Катинська Марина Георгіївна

Кафедра фармації

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат фармацевтичних наук

Досвід роботи: 3 роки

Біографія

Народилася 7 березня 1981 року в Харкові.

 Відомості про вищу освіту

Після закінчення 9-ти класів ЗОШ №86 вступила до Харківського медичного училища №1, яке закінчила у 1999 році, отримавши диплом із відзнакою за спеціальністю «Сестринська справа».

Має дві вищі фармацевтичні освіти. У 1999-2004 роках навчалась у Національному фармацевтичному університеті (фармацевтичний факультет), спеціальність «Клінічна фармація».

Другу вищу фармацевтичну освіту отримала в Національному фармацевтичному університеті у 2007-2009 роках – магістратура зі спеціальності «Якість, стандартизація та сертифікація». Диплом із відзнакою, кваліфікація «фахівець зі стандартизації, сертифікації та якості».

 Відомості про захист дисертацій та підвищення кваліфікації

З 2008 по 2012 рік – аспірант без відриву від виробництва кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації НФаУ.

У червні 2013 року після захисту дисертаційної роботи присуджено науковий ступінь кандидата фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.01 – Технологія, організація фармацевтичної справи та судова фармація».

У грудні 2012 року після підвищення кваліфікації клінічного провізора (вересень-жовтень 2012 року, Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації) за результатами атестації в комісії Держлікслужби України в місті Києві отримала І категорію клінічного провізора.

 Основні етапи діяльності

З другого курсу навчання поєднувала із трудовою діяльністю: працювала медичною сестрою приймального відділення Обласної дитячої клінічної лікарні та фармацевтом ТОВ «Світоч-фарм».

Після закінчення у 2004 році НФаУ (диплом із відзнакою) працювала на ПАТ НВЦ «Борщагівський ХВЗ» спочатку на посадах фармаколога-клінічного провізора.

У липні 2007 року призначена на посаду керівника групи доклінічного та клінічного вивчення.

З травня 2011 по грудень 2012 року працювала керівником групи клінічного забезпечення відділу регуляторних відносин реєстрації та менеджменту якості ТОВ «УА Про-Фарма».

У 2013 році, після захисту дисертаційної роботи на присвоєння наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук, працювала викладачем дисципліни «Біофармація» у КМУ УАМН.

З лютого 2014 по жовтень 2015 року працювала фахівцем із регуляторних проектів ТОВ «Промоушн Аутсорсинг», у відділі забезпечення ТОВ «Тева Україна».

Викладає дисципліни:

 1. Вступ до спеціальності
 2. Організація та економіка фармації
 3. Маркетинг у фармації, МФТ
 4. Фармакогнозія
 5. Охорона праці в галузі

Сфера наукових інтересів

 1. Технологія ліків
 2. Організація фармацевтичної справи
 3. Маркетинг
 4. Клiнiчнi дослiдження
 5. Рацiональне застосування препаратiв рiзних категорiй населення
 6. Фармакогнозiя

Має 26 наукових публікацій, із них 12 статей і 1 деклараційний патент на корисну модель.

Посилання на профіль у базі даних Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=dM8na3cAAAAJ&hl=uk.

Участь у наукових конференціях

Основні наукові праці

 1. Катинська М.Г. Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт. Методика підготовки та порядок захисту. – К.: Університет «Україна», 2018. – 22 с.
 2. Катинська М.Г. Методичні рекомендації до проходження ознайомчої практики з організації та економіки фармації. – К.: Університет «Україна», 2018. – 31 с.
 3. Катинська М.Г. Методичні рекомендації «Маркетингові засоби стимулювання збуту в аптечних закладах із застосуванням правил мерчандайзингу». – К.: Університет «Україна», 2018. – 41 с.
 4. Карапа М.В., Катинська М.Г. Застосування правил мерчандайзингу для підвищення продаж лікарських засобів в аптеці №4 ТОВ «Фарм Трейд» м. Києва: досвід з ознайомчої практики з організації та економіки фармації на 2 курсі навчання / Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей ХV Всеукр. наук. конф., м. Київ, 17–19 квітня 2018 р. – С. 361-362.63.
 5. Коваленко А.О., Катинська М.Г. Сучасні тенденції формування професійної компетентності фармацевта / Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей ХV Всеукр. наук. конф., м. Київ, 17–19 квітня 2018 р. – С. 364-365.
 6. Процько А.О., Катинська М.Г. Дослідження збуту продукції в рамках навчально-ознайомчої екскурсії до української фармацевтичної компанії ТОВ «Валартін Фарма» / Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей ХV Всеукр. наук. конф., м. Київ, 17–19 квітня 2018 р. – С. 402-403.
 7. Гев’юк У.В., Катинська М.Г. Без знання минулого немає майбутнього: історія фармацевтичної символіки як елемент професійної обізнаності фармацевта / Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей ХV Всеукр. наук. конф., м. Київ, 17–19 квітня 2018 р. – С. 346-347.
 8. Авраменко Д.О, Катинська М.Г. Сучасні тенденції до надання фармацевтичної допомоги, фармацевтичної послуги та фармацевтичної опіки // Тези доповідей студентської наукової конфереції «Сучасні наукові дослідження в біології, екології та медицині», м.Київ, 12 грудня 2018 р. – С. 5-6
 9. Голдобін І.Є., Ухо О.О., Новиков Д.О., Бабинін Д.О., Катинська М.Г. До питання важливості знань та навичок з хімічних основ судово-медичної експертизи в підготовці сучасного фармацевта // Тези доповідей студентської наукової конфереції «Сучасні наукові дослідження в біології, екології та медицині», м.Київ, 12 грудня 2018 р. – С. 15-16.
 10. Патофізіологічні порушення та способи фармакологічної корекції обміну магнію при деяких захворюваннях : Навч.-метод. посібник / Д. О. Новиков, М. Г. Катинська, Д. О. Бабинін. – К.: Університет “Україна», 2019. – 76 с.
 11. Рецензування наукових статей (вересень 2018р. – рецензування статті Efficacy Profile of the Homeopathic Combination for Influenza and Acute Respiratory Viral Diseases Treatment and Prevention. L. Bondarenko, N. Gorchakova, A. Galkin // Innovative Biosystems and Bioengineering, 2018, Vol.2, N4. 252-261).