Дем’янюк Олена Сергіївна

Кафедра мікробіології, сучасних біотехнологій, екології та імунології 

Посада: доцент 

Науковий ступінь: доктор сільськогосподарських наук (2017 р.) 

Вчене звання: професор (2019 р.) 

Почесне звання: Заслужений працівник сільського господарства України (2015 р.) 

Академічне звання: член-кореспондент Національної академії аграрних наук України (2020 р.) 

Досвід роботи: 25 років 

Біографія

Народилася 10 липня 1972 р.  у м. Києві. 

Відомості про вищу освіту

У 1994 р. закінчила з відзнакою Український державний університет харчових технологій за спеціальністю «Біотехнологія».

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

2022 Summer School Workshop. Genome Editing skills for Food Security & Environmental Sustainability (GEFSES). (August 4–5, 2022, McGill University (Montreal QC, Canada).

2022 “Modernization of higher education and science: paradigm of science and technologies innovative development” (24.01-19.04.2022, University of Rzeszow, Center for Innovation, Technical and Natural Knowledge Transfer, Republic of Poland).

2021 “Methodology of scientific research in the field of education, science and innovation for sustainable development” (25.01-09.04.2021, University of Rzeszow, Center for Innovation, Technical and Natural Knowledge Transfer, Republic of Poland).

2021 “Environmental engineering: tools for estimation and conservation of soil and water resources according to international standards” (15.03-01.04.2021, Nigde Omer Halisdemir University, Turkey).

2021 “Field Farmers School Shelterbelts establishment, reconstruction and management” (FАО, GEO, 02.07.2021 р.).

2019 “Management and use of natural resources” (04.02-15.02.2019, Kobe Gakuin University, Japan).

2018 “Use of MS Excel in mathematical and statistical research of environmental problems” (02.04-03.05.2018, Institute of Postgraduate Education of the National University of Food Technologies, Ukraine).

2018 “Innovations in the pedagogical process” (06.08-17.08.2018, Uman National University of Horticulture, Ukraine).

2016 “Ecological safety” (05.07-29.07.2016, State Ecological Academy of Postgraduate Education and Management of the Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine, Ukraine).

2007 “The role of advisory services in stimulating socio-economic change in the Ukrainian countryside” (24.06-08.07.2007, Pomeranian Agricultural Advisory Center in Gdansk, Republic of Poland).

2006 “Soil Conservation and Water Resources Management in Agriculture” (13.11-06.12.2006, MASHAV-CINADCO, State of Israel).

Участь у міжнародних проєктах:

Проєкт GCP/UKR/004/GFF «Integrated Natural Resources Management in Degraded Landscapes in the Forest-Steppe Zone of Ukraine (MSP)» (2020-2021, FAO) – керівник проєкту.

Проєкт 2021-07/UKR/AUNGO/05/AV00 «Plant for life» (2021, Фонд ІВ Роше, Франція).

«Озеленимо планету разом» (2016-2020, Фонд ІВ Роше, Франція).

«Краса на благо планети» (2017, ІВ Роше Україна, Україна).

Викладає дисципліни:

Екологічна безпека в агровиробництві. 

Сфера наукових досліджень:

– екологічна безпека аграрного виробництва;

– якість і безпечність продукції;

– екологія ґрунту, ґрунтова мікробіологія,  біодіагностика ґрунтів;

– продовольча безпека в контексті змін клімату;

– охорона навколишнього природного середовища. 

Основні наукові праці:

Автор 241 наукової публікації, у т.ч. 12 – у виданнях, включених до Web of Science Core Collection та Scopus, співавтор 6 монографій, одного підручника, 2-х словників-довідників, 2-х навчальних посібників, 14 методичних рекомендацій, національного стандарту України і 2-х патентів на корисну модель.

Перелік наукових та навчально-методичних праць

за 2015-2022 рр.

Монографії, навчальні посібники у співавторстві

Екологія агросфери: підручник / О.І. Фурдичко, О.І. Дребот, О.С. Демʼянюк, Є.Д. Ткач, О.А. Бунас. К.: ДІА, 2022. 336 с. DOI  https://doi.org/10.33730/978-617-7785-30-8

Еколого-економічні засади збалансованого аграрного виробництва та використання природних ресурсів агросфери: монографія / за наук. ред. О.І. Фурдичка. Укладачі: О.І. Фурдичко, О.І. Дребот, О.С. Дем’янюк, Д.С. Добряк, О.Г. Тараріко, М.Я. Височанська та ін. К.: ДІА, 2022. 408 с.

Наукові основи формування збалансованих агроекосистем України в умовах змін клімату: монографія / О.І. Фурдичко, О.І. Дребот, О.С. Демʼянюк та ін. / за наук. ред. НААН О.І. Фурдичка. К.: ДІА, 2021. 320 с.

Еколого-економічні основи збалансованого розвитку агросфери Київської області: монографія / за наук. ред. акад. О.І. Фурдичка. К.: ДІА, 2015. 736 с. 

Публікації у виданнях,

включених до Web of Science Core Collection та/або Scopus

 1. Gumeniuk I.I., Levishko A.S., Demyanyuk O.S., Sherstoboeva V. Properties of microorganisms isolated from soils under conventional and organic farming. Mikrobiologichny zhurnal. 84(2). Р. 12-23. DOI: https://doi.org/10.15407/microbiolj84.02.012 I.I.
 2. Gumenıuk I., Symochko L., Mostovıak I., Demyanyuk O., Sherstoboeva O., Borodaу V., Symochko V. The role of bradyrhizobium japonicum exopolysaccharides in the formation of an effective symbiotic apparatus of soybean. International Journal of Ecosystems and Ecology Science (IJEES). 12(4). P. 1–12. DOI: 10.31407/ijees12.4
 3. Pinchuk V., Symochko L., Palapa N., Ustymenko O., Kichigina O., Demyanyuk O. Agroecological soil status in agroecosystems with monoculture. International Journal of Ecosystems and Ecology Science (IJEES). 11(1). P. 1-12. DOI: https://doi.org/10.31407/ijees11.101
 4. Demyanyuk O., Symochko L., Mostoviak I.I. Soil microbial diversity and activity in different climatic zones of Ukraine. Regulatory Mechanisms in Biosystems. 11(2). Р. 338-343. https://doi.org/10.15421/022051
 5. Demyanyuk O., Symochko L., Shatsman D. Structure and dynamics of soil microbial communities of natural and transformed ecosystems. Environmental Research, Engineering and Management (EREM). 76(4). Р. 97-105. DOI:10.5755/j01.erem.76.4.23508
 6. Demyanyuk O., Symochko L., Hosam E.A.F. Bayoumi Hamuda, Symochko V., Dmitrenko O. Сarbon pool and biological activities of soils in different ecosystems. International Journal of Ecosystems and Ecology Science (IJEES). 9(1). P. 189-200. DOI: https://doi.org/10.31407/ijees9122
 7. Hubanova N., Horchanok A., Novitskii R., Sapronova V., Kuzmenko O., Grynevych N., Prisjazhnjuk N., Lieshchova M., Slobodeniuk O., Demyanyuk О. Accumulation of radionuclides in Dnipro reservoir fish. Ukrainian Journal of Ecology. 9(2). Р. 227–231.
 8. Symochko L., Hosam E.A.F. Bayoumi Hamuda, Demyanyuk O., Symochko V., Patyka Soil microbial diversity and antibiotic resistance in natural and transformed ecosystems. International Journal of Ecosystems and Ecology Science (IJEES). 2019. 9(3). Р. 581–590.
 9. Symochko L., Mariychuk R., Demyanyuk O., Symochko V. Enrofloxacin in Agroecosystems: Uptake by Plants and Phytotoxical Effect. 10th International Council of Environmental Engineering Education „Technologies of Environmental Protection” (ICTEP). High Tatras, Slovakia, October 23-25, 2019. P. 250-
 10. Demyanyuk O.S., Patyka V.P., Sherstoboeva О.V., Bunas A.A. Formation of the structure of microbiocenoses of soils agroecosystems depending on trophic and hydrothermic factors. Biosystems diversity. 26(2). Р. 103-110. doi: 10.15421/011816
 11. Demyanyuk O.S., Sherstoboeva О.V., Bunas A.A., Dmitrenko O.V. Effects of different fertilizer systems and hydrothermal factors on microbial activity in the chernozem in Ukraine. Biosystems diversity. 26(4). Р. 309-315. doi: 10.15421/011846.
 12. Furdуchko O.І., Demyanуuk O.S. The importance of аgroecology in the process of well-balanced аgrosphere formation. Agricultural Science and Practice. 2(1). Р. 23–29.

Публікації у фахових виданнях України

 1. Дем’янюк О.С., Кічігіна О.О., Цибро Ю.А., Куценко Н.І., Куценко О.О. , Власенко І.С. Розроблення методичних підходів визначення схожості насіння звіробою звичайного (Hypericum perforatum ). Агроекологічний журнал. 2022. № 3. С. 94–105.
 2. Палапа Н.В., Дем’янюк О.С., Нагорнюк О.М. Продовольча безпека України: стан та актуальні питання сьогодення. Агроекологічний журнал. № 2. С. 34–45. DOI DOI: https://doi.org/10.33730/2077-4893.2.2022.263314
 3. Мудрак О.В., Дем’янюк О.С., Магдійчук А.П. Гірничо-промислові ландшафти Правобережного Лісостепу як потенційні структурні елементи регіональної екомережі. Екологічні науки. 4(43). С. 149–153. DOI https://doi.org/10.32846/2306-9716/2022.eco.4-43.24
 4. Дем’янюк О.С., Коніщук В.В., Мусич О.Г., Симочко Л.Г., Мостов’як І.І. Аналіз запасів сапропелю в Україні як альтернативної сировини органічних добрив. Збалансоване природокористування. 2022. № 2. С. 73- DOI: 10.33730/2310-4678.2.2022.261252
 5. Дем’янюк О.С., Тертична О.В., Пархоменко М.М., Бутурлим Д.А. Використання пряно-ароматичних культур у вертикальному озелененні. Збалансоване природокористування. № 2. С. 45-54. DOI: 10.33730/2310-4678.2.2022.261248
 6. Дребот О.І., Дем’янюк О.С., Райчук Л.А. Науково-методичні засади реабілітації радіоактивно забруднених агроландшафтів у контексті зеленої економіки. Вісник аграрної науки. № 2. С. 74-81. DOI: https://doi.org/10.31073/agrovisnyk202202-10
 7. Давидюк Г.В., Шкарівська Л.І., Клименко І.І., Довбаш Н.І., Дем’янюк О.С. Еколого-агрохімічна оцінка стану агроландшафтів Івано-Франківської області. Агроекологічний журнал. № 1. С. 81-90. DOI: https://doi.org/10.33730/2077-4893.1.2022.255188
 8. Дем’янюк О.С., Гаврилюк Л.В., Безноско І.В. Ефективність біопрепарату філазоніт на вегетативних органах рослин різних сортів сої. Збалансоване природокористування. № 1. С. 82-89. DOI: https://doi.org/10.33730/2310-4678.1.2022.255226
 9. Гудзенко В.М., Поліщук Т.П., Дем’янюк О.С., Бабій О.О., Лисенко А.А. Стабільність урожайності колекційних зразків ячменю ярого (Hordeum vulgare) в умовах центральної частини Лісостепу України. Агроекологічний журнал. 2021. № 1. С. 140-149. DOI: https://doi.org/10.33730/2077-4893.1.2021.227252
 10. Гуменюк І.І., Левішко А.С., Демʼянюк О.С. Ефективність формування і функціонування симбіотичної системи сої за обробки посівів гліфосат. Біологічні системи: теорія та інновації. Т. 12, № 1. С. 75-89 http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Biologiya/article/view/15098 DOI: http://dx.doi.org/10.31548/biologiya2021.01.0
 11. Симочко Л.Ю., Гафіяк О.В., Дем’янюк О.С. Біоіндикація ґрунту несанкціонованих сміттєзвалищ у Карпатському регіоні. Агроекологічний журнал. № 2. С. 35-45. DOI: https://doi.org/10.33730/2077-4893.2.2021.234453
 12. Savchuk M.V., Lisovyy M.M., Taran O.P., Voitsekhivska O.V., Belava V.N., Panyuta O.O., Tkachyk S.O., Demyanyuk O.S., Klymchuk I.M. Impact of SiO2, Al2O3, and ZnO nanomaterials on the physiological parameters of winter rape. Ukrainian Journal of Ecology. 11(3). Р. 305-311. doi: 10.15421/2021_176
 13. Демидов О.А., Правдзіва І.В., Гудзенко В.М., Дем’янюк О.С., Василенко Н.В. Мінливість маси 1000 зерен генотипів пшениці м’якої озимої (Triticum aestivum ) залежно від екологічних і агротехнічних чинників. Агроекологічний журнал. 2021. № 3. С. 61-71. DOI: https://doi.org/10.33730/2077-4893.3.2021.240323
 14. Гудзенко В.М., Дем’янюк О.С., Поліщук Т.П., Бабій О.О., Лисенко А.А. Ідентифікація генетичних джерел підвищеного та стабільного рівня прояву маси 1000 зерен ячменю ярого (Hordeum vulgare). Агроекологічний журнал. 2021. № 3. С. 82-90. DOI: https://doi.org/10.33730/2077-4893.3.2021.240325
 15. Дем’янюк О.С., Куценко Н.І., Куценко О.О. Уточнення методичних питань щодо визначення посівних якостей розторопші плямистої. Збалансоване природокористування. № 3. С. 78-87. DOI: 10.33730/2310-4678.3.2021.247150
 16. Куценко Н.І., Дем’янюк О.С., Харук І.Д., Гречкосій А.О. Оцінка показників якості та урожайності насіння поширених в Україні сортів розторопші плямистої. Збалансоване природокористування. № 4. С. 100-106. DOI: 10.33730/2310-4678.4.2021.253093
 17. Furdуchko O., Haidar A., Demyanуuk O. The use of digital marketing approaches in the biotechnological production. Economic Papers Kobe Gakuin. № 1-2. Vol. 53. P. 47–55.
 18. Фурдичко О.І., Бойко А.Л., Демʼянюк О.С., Цвігун В.О. Вірусні хвороби агроценозів і лісових екосистем: діагностика та профілактика. Вісник аграрної науки. № 2. С. 5-11.
 19. Sherstoboeva O., Demyanyuk O., Bunas A., Shatsman D. The іnfluence of the weather сonditions on biological soil аctivity and maize рroductivity. Annals of Agrarian Science. 18(1). Р. 97-104.
 20. Мостовʼяк І.І., Терновий Ю.В., Демʼянюк О.С. Вплив екологічних чинників на сегетальну рослинність в агроценозах зернових культур Правобережного Лісостепу України. Наукові доповіді НУБіП України. Електронне видання. № 1(83). Режим доступу: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi/article/view/13881
 21. Мостовʼяк І.І., Демʼянюк О.С., Бородай В.В. Особливості формування фітопатогенного фону мікроміцетів – збудників хвороб в агроценозах зернових злакових культур Правобережного Лісостепу України. Агроекологічний журнал. № 1. С. 28-38.
 22. Шерстобоєва О.В., Бунас А.А., Дем’янюк О.С. Вплив попередників та перепосівної інокуляції насіння штамом Azotobacter vinelandii 12M на врожайність кукурудзи і активність процесу азотфіксації. Збалансоване природокористування. № 1. С. 120-128.
 23. Мостовʼяк І.І., Демʼянюк О.С., Парфенюк А.І., Безноско І.В. Сорт як фактор формування стійких агроценозів зернових культур. Вісник Полтавської державної аграрної академії. № 2. С. 110-118.
 24. Мостовʼяк І.І., Челомбітко А.Ф., Калашніков В.Б., Бородай В.В., Демʼянюк О.С. Аналіз чисельності популяцій та шкідливості фітофагів агроценозів зернових колосових культур Центрального Лісостепу України. Агроекологічний журнал. № 3. С. 41-53.
 25. Давидюк Г.В., Шкарівська Л.І., Клименко І.І., Довбаш Н.І., Дем’янюк О.С. Якість природних вод в агроландшафтах Лісостепової зони залежно від антропогенного навантаження. Збалансоване природокористування. № 3. С. 115-123.
 26. Олійник К.М., Давидюк Г.В., Клименко І.І., Демʼянюк О.С. Вплив технологій вирощування пшениці озимої на морфофізіологічні та агрохімічні аспекти формування врожаю. Агроекологічний журнал. № 4. С. 95-105.
 27. Мусич О.Г., Зубков О.В., Демʼянюк О.С. Ізотопний ефект макро- і мікроелементів в екосистемах. Збалансоване природокористування. № 4. С. 132-138.
 28. Демʼянюк О.С., Гайдар А.А. Обґрунтування концептуального підходу стратегії просування біотехнологічної продукції. Збалансоване природокористування. № 4. С. 107-113.
 29. Дем’янюк О.С., Бойко А.Л. Земля потребує стратегічного аналізу. Вісник аграрної науки. № 2. С. 82–85.
 30. Дем’янюк О.С., Шацман Д.О. Агроекологічна та економічна оцінка застосування ґрунтових і страхових гербіцидів при вирощуванні кукурудзи на зерно в умовах Лівобережного Лісостепу України. Збалансоване природокористування. № 2. С. 57-64.
 31. Адамчук В.В., Литвинюк Л.К., Бойко А.Л., Дем’янюк О.С., Моргунов Е.І., Кураєва І.В., Войтюк Ю.Ю. До проблеми органічного землеробства. Екологічні науки. № 2(25). С. 72-88.
 32. Адамчук В.В., Литвинюк Л.К., Дем’янюк О.С., Моргунов Е.І., Кураєва І.В., Войтюк Ю.Ю. Дослідження з виносу хімічних елементів із ґрунту в сівозміні. Екологічні науки. № 3(26). С. 51-58.
 33. Дем’янюк О.С., Шацман Д.О. Біологічна активність чорнозему типового за внесення гербіцидів у технології вирощування кукурудзи. Агроекологічний журнал. № 3. С. 93-99.
 34. Шацман Д.О., Пінчук В.О., Мостовʼяк І.І., Дем’янюк О.С. Зміна показників родючості чорнозему типового за беззмінного вирощування кукурудзи. Збалансоване природокористування. № 3. С. 43-52.
 35. Дем’янюк О.С., Шацман Д.О. Детоксикація ґрунтових і страхових гербіцидів у чорноземі типовому в Лівобережному Лісостепі України. Карантин і захист рослин. № 11-12(258). С. 18-21.
 36. Адамчук В.В., Литвинюк Л.К., Дем’янюк О.С., Кураєва І.В., Войтюк Ю.Ю. Дослідження з визначення коефіцієнтів поглинання валового вмісту хімічних елементів із ґрунту незерновою і зерновою частинами урожаю деякими сільськогосподарськими культурами в Південному Степу і Лісостепу України. Екологічні науки. № 4(27). С. 83-101.
 37. Symochko L., Mariychuk R., Demyanyuk O., Symochko V. Antibiotics in agroecosystems: soil microbiome and resistome. Агроекологічний журнал. № 4. С. 85-92.
 38. Шкапенко В.В., Мусич О.Г., Дем’янюк О.С., Благініна А.А. Екологічні аспекти біокорозії бетонних конструкцій. Агроекологічний журнал. № 4. С. 119-128.
 39. Гудзенко В.М., Дем’янюк О.С. Генетичне поліпшення ячменю дворядного ярого за кількісними ознаками у Лісостепі України. Агроекологічний журнал. № 1. С. 81-86.
 40. Симочко Л.Ю., Демʼянюк О.С. Мікробіом ґрунту культурних рослин за різних агротехнологій. Агроекологічний журнал. № 2. С. 87-92.
 41. Лісовий М.М., Таран О.П., Дем’янюк О.С. Ентомопатогенні бактерії Bacillus thuringiensis – регулятор чисельності нутового мінера (Liromyza cicerina) в біоценозі. Мікробіологічний журнал. 2018. Т. 80, № 3. С. 90–102.
 42. Мусич О.Г., Парфенюк А.І., Ландін В.П., Дем’янюк О.С. Порушення екологічної рівноваги мікробоценозу на радіаційно забруднених ґрунтах Полісся України. Агроекологічний журнал. № 3. С. 70-76.
 43. Дем’янюк О.С., Шерстобоєва О.В., Ткач Є.Д. Функціональна структура мікробних угруповань чорнозему глибокого за впливу гідротермічних і трофічних чинників. Мікробіологічний журнал. Т. 80, № 6. С. 94-108.
 44. Furdychko O., Demyanyuk O. Significance of agricultural production in the food security of Ukraine. Economic Papers Kobe Gakuin. Vol. 50, No. 3. P. 123–132.
 45. Демидов О.А., Демʼянюк О.С. Вплив агроекологічних чинників на вміст мікробної біомаси у ґрунті. Таврійський науковий вісник. Сільськогосподарські науки. Вип. 97. С. 39–44.
 46. Тараріко О.Г., Кучма Т.Л., Ільєнко Т.В., Демʼянюк О.С. Ерозійна деградація ґрунтів України за впливу змін клімату. Агроекол. журн. № 1. С. 7–15.
 47. Дем’янюк О.С., Гайдаржи В.І., Васильєва О.Б. Моделювання продуктивності агроекосистеми залежно від показників біологічної активності ґрунту та гідротермічних умов. Збалансоване природокористування. № 1. С. 143–148.
 48. Шерстобоєва О.В., Дем’янюк О.С., Чабанюк Я.В. Біодіагностика і біобезпека ґрунтів агроекосистем. Агроекологічний журнал. № 2. С. 142-148.
 49. Дем’янюк О.С. Обґрунтування мінімальної системи біопоказників для експрес-оцінювання екологічного стану ґрунту агроекосистем. Збалансоване природокористування. № 2. С. 151–155.
 50. Дем’янюк О.С., Райчук Л.А. Вплив погодних умов і систем удобрення на таксономічну структуру мікробіоценозу залежно від типу ґрунту. Збірник наук. пр. ННЦ «Інститут землеробства НААН». Вип 1. С. 13–25.
 51. Демʼянюк О.С., Симочко Л.Ю., Тертична О.В. Сучасні методичні підходи до оцінювання екологічного стану ґрунту за активністю мікробіоценозу. Питання біоіндикації та екології. Вип. 22, № 1. С. 55–68.
 52. Дем’янюк О.С., Тертична О.В., Симочко Л.Ю., Свалявчук Л.І. Особливості формування мікробіоценозу ґрунту в зоні промислового бройлерного виробництва. Електронне видання «Наукові доповіді НУБіП України». № 4(68). Режим доступу до журн.: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi/article/view/9069
 53. Furdychko O., Demyanyuk O. Medical crop production of Ukraine. Economic Papers Kobe Gakuin. Vol. 49, No. 1–2. P. 47–55.
 54. Демидов О.А., Гудзенко В.М., Сардак М.О., Іщенко В.А., Дем’янюк О.С. Екологічне сортовипробування ячменю ярого на завершальному етапі селекції. Агроекологічний журнал. № 4. С. 58-65.
 55. Симочко Л.Ю., Демʼянюк О.С., Симочко В.В. Біоіндикація і біотестування ґрунтів – сучасні методичні підходи. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Біологія. Вип. 42. С. 77-81.
 56. Демʼянюк О.С., Шерстобоєва О.В., Чайковська В.В. Спрямованість біологічних процесів у ґрунті за різних систем удобрення пшениці озимої та погодних умов. Збалансоване природокористування. № 2. С. 146–151.
 57. Дем’янюк О.С., Шерстобоєва О.В., Клименко А.М., Чабанюк Я.В. Вплив гідротермічного режиму вегетації на екологічний стан ґрунту та врожайність кукурудзи. Агроекол. журн. № 3. С. 45–50.
 58. Дем’янюк О.С., Шерстобоєва О.В., Опришко Н.О., Чабанюк Я.В., Крижанівський А.Б. Вплив погодних умов під час вегетації на біологічну активність у ризосфері та врожайність огірка. Збалансоване природокористування. № 3. С. 187–191.
 59. Шерстобоєва О.В., Демʼянюк О.С. Мікроорганізми ґрунту в умовах змін клімату. Вісник Дніпропетровського держ. аграрно-економічного ун-ту. № 3(41). С. 28–33.
 60. Дем’янюк О.С., Шерстобоєва О.В., Демидов О.А. Біологічна активність чорнозему типового залежно від виду органічного субстрату органо-мінеральної системи удобрення. Вісник ЖНАЕУ. № 2(56), Т. 1. С. 17–25.
 61. Дем’янюк О.С., Бунас О.А., Шерстобоєва О.В. Вплив погодних умов на функціональну структуру мікробіоценозу дерново-підзолистого ґрунту. Науковий вісник НЛТУ України. Вип. 26.7. С. 186–194.
 62. Дем’янюк О.С., Шерстобоєва О.В., Крижанівський А.Б. Таксономічна структура мікробіоценозу ґрунту за різних погодних умов. Вісник Сумського НАУ. Вип. 2(31). С. 228-234.
 63. Дем’янюк О.С., Глущенко Л.А. Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень (присвячено 100-річчю заснування Дослідної станції лікарських рослин). Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. № 4(33). С. 87-93.
 64. Тараріко О.Г., Демʼянюк О.С., Кучма Т.Л., Ільєнко Т.В. Природоохоронні конвенції Ріо: реалізація їх положень у сільськогосподарській політиці України. Агроекол. журн. № 4. С. 7–14.
 65. Василенко М.Г., Стадник А.П., Душко П.М., Демʼянюк О.С. Стан сірого лісового ґрунту за впливу органо-мінеральних добрив і регуляторів росту рослин. Агроекол. журн. № 4. С. 100–105.
 66. Дем’янюк О.С. Зміни клімату – глобальна екологічна і продовольча проблема людства. Збалансоване природокористування. № 4. С. 6–13.
 67. Шерстобоєва О.В., Демʼянюк О.С. Функціональна та таксономічна структура мікробного угруповання темно-сірого ґрунту. Сільськогосподарська мікробіологія. Вип. 24. С. 43–51.
 68. Дем’янюк О.С., Дребот О.І. Стратегічні пріоритети збалансованого розвитку Київської області. Збалансоване природокористування. № 3. С. 13–20.
 69. Дем’янюк О.С. Продовольча безпека України в контексті змін клімату. Агроекол. журн. № 4. С. 14–21.

Матеріали наукових конференцій, форумів та ін.

 1. Symochko L., Demyanyuk O. Antibiotic-resistant bacteria in the agroecosystems: monitoring and risk assessment for the human health4th International Symposium for Agriculture and Food. ISAF 2022 12-14 October 2022 Ohrid, North Macedonia (https://isaf2022.isaf.edu.mk/). ID 279.
 2. Дем’янюк О.С., Кічігіна О.О., Цибро Ю.А., Куценко Н.І. Особливості методичних підходів визначення посівних якостей насіння звіробою звичайного (Hypericum perforatum). Новітні агротехнологій: Матеріали ІII Міжнародної науково-практичної конференції (31 серпня 2022 р., м. Київ). К., 2022. С. 17.
 3. Куценко О., Дем’янюк О., Кученко Н. Встановлення оптимального віку насінницьких посівів деяких сортів лікарських рослин. Екологобезпечні технології в рослинництві в умовах воєнного стану: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ-Сквира, 10 серпня 2022 р.). Київ, 2022. С. 89–91.
 4. Дем’янюк О.С., Кічігіна О.О., Цибро Ю.А., Гаврилюк Л.В. Астрагал серпоплідний (Astragalus falcatus) у лікарському рослинництві України. Екологобезпечні технології в рослинництві в умовах воєнного стану: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ-Сквира, 10 серпня 2022 р.). Київ, 2022. С. 59–61.
 5. Дем’янюк О.С., Глущенко Л.А., Симочко Л.Ю. Розвиток галузі овочівництва в умовах Закарпаття: перспективи та проблеми сьогодення. Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 7–8 липня 2022 р.). Київ, 2022. С. 98–101.
 6. Бунас О.А., Демʼянюк О.С., Шерстобоєва О.В., Золотов М.Ю. Пермакультура: майбутнє чи лише філософія. Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 7–8 липня 2022 р.). Ч. 1. Київ, 2022. С. 49–52.
 7. Demyanyuk O., Symochko L., Mostoviak I., Symochko V. Impact of modern agrtechnologies of corn cultivation on ecological status of soil. 12th International Conference of Ecosystems (ICE2022) (June 3-5, 2022, Chicago, Illinois, USA). Chicago, 2022. Р. 66.
 8. Куценко О.О., Дем’янюк О. С., Кічігіна О.О., Куценко Н.І. До методики оцінки схожості та енергії проростання свіжозібраного насіння звіробою звичайного. Актуальні напрямки та інновації у вирішенні проблем галузі рослинництва» присвячена 180-річчю з дня народження професора А.Є. Зайкевича: матеріали ХІI науково-практичної інтернет–конференції (5 травня 2022 р.). Полтава, 2022. С. 54-
 9. Дем’янюк О.С., Кічігіна О.О., Цибро Ю.А. Актуальні питання вирощування Hypericum perforatum в культурі. Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень: матеріали V Міжнародної наукової конференції «(Березоточа, 2 квітня 2021). Березоточа, 2021. С. 108-109.
 10. Tkachyk S., Mostoviak I., Demyanyuk O. The influence of hydrothermal factors on the spread and development of diseases in agrocenoses of cereals in Ukraine. Environmental Quality and Public Health: V International Symposium-2021 (May 20, 2021, Budapest, Hungary). RKK – Óbuda University Budapest, Hungary, 2021. P. 48.
 11. Levishko А., Gumeniuk І., Demyanyuk О. Efficiency of formation and functioning of symbiotic soybean systems under the conditions of processing with glyphosate. Environmental Quality and Public Health: V International Symposium-2021 (May 20, 2021, Budapest, Hungary). RKK – Óbuda University Budapest, Hungary, 2021. 60.
 12. Мостовʼяк І.І., Ткачик С.О., Демʼянюк О.С. Фітосанітарний стан агроценозів зернових культур у Центральному Лісостепі України. Vin Smart Eco: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Вінниця, 20–21 травня 2021). Вінниця, 2021. С. 57-
 13. Шацман Д.О., Демʼянюк О.С. Проблема Orobanche сumana Wallr. в посівах соняшника в Україні. Vin Smart Eco: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Вінниця, 20–21 травня 2021). Вінниця, 2021. С. 79-
 14. Гуменюк І.І., Левішко А.С., Ткач Є.Д., Дем’янюк О.С. Виділення та ідентифікація нових перспективних штамів Mesorhizobium ciceri, адаптованих до агрокліматичних умов України. Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 7–8 липня 2021 р.). Київ, 2021. С. 60–6
 15. Демʼянюк О.С., Ткачик С.О., Шацман Д.О., Гайдар А.А. Тенденції застосування біологічних препаратів для рослинництва в Україні та світі. Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 7–8 липня 2021 р.). Київ, 2021. С. 67–70.
 16. Пінчук В.О., Демʼянюк О.С. Екологічні пріоритети у виробництві продукції тваринництва України для реалізації політики «European Green Deal». Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 7–8 липня 2021 р.). Київ, 2021. С. 165–
 17. Симочко Л.Ю., Гафіяк О.В., Дем’янюк О.С. Екологічний стан ґрунту несанкціонованих сміттєзвалищ навколо Карпатського біосферного заповідника. Збалансоване природокористування: традиції, перспективи та інновації: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 20-21 жовтня 2021 р.). С. 110-
 18. Demyanyuk O., Symochko L., Shatsman Modern agrotechnologies of corn cultivation in conditions of climate change. Global Environmental Development & Sustainability: Research, Engineering & Management: 12th ICEEE-2021 International Annual Conference (18–19 November 2021, Budapest – Hungary). Budapest, 2021. Р. 91.
 19. Gumeniuk І., Levishko А., Demyanyuk О., Botsula O., Tkach Ye. The influence of propane-fueled flame weeding on microbiological processes in the soil. Global Environmental Development & Sustainability: Research, Engineering & Management: 12th ICEEE-2021 International Annual Conference (18–19 November 2021, Budapest – Hungary). Budapest, 2021. Р. 88.
 20. Кichigina O., Zolotov M., Demyanyuk, Tsybro Yu. Influence of VITERI 8-4-5 fertilizer on sowing qualities of cereals and legumin crops seeds. Global Environmental Development & Sustainability: Research, Engineering & Management: 12th ICEEE-2021 International Annual Conference (18–19 November 2021, Budapest – Hungary). Budapest, 2021. Р. 130.
 21. Demyanyuk O., Mostoviak I., Symochko L. Organic soil carbon management in the context of climate change and food security. International Marmara Science Congress (SPRING) IMASCON 2020. 19-20 June, 2020. Marmara Turkey. P. 11. http://www.imascon.com/indexen.php
 22. Мостовʼяк І.І., Демʼянюк О.С. Екологічне значення біологічного методу у захисті сільськогосподарських культур. Міжн. наук.-практ. конф. «Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві» (Київ, 7–8 липня 2020 р.). Київ: ДІА, 2020. С. 140–142.
 23. Кічігіна О.О., Цибро Ю.А., Черненко В.А., Паренюк В.В., Дем’янюк О.С. Актуальні завдання вітчизняного лікарського рослинництва при введенні у культуру нових видів. Новітні технології в рослинництві: традиції та сучасність: Збірник тез міжнародної наукової Інтернет-конференції, присвяченої ювілейним датам від дня народження видатних вчених-рослинників: академіка АН УРСР Кулешова М.М., члена-кореспондента АН УРСР Страхова Т.Д., професора Кучумова П.В. (17-18 червня 2020 р., Харків). Інститут рослинництва ім. В.Я. Юрʼєва НААН. С. 30-
 24. Гуменюк І.І., Дем’янюк О.С., Левішко А.С. Виділення агрономічно цінних мікроорганізмів з ґрунтів за різних технік землеробства. Міжн. наук.-практ. конф. «Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві» (Київ, 7–8 липня 2020 р.). С. 57–59.
 25. Symochko L., Mankolli H., Demyanyuk O., Dursun S. Evaluation of Rhizobacteria of Some Medicinal Plants for Plant Growth Promotion. Міжн. наук.-практ. конф. «Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві» (Київ, 7–8 липня 2020 р.). С. 23–24.
 26. Symochko L., Gafiak O., Demyanyuk O. Soil microbial activity and climate change. Abstract Book 10th International Conference of Ecosystems (Tirana, Albania, June 25-27, 2020). Р. 25.
 27. Symochko L., Hosam E.A.F. Bayoumi Hamuda, Symochko V., Demyanyuk O., Boyko N., Patyka Succession of soil microbial communities in terrestrial ecosystems. International Symposium for Environmental Science and Engineering Research (ISESER), Proceeding Book – July 04-05, 2020, Manisa, Turkey. P. 13-18. ISBN 978-605-83522-2-3
 28. Symochko L., Mankolli H., Hosam E.A.F. Bayoumi Hamuda, Demyanyuk O., Gafiak Succession of soil microbiomes in natural and transformed ecosystems. International Symposium for Environmental Science and Engineering Research (ISESER) Manisa, Turkey, July 04-05, 2020. P. 3.
 29. Symochko L., Mariychuk R., Demyanyuk O., Symochko V. Environmental contamination by antibiotics: soil microbiome and resistome. Збалансоване природокористування: традиції, перспективи та інновації: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 23–24 вересня 2020). Київ, 2020. С. 12-
 30. Gumeniuk I., Mostoviak I., Demyanyuk O., Botsula O. Eco‐efficiency of pesticides to reduce an impact on the environment. Збалансоване природокористування: традиції, перспективи та інновації: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 23–24 вересня 2020). Київ, 2020. С. 6-
 31. Мостовʼяк І.І., Демʼянюк О.С. Ефективність фунгіцидів хімічного і біологічного походження в посівах пшениці озимої. Новітні досягнення біотехнології: Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 22–23 вересня 2020). Київ, 2020. С. 42-43.
 32. Symochko L., Hosam E.A.F. Bayoumi Hamuda, Symochko V., Demyanyuk O. Soil microbial diversity and food security. 11th ICEEE-2020 International Annual Conference on «Sustainable Environmental Protection & Waste Management Responsibility» (19–20 of November 2020). Budapest, Hungary. Р. 111-
 33. Symochko L., Hosam E.A.F. Bayoumi Hamuda, Gafiak O., Demyanyuk O. Drivers and markers of microbial succession in soil. Actual Problems of Biological and Agroecological Investigations in Carpathian Region: International Cоnference (Uzhhorod, 28 February, 2020). Ужгород, 2020. С. 32.

34.          Demyanyuk О., Symochko L., Shatsman D.  Structure and Dynamics of Soil Microbial Communities of Natural and Transformed Ecosystems. 3rd International Conference on Biomedical Sciences «Smart Bio» (Kaunas, Lithuania, May 02-04, 2019). Kaunas, 2019. Р. 71.

35.          Symochko L., Demyanyuk О., Hysen Mankolli, Symochko V., Mariychuk R. Food security and human health. International Marmara Science and Social Sciences Congress IMASCON 2019 SPRING (26-28 April, 2019. Marmara, Turkey). P. 92.

 1. Дем’янюк О.С., Шацман Д.О. Вплив екологічних чинників на врожайність та якість зерна кукурудзи. Зб. матер. І Міжн. наук.-практ. конф. «Vin Smart Eco» (Вінниця, 16–18 травня 2019). Вінниця, 2019. С. 246–247.
 2. Мазур С.О., Дем’янюк О.С., Бунас А.А., Боцула О.І. Вплив ґрунтових гербіцидів на функціонування мікробіоти ґрунту у посівах соняшнику. Зб. матер. І Міжн. наук.-практ. конф. «Vin Smart Eco» (Вінниця, 16–18 травня 2019). Вінниця, 2019. С. 259–261.

38.          Symochko L., Demyanyuk O., Hysen Mankolli, Symochko V., Hosam E.A.F. Bayoumi Hamuda. Climate change effect on microbiome of terrestrial ecosystems. International Symposium for Environmental Science and Engineering Research (Konya, Turkey, 25–27 May, 2019). Р. 4.

 1. Symochko L., Gafiak O., Demyanyuk O., Symochko V., Patyka V. Soil microbiome of forest ecosystems: diversity and functional characteristics. 9th International Conference of Ecosystems (June 7-10, 2019, Tirana, Albania). Р. 17.
 2. Дем’янюк О.С., Шацман Д.О. Екологічні проблеми сучасних технологій вирощування кукурудзи. Зб. матер. Міжн. наук.-практ. конф. «Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві» (Київ, 3–5 липня 2019). К., 2019. С. 77–80.
 3. Шерстобоєва О.В., Дем’янюк О.С. Методичні підходи оцінювання стану ґрунту агроекосистем за показниками активності його мікробіоценозу. Зб. матер. Всеукраїнської наук.-практ. конф. «Моніторинг ґрунтів як невід’ємна частина моніторингу довкілля» (Київ, 23–25 липня 2019). К., 2019. С. 26–28.
 4. Symochko L., Hosam E.A.F. Bayoumi Hamuda, Demyanyuk O., Symochko V., Patyka V. Soil microbial diversity and antibiotic resistance in natural and transformed ecosystems. International Journal of Ecosystems and Ecology Science (IJEES). 2019. Vol. 9(3). Р. 581–590.
 5. Dmitrenko O., Symochko L., Demyanyuk O. Change of Microbial Activity and Soil Organic Mater Under Long-Term Fertilization in Agricultural Ecosystem. 6th International Conference on Sustainable Agriculture and Environment (agrienv.com) (Konya, Turkey, October 3-5, 2019). Р. 651.
 6. Symochko L., Hosam E.A.F. Bayoumi Hamuda, Demyanyuk O., Mankolli H., Dursun S., Symochko V. Ecosystems as Reservoirs of Antibiotic-Resistant Bacteria. Сilicia International Symposium on «Engineering and Technologies» (CISET 2019), Proceedings Book, (10-12 October, 2019, Mersin, Turkey). P. 17-24.
 7. Symochko L., Mariychuk R., Demyanyuk O., Symochko V. Enrofloxacin in Agroecosystems: Uptake by Plants and Phytotoxical Effect. 10th International Council of Environmental Engineering Education „Technologies of Environmental Protection” (ICTEP) (High Tatras, Slovakia, October 23-25, 2019). P. 250-
 8. Symochko L., Hosam E.A.F. Bayoumi Hamuda, Mariychuk R., Demyanyuk O., Symochko V., Gafiak O. Environmental contamination by antibiotics: soil microbiome and resistome. 7th International Joint Conference on Environmental and Light Industry Technologies (21-22 of November 2019, Budapest, Hungary). 17.
 9. Дем’янюк О.С., Шацман Д.О. Спрямування мікробіологічних процесів у ґрунті агроценозу кукурудзи. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф «Пермакультура та екологічно-безпечне землеробство» (Ужгород, 24-25 лют. 2018). Ужгород: УжНУ «Говерла», 2018. С. 57-
 10. Демʼянюк О.С., Симочко Л.Ю. Вплив гідротермічних умов на біологічну активність ґрунту. Міжнар. наук.-практ. конф. «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти» (Київ, 13-14 берез. 2018). К., 2018. С. 158-
 11. Корецький О.Є., Шацман Д.О., Дем’янюк О.С. Ефективність систем захисту кукурудзи за вирощування в монокультурі. Міжнар. наук.-практ. конф. «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти» (Київ, 13-14 берез. 2018). К., 2018. С. 483-
 12. Symochko L., Mariychuk R., Demyanyuk O., Symochko V. Ecological Effects of Antibiotics on Microbial Community – Soil Resistome. 2nd International Conference on Biomedical Sciences «Smart Bio» (Kaunas, Lithuania, May 03-05, 2018). Kaunas, 2018. Р. 43.
 13. Symochko L., Demchynska M., Demyanyuk O., Symochko V. Soil microbiome and resistome in agroecosystems. Abstract Book 8th International Conference of Ecosystems (Tirana, Albania, June 22–25, 2018). Р. 29–30.
 14. Дем’янюк О.С., Шацман Д.О. Ефективність системи хімічного захисту кукурудзи залежно від гідротермічних чинників. Зб. матер. Міжн. наук.-практ. конф. «Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві» (Київ, 4–6 липня 2018). К., 2018. С. 51–54.
 15. Шерстобоєва О.В., Дем’янюк О.С. Біотичні чинники екологічних загроз в агросфері. Зб. матер. Міжн. наук.-практ. конф. «Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві» (Київ, 4–6 липня 2018). К., 2018. С. 179–181.
 16. Symochko L., Demyanyuk O. Food security in agroecosystems – risks for human health. Conference on Sustainable Agriculture and Environment (5th ICSAE), Hammamet City, Tunisia, October 8–10, 2018. Р. 82.
 17. Symochko L., H.E.A.F. Bayoumi Hamuda, Demyanyuk O., Symochko V., Patyka V. Climate change and soil microbiome. 9th ICEEE-2018 International Conference on Climatic Change and Environmental (Bio) Engineering (Budapest, Hungary, 22–24 November 2018). P. 40.
 18. Demyanyuk O. Influence of hydrothermal conditions on the microbial cenosis of the soil of agroecosystems. Зб. матеріалів І Міжнар. наук.-практ. конф. «Збалансоване природокористування : традиції, перспективи і інновації» (Київ, 18–19 трав. 2017 р.). К., 2017. С. 38-
 19. Symochko L., Mariychuk R., Demyanyuk O., Symochko V. Antibiotics and antibiotic resistance of soil bacteria in ecosystems. International Conference on Biomedical Sciences «Smart Bio» (Kaunas, Lithuania, May 18-20, 2017). Kaunas, 2017. Р. 16.
 20. Дем’янюк О.С., Шацман Д.О. Екологічні ризики використання засобів захисту рослин у сільському господарстві. Міжн. наук.-практ. конф. «Ефективне використання екологічного аграрного виробництва» (Київ, 2 листоп. 2017). С. 252-
 21. Дем’янюк О.С., Шацман Д.О., Слободенюк О.А. Продуктивність кукурудзи в технології беззмінного посіву за різних систем захисту рослин. V Міжн. наук.-практ. конф. «Актуальні питання сучасної аграрної науки» (Умань, 15 листоп. 2017). С. 33-
 22. Дем’янюк О.С., Шацман Д.О. Забур’яненість агроценозу кукурудзи в технології беззмінного посіву. ІІ Міжн. наук.-практ. конф. «Стан і перспективи впровадження ресурсоощадних, енергозберігаючих технологій вирощування сільськогосподарських культур» (Дніпро, 15-16 листоп. 2017). С. 175-
 23. Дем’янюк О.С., Слободенюк О.А., Шацман Д.О. Трансформація органічних сполук у чорноземі типовому та опідзоленому за різних способів їх обробітку. Міжн. наук.-практ. конф. «Родючість ґрунтів – основа безпеки країни» (Київ, 5-6 груд. 2017). С. 55-
 24. Шерстобоєва О. В., Дем’янюк О. С. Залежність показників екологічного стану ґрунту агроценозу пшениці озимої від агрометеорологічних показників. Зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. «Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві» (Київ, 6–8 лип. 2016 р.). К., 2016. С. 167–169.
 25. Дем’янюк О. С., Шерстобоєва О. В., Шумигай І. В. Вразливість мікробіологічної складової ґрунту до змін клімату. Зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. «Проблеми збалансованого природокористування в агросфері» (Київ, 2–4 листоп. 2016 р.). К., 2016. С. 55–58.
 26. Дем’янюк О. С. Аналіз екологічного законодавства ЄС у контексті євроінтеграції України. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-семінару «Екологічна освіта і наука для сталого розвитку» (Київ, 30 трав. 2015 р.). К.: МЦАС, 2015. С. 20
 27. Шерстобоєва О. В., Дем’янюк О. С. Роль мікробної складової ґрунту в емісії парникових газів // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Охорона ґрунтів та підвищення їх родючості» (Одеса, 16–17 верес. 2015 р.). К., 2015. С. 126–1
 28. Демянюк Е. С., Дацько Л. В. Изменения климата и продовольственная безопасность. Зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. «Проблеми збалансованого розвитку аграрного сектору економіки» (Київ, 19–20 листоп. 2015 р.). К., 2015. С. 44–46.

Методичні рекомендації

 1. Визначення посівних якостей насіння астрагалу серпоплідного (Astragalus falcatus). Методичні рекомендації / О.С. Дем’янюк, О.О. Кічігіна, Н.І. Куценко, Л.А. Глущенко, Ю.А. Цибро, В.А. Черненко, Л.В. Гаврилюк, В.В. Паренюк, О.О. Куценко, С.Я. Ольхович. Київ: ДІА, 2022. 24 с
 2. Дем’янюк О.С., Кічігіна О.О., Янсе Л.А., Цибро Ю.А., Черненко В.А., Паренюк В.В., Душко П.М., Скрипник Г.Л., Ольхович С.Я., Куценко О.О. Визначення посівних якостей насіння звіробою звичайного (Hypericum perforatum). Методичні рекомендації. К.: ДІА, 2021. 24 с.
 3. Палапа Н.В., Дем’янюк О.С., Кічігіна О.О., Нагорнюк О.М., Цибро Ю.А. Концепція збалансованого розвитку сільських територій України з урахуванням досвіду європейських країн / за наук. ред. О.І. Фурдичка. К.: ДІА, 2020. 19 с.
 4. Мазур С.О., Чабанюк Я.В., Шерстобоєва О.В., Демʼянюк О.С., Бровко І.С., Кордунян О.О., Грузінський С.Ю., Гуменюк І.І., Подгурська І.О., Мазур М.В., Бойко К.І., Шацман Д.О. Новітні ресурсоощадні технології і техніки в сільському господарстві для збереження та покращення родючості ґрунтів. Методичні рекомендації. К., 2018. 85 с.
 5. Мазур С.О., Чабанюк Я.В., Шерстобоєва О.В., Демʼянюк О.С., Бровко І.С., Кордунян О.О., Грузінський С.Ю., Шацман Д.О. Оптимізація мікробного біорізноманіття ґрунтів агроекосистем. Методичні рекомендації. К., 2018. 72 с.
 6. Шерстобоєва О.В., Чабанюк Я.В., Демʼянюк О.С., Чайковська В.В., Бунас А.А., Ткач Є.Д., Бровко І.С., Клименко А.М., Мазур С.О., Дмитрук О.М., Ящук В.У., Корецький А.П. Методичні рекомендації з оцінки впливу агротехнологій за біодіагностичними показниками / за ред. О.І. Фурдичка. К.: ДІА, 2015. 112 с.

Патенти

Пат. 115503 Україна (UA), МПК (2017.01) G01W 1/00. Спосіб біотестування токсичності атмосферних опадів / В. П. Славов, Е. О. Аристархова, Н. В. Палапа, О. С. Дем’янюк ; заявник та патентовласник Інститут агроекології і природокористування НААН. № u2016 06502 ; заявл. 14.06.2016 ; опубл. 25.04.2017, Бюл. № 8. 10 с.

Інша наукова та науково-організаційна діяльність

Підготовлено 5 кандидатів і 2 доктора наук.

Науковий керівник 5 аспірантів.

Гарант освітньо-наукової програми 201-Агрономія (20-Аграрні науки та продовольство) для підготовки докторів філософії в Інституті агроекології і природокористування НААН.

Член двох спеціалізованих вчених рад із захисту докторських дисертаційних робіт за спеціальністю 03.00.16 – екологія. Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 26.371.01 за спеціальністю 03.00.16 – «екологія».

Заступник голови Вченої ради Інституту агроекології і природокористування НААН, заступник голови Науково-методичного центру «Агроекологія».

Голова Методичної комісії Інституту агроекології і природокористування НААН.

Член редакційної колегії науково-теоретичного видання «Агроекологічний журнал» і «Збалансоване природокористування».

Заступник голови секції ІІІ «Раціональне природокористування» та брала участь у формуванні пріоритетних напрямів розвитку наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності на 2022–2032 рр.

Член експертної групи фонду підтримки винаходів Мінекономрозвитку за напрямом «Технологічне оновлення та розвиток агропромислового комплексу», експерт УкрІНТЕІ.

Член робочої групи Мінекоенерго з розробки другого національно-визначеного внеску України до Паризької угоди (НВВ2).

Віце-президент Всеукраїнської громадської організації «Асоціація агроекологів України».

На громадських засадах помічник-консультант народного депутата України Овчинникової Ю.Ю. з питань екології лісових ресурсів, природних ландшафтів та об‘єктів природно-заповідного фонду.