Мележик Ольга Вікторівна

Кафедра мікробіології, сучасних біотехнологій, екології та імунології

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

 Біографія

Народилася 11 травня 1980 року в Полтавській області.

У 2002 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка за cпеціальністю “Ботаніка”, отримавши кваліфікацію “біолог-ботанік вищих рослин, викладач біології”.

Захистила кандидатську дисертацію на тему „Структура та динаміка рослинних угруповань дернових покриттів міста Києва” за спеціальністю 03.00.05 – Ботаніка, отримавши науковий ступінь кандидата біологічних наук.

Підвищення кваліфікації (стажування)

Свідоцтво про підвищення кваліфікації (стажування) педагогічних і науково-педагогічних працівників №СС021256740010120 при кафедрі біології Національного університету «Чернігівський колегіум» ім. Т.Г. Шевченка на тему «Педагогічна майстерність сучасного викладача в галузі біології» (5 кредитів ЄКТС) 2020 рік.

Сертифікат про підвищення кваліфікації на вебінарі «Інклюзивне навчання та дистанційна освіта» на базі Вінницького інституту Університету «Україна» 9-11 грудня 2020 року (9 годин)

Сертифікат про міжнародне онлайн-стажування”Вища освіта 4.0. Цифрова трансформація” 7-23 квітня 2021 року (72 години)

Стаж науково-педагогічної роботи:

13 років у Національному університеті імені Тараса Шевченка та Університеті «Україна».

 Викладає дисципліни:

 1. Латинська мова
 2. Основи латинської мови
 3. Інформаційні технології в галузі
 4. Інформаційні технології в галузі біотехнології
 5. Фармацевтична ботаніка

Галузь наукових інтересів:

Озеленення та рекультивація порушених ландшафтів, фіторекультивація міського середовища.

Посилання на профіль у базі даних Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&view_op=list_works&gmla=AJsN-F53f_8Y35i2fXtrlKeffNksYuuhxymzJ5U7YqMLRWzUhpUY5RgAx1RoLli0z1R53XH3Plqjcc80yXC63k3qpqiENc26O6XAw31wMW5p237yatWKYORuxgv70wE6aMCirxkvnvRo&user=NkTjKG4AAAAJ.

Участь у наукових конференціях

ХІХ Міжнародна науково-практична конференція «Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики», 20-21 листопада 2019 року, Київ

ХVІІ Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність», 27-28 травня 2020 року, Київ

 Перелік наукових праць

 1. Зелена Л.Б., Сергійчук Н.М., Мележик О.В. Мікроекологія людини: опорний конспект лекцій. – К.: Університет “Україна”, 2014. – 28 с.
 2. Сергійчук Н.М., Зелена Л.Б., Мележик О.В. Охорона праці і навколишнього середовища на підприємствах мікробіологічної промисловості: опорний конспект лекцій. – К.: Університет «Україна», 2016. – 40 с.
 3. Сіткіна А.В., Мележик О.В. Біологічна характеристика підкласу Арециди Молодь: освіта, наука, духовність: Тези доповідей ХІІІ Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених (м. Київ, 21-22 квітня 2016 р.). Частина ІІ. – К.: Університет „Україна”, 2016.
 4. Сіренко В.С., Мележик О.В. Загальна характеристика однодольних рослин / Молодь: освіта, наука, духовність: Тези доповідей ХІІІ Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених (м. Київ, 21-22 квітня 2016 р.). Частина ІІ. – К.: Університет „Україна”, 2016.
 5. Педоренко Б.О., Мележик О.В. Етноботаніка як розділ ботанічної науки: характеристика, особливості, сучасні напрямки / Молодь: освіта, наука, духовність: Тези доповідей ХІІІ Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених (м. Київ, 21-22 квітня 2016 р.). Частина ІІ. – К.: Університет „Україна”, 2016.
 6. Мележик О.В. Оцінка стану парків-пам’яток садово-паркового мистецтва м. Києва. Екологічні науки. – 2016. – № 13-14. – С. 110-12.
 7. Коломійчук В.П., Мележик О.В. Синтаксономія рослиності зсувних берегів Азовського моря. // Вісник Запорізького національного університету. Біологічні науки. – 2014. – №1. Запоріжжя, 2014. – С. 173-182.
 8. Кудрявцев К. К., Мележик О.В. Захворюваність на розлади психіки та поведінки внаслідок уживання психоактивних речовин (наркологічні розлади) в Україні за 2013–2016 роки. Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей ХV Всеукр. наук. конф., м. Київ, 17–19 квітня 2018 р. – С. 374-376.
 9. Мельниченко К. О., Мележик О.В. Аналіз лісових пожеж в Україні за 2015–2016 рр. // Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей ХV Всеукр. наук. конф., м. Київ, 17–19 квітня 2018 р. – С. 388-389.
 10. Пріймак Ю.Ю., Мележик О.В. Аналіз основних забруднювачів атмосферного повітря в Україні за 2015–2016 рр. // Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей ХV Всеукр. наук. конф., м. Київ, 17–19 квітня 2018 р. – С. 398-400.
 11. Руда М.С., Мележик О.В. Аналіз захворюваності на злоякісні новоутворення у 2016 р. // Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей ХV Всеукр. наук. конф., м. Київ, 17–19 квітня 2018 р. – С. 404-406.
 12. Сахнюк Г.В., Мележик О.В. Сучасний стан захисту водних ресурсів від забруднення. Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей ХV Всеукр. наук. конф., м. Київ, 17–19 квітня 2018 р. – С. 409-410.
 13. Юхименко І.Ю., Мележик О.В. Основні забруднювачі атмосферного повітря діоксидом вуглецю в Україні // Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей ХV Всеукр. наук. конф., м. Київ, 17–19 квітня 2018 р. – С. 42-43.
 14. Макосєєва В.Л., Мележик О.В. Використання арт-терапії при реабілітації людей з інвалідністю. Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю: тези доповідей ХVII Міжнародної науково-практичної конференції, (м.Київ. 22 листопада 2017 р.). – Частина 2. – С. 130-132.
 15. Тугай.Т.І., Козлова І.П., Мовчан В.О., Мележик О.В., Ілюк Н.А. Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт. Методика підготовки і порядок захисту. – К.: Університет «Україна», 2020. – 22 с.
 16. Ілюк Н.А., Мележик О.В., Мовчан В.О., Сергійчук Н.М., Пастушенко Г.П., Корінько О.М. Методичні рекомендації при виконанні практичних навичок з технологічної, виробничої, переддипломної та науково-дослідної практик. – К.: Університет «Україна», 2020. – 60 с.