Артеріум(головний офіс, м. Київ, що включає ПрАТ Київмедпрепарат та ПрАТ Галичфарм м. Львів) на посаді менеджера по роботі з продуктовим портфелем служби з розвитку безрецептурної групи препаратів комерційного департаменту.

2012-2013 роках працював в Freie Universität Berlin (Берлін, Німеччина) на посаді Менеджер дослідницьких проектів (Researchprojectmanager).

2014 році працював в ТОВ «Агенція професійної інформації» на посаді завідувач редакційного відділу.

2014 -2016роках працював в Холдинг Юніфарма (головний офіс, м. Київ), що включає TOB «Тернофарм» (м. Тернопіль) та TOB «Мікрофарм» (м. Харків) на посаді менеджера маркетингу та стратегічного розвитку відділу персоналу при керівництві.

З 2017 року працює в Університет Хартфордширу (UniversityofHertfordshire, Хатфілд, Англія) на посаді Науковий співробітник (post­doctoralresearchfellow).

Викладає дисципліни:

 1. Керівництво дипломними роботами

Сфера наукових досліджень

Головним науковим напрямком на цей час є «Розробка складу та технології виробництва мікрочастинок для пацієнтів, що страждають на дисфагію», що містить розробку мікрочастинок з контрольованим вивільненням (у псевдозрідженому шарі) і включення цих мікрочастинок до складу дозованих формах (наприклад, одно- або багатодозових суспензій).

Основні наукові праці

Має 12 — статей; 1 — винахід/ патент на корисну модель

Посилання на профіль у базі даних Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=uO1DsyQAAAAJ.

Перелік наукових праць за останні 5 років

 1. Могилюк В.В. Вплив розчинних наповнювачів з різним розміром часток на кінетику вивільнення триметазидину дигідрохлориду in vitro з матричних таблеток / В. В. Могилюк, Л. Л. Давтян // Фармац. часопис. – 2015. – № 2. – С. 40 – 48.
 2. Могилюк В.В. Вивчення впливу нерозчинних матриксоутворювачів на кінетику вивільнення триметазидину дигідрохлориду in vitro з матричних таблеток / В. В. Могилюк, Л. Л. Давтян // Фармац. журнал. – 2015. – № 3. – С. 26 – 33.
 3. Могилюк В.В. Вплив типу наповнювача на кінетику вивільнення триметазидину дигідрохлориду in vitro з матричних таблеток / В. В. Могилюк, Л. Л. Давтян // Фармац. журнал. – 2015. – № 4. – С. 16 – 22.
 4. Могилюк В.В. Влияние молекулярной массы поливинилпирролидона на высвобождение триметазидина дигидрохлорида из нерастворимых матричных таблеток на основе этилцеллюлозы / В. В. Могилюк, Л. Л. Давтян // Рецепт. – 2015. –№ 5. – С. 94 – 99.
 5. Mohylyuk V.V. Effect of diluents type and soluble diluents particle size on dissolution profile of trimetazidine dihydrochloride and caffeine from Kollidon SR matrix tablets / V. V. Mohylyuk, L. L. Davtian // Int. J. PharmTech Res. – 2015. – Vol. 8. – Р. 147 – 155.
 6. Mohylyuk V. V. Interaction of weak base drug trimetazidine and Carbopol as further retardation in the matrix tablet / V. V. Mohylyuk, L. L. Davtian // Acta Pol. Pharm. – 2015. – Vol. 72 – Р. 1259 – 1261.
 7. Пат. на кор. модель 103061 Україна, МПК А61К 31/495 (2006.01), А61Р 9/10 (2006.01). Фармацевтична композиція матричних таблеток з пролонгованим вивільненням триметазидину / В.В. Могилюк, Л. Л. Давтян. – № 103061 U; заявл. 17.09.2015; опубл. 25.11.2015, Бюл. № 22.
 8. Могилюк В.В. Влияние различных гидрофильных полимеров на кинетику высвобождения триметазидина дигидрохлорида in vitro из матричных таблеток / В. В. Могилюк // Молодые ученые и фармация XXI века: сб. науч. трудов ІІ науч.-практич. конф. – М., ВИЛАР, 2014. – С. 288 – 296.
 9. Dashevskiy A. Micropellets coated with Kollicoat® Smartseal 30D for taste masking in liquid oral dosage forms/ Dashevskiy A., V. Mohylyuk, A.R. Ahmed, K. Kolter, F. Guth, R. Bodmeier // Drug Development and Industrial Pharmacy. – 2017. – Vol. 43. – P. 1548-1556.

Перелік наукових та навчально-методичних праць

 1. Могилюк В. В. Матриксні таблетки як пероральна система доставки з уповільненим вивільненням активного фармацевтиченого інгредієнта / В. В. Могилюк, Л. Л. Давтян // 36. наук, праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Щупика. – К., 2011. – Вип. 20, кн. 2. — С. 645 – 652.
 2. Могилюк В. В. Вплив геометричної форми таблеток на кінетику вивільнення invitro триметазидинудигідрохлориду та кофеїну з матричних таблеток з різними матриксоутворювачами / В. В. Могилюк, Л. Л. Давтян // Військова Медицина України. – 2013 -№ З,-С. 90- 96.
 3. Могилюк В. В. Вплив розміру таблеток на кінетику> вивільнення invitro триметазидинудигідрохлориду та кофеїну з матричних таблеток з різними матриксоутворювачами / В. В. Могилюк, Л. Л. Давтян // Фармац. журнал. – 2013. —№ 5. – С. 68 – 75.
 4. Могішюк В. В. Вплив розчиниш наповнювачів з різним розміром часток на кінетику’ вивільнення триметазидинудигідрохлориду invitro з матричних таблеток / В. В. Могішюк, Л. Л. Давтян // Фармац. часопис. – 2015. -№2.-С. 40-48.
 5. Могилюк В. В. Вивчення впливу нерозчинних матриксоутворювачів на кінетику’ вивільнення триметазидинудигідрохлоридуinvitroз матричних таблеток / В. В. Могилюк, Л. Л. Давтян // Фармац. журнал. – 2015.-Ne3.-C. 26 – 33.
 6. Могилюк В. В. Вплив типу наповнювача на кінетику вивільнення триметазидинудигідрохлориду invitro з матричних таблеток / В. В. Могилюк, Л. Л. Давтян // Фармац. журнал. -2015. -№ 4. – С. 16-22. (Особистий внесок – планування експерименту, проведення дослідження, інтерпретація даних, підготовка статті).
 7. Могішюк В. В. Влияние молекулярной массы поливинилпирролидона на высвобождение триметазидинадигидрохлорида из нерастворимых матричных таблеток на основе этилцеллюлозы / В. В. Могилюк, Л. Л. Давтян// Рецепт. – 2015. -№ 5. – С. 94 – 99.
 8. MohylyukV. V. Effect of diluents type and soluble diluents particle size on dissolution profile of trimetazidinedihydrochloride and caffeine from Kollidon SR matrix tablets / V. V. Mohylyuk, L. L. Davtian//lnt J PharmTech Res – 2015. – Vol. 8.-P. 147- 155.
 9. Mohylyuk V. V. Interaction of weak base drug trimetazidine and Carbopol as further retardation in the matrix

tablet/V. V. Mohylyuk, L. L. Davtian// Acta Pol. Pharm. – 2015. – Vol. 72-P. 1259-1261. (Особистий внесок – планування експерименту, проведення дослідження, інтерпретація даних, підготовка статті).

 1. Могилюк В. В. Изучение влияния механической нагрузки на изменение кинетики пролонгированного высвобождения модельных субстанций из матричных таблеток / В. В. Могилюк// Разработка, исследование и маркетинг новой фармацевтической продукции: сб. науч. трудов. – Пятигорск, 2013. – Вып. 68. – С. 267 -272.
 2. Могилюк В. В. Влияние различных гидрофильных полимеров на кинетику высвобождения триметазидинадигидрохлоридаinvitroиз матричных таблеток / В. В. Могилюк // Молодые ученые и фармация XXI века: сб. науч. трудов II науч.-практич. конф. – М., ВИЛАР, 2014. – С. 288 – 296.
 3. Dashevskiy A. Micropellets coated with Kollicoat® Smartseal 30Dfor taste masking in liquid oral dosage forms/ Dashevskiy A., V. Mohylyuk, A.R. Ahmed, K. Kolter, F. Guth, R. Bodmeier//Drug Development and Industrial Pharmacy. -2017. – Vol. 43.-P. 1548-1556.
 • Пат. на кор. модель 103061 Україна, МПКА61К 31/495 (2006.01), А61Р 9/10 (2006.01). Фармацевтична композиція матричних таблеток з пролонгованим вивільненням триметазидину / В. В. Могилюк, Л. Л. Давтян. -№ 103061 U; заявл, 17.09.2015; опубл. 25.11.2015, Бюл. №22.