Ілюк Наталія Анатоліївна

Кафедра мікробіології, сучасних біотехнологій, екології та імунології

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат сільсько-господарських наук

Досвід роботи: 11 років

 Біографія

Народилася 5 квітня 1980 року в Києві.

У 1997 році закінчила середню загальноосвітню школу №287 із поглибленим вивченням англійської мови.

 Відомості про вищу освіту

З вересня 1997 року стала студенткою плодоовочевого факультету Національного аграрного університету, який закінчила у 2001 році, отримавши базову вищу освіту за напрямом підготовки «Агрономія» і здобувши кваліфікацію бакалавра з плодоовочівництва і виноградарства.

Після отримання диплому бакалавра продовжила навчання в магістратурі плодоовочевого факультету Національного аграрного університету.

Під час навчання пройшла виробниче стажування у Великобританії (10 місяців).

У 2002 році закінчила магістратуру і отримала диплом із відзнакою за спеціальністю «Плодоовочівництво і виноградарство» та здобула кваліфікацію агронома-дослідника.

Підвищення кваліфікації (стажування)

Свідоцтво про підвищення кваліфікації (стажування) педагогічних і науково-педагогічних працівників №СС021256740010020 при кафедрі біології Національного університету “Чернігівський колегіум” ім. Т.Г. Шевченка на тему “Педагогічна майстерність сучасного викладача в галузі біології” (5 кредитів ЄКТС) 2020 рік.

Сертифікат про підвищення кваліфікації на вебінарі “Інклюзивне навчання та дистанційна освіта” на базі Вінницького інституту Університету “Україна” 9-11 грудня 2020 року (9 годин)

Сертифікат про міжнародне онлайн-стажування”Вища освіта 4.0. Цифрова трансформація” 7-23 квітня 2021 року (72 години)

Відомості про захист дисертацій

З 2003 по 2006 роки навчалася в аспірантурі НАУ на кафедрі овочівництва.

27 квітня 2007 року захистила кандидатську дисертацію.

 Основні етапи діяльності

Після закінчення аспірантури продовжила працювати у науковій сфері.

З 2006 року – науковий співробітник Науково-виробничої фірми «Гібрид». Перейшла у київський відділ закритого ґрунту Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук.

Викладає дисципліни:

 1. Анатомія рослин
 2. Фізіологія та біохімія рослин
 3. Екологія мікроорганізмів
 4. Анатомія і фізіологія рослин
 5. Біорізноманіття
 6. Очистка стічних вод

Сфера наукових інтересів

 1. Анатомія рослин
 2. Сільське господарство
 3. Фізіологія та біохімія рослин

Має патент «Спосіб щеплення помідора».

Посилання на профіль у базі даних Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=oQLIbk0AAAAJ&hl=uk.

Участь у наукових конференціях

ХІХ Міжнародна науково-практична конференція «Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики», 20-21 листопада 2019 року, Київ

ХVІІ Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність», 27-28 травня 2020 року, Київ

 Основні наукові публікації

 1. 1. Скалецька Л.Ф., Завадська О. В., Ілюк Н.А. Підбір коренеплодів буряка столового різних сортів для переробки. Науковий вісник Національного університету біоресурсів іприродокористування України. – Вип. 210, ч. 1. – Київ, – С. 261-265.
 2. Завадська О.В., Ілюк Н.А. Придатність до переробки плодів огірка різних гібридів залежно від ступеня стиглості. Modern engineering and innovative technologies. Issue №4/Vol.2., 2018. – С. 36-39.
 3. 3. Завадська О.В., Ілюк Н.А. Якість, зберігання та переробка бульб картоплі різних сортів: монографія. – Київ: «ЦП «Компринт», 2018. – 200 с.
 4. 4. Завадська О.В., Ілюк Н.А. Удосконалення способу соління коренеплодів моркви. Modern engineering and innovative Issue №8/Part2., 2019. – С. 43-46.
 5. 5. Zavadska O., Iliuk N. Improvement of the method pickles carrotʼs roots. Participant of the international scientific-practical conference June 6-7, 2019 Germany. – №ge8-016.
 6. 6. Азар’єв В.В., Черненко О.Д., Ілюк Н.А. До питання мікрогруп та психологічної атмосфери груп. Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: Тези доповідей. – К.: Університет «Україна», 2008. – с. 305-306.
 7. 7. Мовчан В.О., Ілюк Н.А. Практичні аспекти формування екоетичного світогляду студентів. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. – Вип.32. – Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, – С. 371-375.
 8. 8. Дешко О.Л., Ілюк Н.А. Кизил як перспективна безвідходна лікарська сировина. Матеріали ХVІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей» (м. Київ, 16-18 квітня 2019 р.), Частина ІІІ. — К.: Університет «Україна», 2019. – С. 369-371.
 9. 9. Ілюк Н.А. Академічна доброчесність як основа наукової діяльності студента. Матеріали ХVІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей» (м. Київ, 27–28 травня 2020 р.). – Частина І. – К.: Університет «Україна», 2020. – С. 492-493.
 10. 10. Руда М.С., Ілюк Н.А. Екологічні особливості генетично модифікованих мікроорганізмів для отримання харчових продуктів. Матеріали ХVІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей» (м. Київ, 27–28 травня 2020 р.). – Частина І. – К.: Університет «Україна», 2020. – С. 457-459.
 11. Тугай.Т.І., Козлова І.П., Мовчан В.О., Мележик О.В., Ілюк Н.А. Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт. Методика підготовки і порядок захисту. – К.: Університет «Україна», 2020. – 22 с.
 12. Ілюк Н.А., Мележик О.В., Мовчан В.О., Сергійчук Н.М., Пастушенко Г.П., Корінько О.М. Методичні рекомендації при виконанні практичних навичок з технологічної, виробничої, переддипломної та науково-дослідної практик. – К.: Університет «Україна», 2020. – 60 с.