Чумак Анатолій Андрійович

Кафедра мікробіології, сучасних біотехнологій, екології та імунології

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: доктор медичних наук

Вчене звання: професор

Заслужений діяч науки і техніки України (2006)

Лауреат Державної премії України (2010)

Нагороджений медалями “За трудову відзнаку” (1980), “В пам’ять 1500-річчя Києва” (1983), “За трудову доблесть” (1986), грамотою Президії Верховної Ради УРСР (1986).

 Біографія

Народився 2 жовтня 1946 р. в с. Червоне Кобеляцького району Полтавської обл.

 Освіта

Закінчив Чорбівську восьмирічну школу; у 1965 році – Кременчуцьке медичне училище із відзнакою; у 1971 році – лікувальний факультет Київського медичного інституту ім. О.О.Богомольця за спеціальністю “Лікувальна справа” із відзнакою; у 1974 році – аспірантуру в Київському науково-дослідному інституті туберкульозу і грудної хірургії ім. Ф.Г. Яновського ; курси французької мови (1967–1970 рр.); курси англійської мови (1971–1973 рр.).

 Відомості про захист дисертацій

У 1974 р. захистив дисертацію “Вплив імунодепресивних засобів (6-меркаптопурину, преднізолону та АЛС) на гіперчутливість сповільненого типу при туберкульозі” на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук за спеціальністю “Алергологія та імунологія”.

У 1984 р. захистив дисертацію “Використання імунокоригуючих засобів при туберкульозі (експериментальне дослідження)” на здобуття вченого ступеня доктора медичних наук за спеціальністю “Алергологія та імунологія”.

Старший науковий співробітник за спеціальністю “Імунологія та алергологія” (1980), професор за спеціальністю “Імунологія та алергологія” (1994).

 Досвід роботи

З 1965 по 1966 р. працював фельдшером на пункті невідкладної допомоги Печерської лікарні № 1 м. Києва.

Працював у Київському науково-дослідному інституті туберкульозу та грудної хірургії ім. Ф.Г. Яновського: аспірант (1971-1974), молодший, старший науковий співробітник відділу імунології (1974-1978), вчений секретар інституту (1978-1983).

З 1984 по 1987 pp. – завідувач відділу перспективного планування і проблем управління медичною наукою Київського науково-дослідного інституту загальної і комунальної гігієни ім. О.М. Марзєєва МОЗ УРСР.

З 1987 р. працював у Науковому центрі радіаційної медицини НАМНУ: завідувач відділу клінічної імунології (1987-2001), завідувач відділу координації, планування та аналізу наукових досліджень (2001-2002), з 2002 р. – завідувач лабораторії молекулярної біології. Заступник генерального директора, директор Інституту клінічної радіології ННЦРМ НАМНУ.

Досвід наукової діяльності становить 35 років, за сумісництвом викладання в Університеті ім. Тараса Шевченка (імунологія, 3 роки), Національному авіаційному університеті (екологія людини, 5 років), Університеті «Україна» (мікробіологія, імунологія, 1 рік).

 Викладає дисципліни:

 1. Природна резистентність
 2. Антибіотики
 3. Молекулярна імунологія
 4. Біологічні основи інфекційних процесів

 Галузь наукових інтересів:

1. Імунологія
2. Персистуючі інфекції
3. Екологія людини

Наукові дослідження пов’язані з впливом опромінення та нерадіаційних чинників Чорнобильської катастрофи на імунну систему постраждалих контингентів.

Член проблемної комісії “Проблеми радіаційної медицини” Академії медичних наук України та Міністерства охорони здоров’я України.

У складі авторських колективів запатентовано винаходи:
 1. Спосіб контролю ризиків розвитку гормональних порушень у гіпоталамо-гіпофізарній системі нащадків опромінених батьків

Номер патенту: 117304

Опубліковано: 26.06.2017

Автори: Прохорова Є. Михайлівна, Атаманюк Наталія Павлівна, Камінський Олексій Валентинович, Копилова Ольга Василівна, Талько Вікторія Василівна, Чумак Анатолій Андрійович Атаманюк Наталія Павлівна, Талько Вікторія Василівна, Камінський Олексій Валентинович, Прохорова Євгенія Михайлівна, Чумак Анатолій Андрійович, Копилова Ольга Василівна

 1. Застосування n-стеароїлетаноламіну як лікарського засібу з комплексною дією для лікування термічних опіків шкіри ііі ступеня та профілактики й лікування опікової хвороби

Номер патенту: 113605

Опубліковано: 10.02.2017

Автори: Бердишев Андрій Геннадійович, Онопченко Олександра Вікторівна, Чумак Анатолій Андрійович, Мегедь Олена Федорівна, Косякова Галина Василіївна, Гула Надія Максимівна, Горідько Тетяна Миколаївна

 1. Спосіб оцінки ризику розвитку стеатогепатиту у хворих на неалкогольний стеатогепатоз

Номер патенту: 107521

Опубліковано: 10.06.2016

Автори: Альохіна Світлана Михайлівна, Носач Олена Василівна, Овсяннікова Людмила Михайлівна, Чумак Анатолій Андрійович, Гасанова Олена Володимирівна, Саркісова Елеонора Олександрівна

 1. Застосування N-стероїлетаноламіну як радіомодифікуючого засобу

Номер патенту: 80618

Опубліковано: 10.06.2013

Автори: Шелковський Микита Володимирович, Чумак Анатолій Андрійович, Дерев’янко Людмила Петрівна, Талько Вікторія Василівна, Гула Надія Максимівна, Атаманюк Наталія Павлівна

 1. Застосування N-стеароїлетаноламіну як речовини з активною антигрипозною дією

Номер патенту: 79010

Опубліковано: 10.04.2013

Автори: Бердишев Андрій Геннадійович, Гула Надія Максимівна, Комісаренко Сергій Васильович, Чумак Анатолій Андрійович, Дядюн Світлана Терентіївна, Рибалко Світлана Леонтіївна, Асмолкова Валентина Сергіївна, Старосила Дарія Борисівна

 1. Засіб з антинейрамінідазною та інтерфероніндукуючою дією для профілактики та лікування грипозної інфекції

Номер патенту: 75632

Опубліковано: 10.12.2012

Автори: Рибалко Світлана Леонтіївна, Старосила Дарія Борисівна, Чумак Анатолій Андрійович, Гула Надія Максимівна, Асмолкова Валентина Сергіївна, Бердишев Андрій Геннадійович, Дядюн Світлана Терентіївна, Комісаренко Сергій Васильович

 1. Спосіб прогнозу розвитку аутоімунних ускладнень у хворих на В-клітинну хронічну лімфоцитарну лейкемію

Спосіб визначення тривалості життя хворих на хронічну лімфоцитарну лейкемію

Номер патенту: 70745

Опубліковано: 25.06.2012

Автори: Мартіна Зоя Володимирівна, Дягіль Ірина Сергіївна, Білоус Надія Іванівна, Абраменко Ірина Вікторівна, Чумак Анатолій Андрійович

 1. Спосіб визначення ризику трансформації Ріхтера у хворих на хронічну лімфоцитарну лейкемію

Номер патенту: 66224 Опубліковано: 26.12.2011

Автори: Костін Олексій Володимирович, Білоус Надія Іванівна, Абраменко Ірина Вікторівна, Мартіна Зоя Володимирівна, Дягіль Ірина Сергіївна, Чумак Анатолій Андрійович

 1. Спосіб визначення генетичної схильності до розвитку хронічної лімфоцитарної лейкемії в осіб, які зазнали впливу іонізуючого випромінювання

Номер патенту: 66223 Опубліковано: 26.12.2011

Автори: Білоус Надія Іванівна, Чумак Анатолій Андрійович, Абраменко Ірина Вікторівна, Костін Олексій Володимирович

 1. Спосіб визначення ризику розвитку вторинних пухлин у хворих на хронічну лімфоцитарну лейкемію, які зазнали впливу іонізуючого випромінювання

Номер патенту: 66222 Опубліковано: 26.12.2011

Автори: Білоус Надія Іванівна, Чумак Анатолій Андрійович, Костін Олексій Володимирович, Дягіль Ірина Сергіївна, Мартіна Зоя Володимирівна, Абраменко Ірина Вікторівна

 1. Спосіб прогнозу розвитку аутоімунних ускладнень у хворих на в-клітинну хронічну лімфоцитарну лейкемію

Номер патенту: 43283 Опубліковано: 10.08.2009

Автори: Мартіна Зоя Володимирівна, Чумак Анатолій Андрійович, Філоненко Ірина Анатоліївна, Дягіль Ірина Сергіївна, Абраменко Ірина Вікторівна

 1. Реабілітаційний візок для інвалідів з порушеннями функції спинного мозку

Номер патенту: 34030 Опубліковано: 25.07.2008

Автори: Чумак Сергій Андрійович, Чумак Анатолій Андрійович

 1. Спосіб визначення ризику розвитку цитомегаловірусної інфекції у хворих на в-клітинну хронічну лімфоцитарну лейкемію при лікуванні флударабіном та/або моноклональними антитілами

Номер патенту: 31408 Опубліковано: 10.04.2008

Автори: Крячок Ірина Анатліївна, Завгородня Анна Валеріївна, Базика Димітрій Анатолійович, Чумак Анатолій Андрійович, Білоус Надія Іванівна, Абраменко Ірина Вікторівна

 1. Спосіб оцінки стану процесів ліпопероксидації в крові людини

Номер патенту: 22513 Опубліковано: 25.04.2007

Автори: Кубашко Алла Володимирівна, Носач Олена Василівна, Альохіна Світлана Михайлівна, Овсяннікова Людмила Михайлівна, Чумак Анатолій Андрійович

 1. Препарат для пригнічення алергічних реакцій та неспецифічного запалення, спосіб його одержання і спосіб його використання

Номер патенту: 77278 Опубліковано: 15.11.2006

Автори: Гула Надія Максимівна, Мегедь Олена Федорівна, Чумак Анатолій Андрійович, Жуков Олександр Дмитрович, Комісаренко Сергій Васильович, Петрова Юлія Іванівна, Кіндрук Надія Леонідівна, Артамонов Михайло Вікторович

16.Спосіб визначення чутливості цитомегаловірусів до противірусних препаратів

Номер патенту: 75254 Опубліковано: 15.03.2006

Автори: Бойченко Павло Констянтинович, Чумак Анатолій Андрійович, Абраменко Ірина Вікторівна

 1. Процес прогнозування ефективності терапії флударабіном хворих на в-клітинну хронічну лейкемію

Номер патенту: 12748 Опубліковано: 15.02.2006

Автори: Абраменко Ірина Вікторівна, Бебешко Володимир Григорович, Крячок Ірина Анатоліївна, Базика Дмитро Анатолійович, Чумак Анатолій Андрійович

 1. Спосіб активації цітотоксичних клітин

Номер патенту: 8360 Опубліковано: 29.03.1996

Автори: Бичкова Ніна Григорівна, Базика Дмитро Анатолійович, Гюллінг Михайло Едуардович, Чумак Анатолій Андрійович, Казмірчук Віра Євстафіївна

19.Спосіб лікування туберкульозу

Номер патенту: 6057 Опубліковано: 29.12.1994

Автори: Чернушенко Катерина Федорівна, Костромін Олександр Павлович, Мамолат Олександр Самійлович, Томашевська Нелі Йосипівна, Чумак Анатолій Андрійович, Петраш Олег Васильович.

 

Автор понад 300 наукових праць, у тому числі монографії «Цитомегаловирус, радиация, иммунитет», Київ, 1996. Учасник понад 60 міжнародних та регіональних конференцій.

 Перелік наукових праць за останні 5 років

 1. Базика Д. А., Сушко В. О., Бузунов В. О., Талько В. В., Янович Л. А. Результати роботи ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини академії медичних наук України» у 2015 році. Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. – 2016. – Вип. 21. – С. 10–20. (Scopus)
 2. Настіна О. М., Плескач Г. В., Курсина Н. В., Базика О. Д., Макаревич О. М., Абраменко І. В., Чумак А. А., Білий Д. О. Структурно/функціональний стан міокарда лівого шлуночка серця в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС з ішемічною хворобою серця залежно від поліморфізму rs966221 гена фосфодіестерази 4D.
 3. Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. – 2016. – Вип. 21. – C. 312–335.
 4. Білий Д. О., Плескач Г. В., Настіна О. М., Сидоренко Г. В., Курсина Н. В., Базика О. Д., Ковальов О. С., Чумак А. А., Абраменко І. В. Особливості розвитку ішемічної хвороби серця в учасників ліквідації наслідків Чорнобильської аварії в залежності від дії радіаційних і нерадіаційних факторів ризику та носійства генотипів за поліморфізмом rs966221 гену фосфодіестерази 4D. – Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. – 2016. – Вип. 21. – C. 204–217.
 5. Belyi D., Pleskach G., Nastina O., Sidorenko G., Kursina N., Bazyka O., Kovalev O., Abramenko I. Features of coronary heart disease development in emergency workers of the Chornobyl accident depending on the action of radiation and non-radiation risk factors and genotypes of single nucleotide polymorphism rs966221 of phosphodiesterase 4D gene. Probl. Radiac. Med. Radiobiol. – 2016. – Vol. 21. – P. 204–217. (Scopus)
 6. Nastina O., Pleskach G., Kursina N.,  Bazyka O.  , Makarevich O., Abramenko I., Belyi D. Structural and functional state of heart left ventricle depending on polymorphism rs966221 phosphodiesterase 4D gene in emergency workers of the Chornobyl NPP suffering from coronary heart disease gene. – Probl. Radiac. Med. Radiobiol. – 2016. – Vol. 21. – P. 312–321. (Scopus)
 7. Bilous N. I., Dyagil I. S., Martina Z. V. The detection of NOTCH1 mutation using real-time polymerase chain reaction. – Exp. Oncology. – 2016. – N 2. – P. 43–46. (Scopus)
 8. Bilous N. I., Dyagil I. S., Martina Z. V. TP53 polymorphisms in chronic lymphocytic leukemia patients, exposed to ionizing radiation. – Exp. Oncology. – 2016. – N4. – P. 1–5. (Scopus)
 9. Базика Д. А., Сушко В. О., Бузунов В. О., Талько В. В., Янович Л. А. Результати роботи ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини національної академії медичних наук України» у 2016 році. Проблеми радіаційної медицини та радіобіології 2017, випуск 22. – С. 15–22. (Scopus)
 10. Білоус Н. І., Абраменко І. В., Дягіль І. С., Мартіна З. В. Розподіл генотипів за поліморфізмом rs2124594 у хворих на хронічну лімфоцитарну лейкемію з урахуванням радіаційного анамнезу. – Probl. Radiac. Med. Radiobiol. – 2017. – Vol. 22. – P. 322–331. (Scopus)
 11. Талько В. В., Атаманюк Н. П., Дерев’янко Л. П., Родіонова Н. К., Косякова Г. В., Мегедь О. Ф., Горідько Т. М., Бердишев А. Г., Гула Н. М.Трансгенераційні ефекти n-стеароїлетаноламіну в опромінених щурів. Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. – 2017. – Випуск 22. – С. 270–281. (Scopus)
 12. Абраменко І.В., Білоус Н.І., Чумак С.А., Логановський К.М. Вплив поліморфних варіантів гена slc6a4 на частоту виявлення депресивних станів в групі улна на чаес у віддаленому періоді після Чорнобильської катастрофи. – Проблеми радіаційної медицини та радіобіології 2017. – Випуск 22. – С. 282–291.
 13. Гасанова О.В., Саркісова Е.О., Чумак А.А., Овсяннікова Л.М., Носач О.В., Альохіна Л.М., Гасанов В.А., Крижанівська В.В. Порівняльна характеристика гепатопротекторів, застосованих для лікування неалкогольного стеатогепатиту, асоційованого з герпесвірусною інфекцією, у постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС. – Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. – 2017. – Випуск 22. – С. 339–352.
 14. Кравченко В.І., Чумак А.А., Логановський К.М., Дягіль І.С., Кузьменко В.Ф. Міастенія і малі дози іонізуючої радіації: досвід успішного застосування ритуксимабу для лікування опроміненого з myasthenia gravis. – Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. – 2017. – Випуск 22. – С. 395–405.
 15. Bilous N., Saenko V., Dyagil I., Martina Z., Kryachok I. Clinical relevance of TP53 polymorphic genetic variations in chronic lymphocytic leukemia Leuk Res. – 2017. – Vol.58. – P. 1–8.
 16. Абраменко И. В., Билоус Н.  И., Крячок И. А. Роль липидов в патогенезе хронического лимфолейкоза. – Клиническая онкология. – 2017. – №1 (25). – С. 46–48.
 17. Білоус Н. І., Абраменко І. В., Крячок І. А. Мутації гена NOTCH1 при хронічній лімфоцитарній лейкемії. – Клиническая онкология. – 2017. – №2 (26). – С. 47–50.
 18. Абраменко І.В., Білоус Н.І., Чумак С.А., Логановський К.М.Вплив поліморфних варіантів гена slc6a4 на частоту виявлення депресивних станів в групі улна на чаес у віддаленому періоді після Чорнобильської катастрофи. – Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. – 2017. – Випуск 22. – С. 282–291.
 19. Гасанова О. В., Саркісова Е. О., Чумак А. А., Овсяннікова Л. М., Носач О. В., Альохіна Л. М., Гасанов В. А., Крижанівська В. В.Порівняльна характеристика гепатопротекторів, застосованих для лікування неалкогольного стеатогепатиту, асоційованого з герпесвірусною інфекцією, у постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС. – Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. – 2017. – Випуск 22. – С. 339–352.
 20. Кравченко В. І., Чумак А. А., Логановський К. М., Дягіль І. С., Кузьменко В. Ф.
 21. Міастенія і малі дози іонізуючої радіації: досвід успішного застосування ритуксимабу для лікування опроміненого з myasthenia gravis. – Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. – 2017. – випуск 22. – С. 395–405
 22. Базика Д. А., Сушко В. О., Бузунов В. О., Талько В. В., Янович Л. А. Результати роботи ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини національної академії медичних наук України» у 2017 році. – Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. – 2018. – Випуск 23. – С. 10–19. (Scopus)
 23. Belyi D., Nastina O., Sidorenko G., Bilous N., Kursina N., Pleskach G., Bazyka O., Makarevich O., Kovalev O., Abramenko I. Gender disparities of circulatory disease progress in the Chornobyl accident cleanup workers and phosphodiesterase 4D gene rs966221 polymorphism. – Probl. Radiac. Med. Radiobiol. – 2018. – Vol. 23. – P. 253–282. (Scopus)
 24. Bilous N., Abramenko I., Dyagil I., Martina Z., Saenko V., Bazyka D. The spectrum of TP53, SF3B1, and NOTCH1 mutations in chronic lymphocytic leukemia patients exposed to ionizing radiation due to the Chornobyl NPP accident. – Probl. Radiac. Med. Radiobiol. – 2018. – Vol. 23. – P. 283–301. (Scopus)
 25. Sarkisova E.A., Ovsyannikova L.M.The effect of application of antioxidant therapy in the treatment of non-alkoholic steatohepatatis in Chornobyl NPP accident sufferers in the remote period after irradiation. – Problems of radiation medicine and radiobiology. – 2018. – Vol. 23. – P. 452–461.
 26. Abramenko I., Bilous N., Dyagil I., Martina Z. Analysis of the 3′UTR region of the NOTCH1 gene in chronic lymphocytic leukemia patients. – Exp. Oncology. – 2018. – Vol.40, N 3. – P. 41–46. (Scopus)
 27. Базика Д. А., А. А. Чумак, Білоус Н. І., Абраменко І. В., Дягіль І. С., Мартина З. В. Розподіл генотипів поліморфного варіанту rs6983267 у некодуючій ділянці хромосоми 8q24.1 у хворих на хронічну лімфоцитарну лейкемію та ризик розвитку вторинних пухлин. – Журнал Національної академії медичних наук України. – 2018. – т. 24, № 3–4. – С. 227–231.
 28. Sarkisova E.A., SushkoV. O., Retrospective assessment of clinical-morphological changes of the hepatobiliary system in liver cirrhosis of the Chornobyl NPP accident clean-up workers. – Problems of radiation medicine and radiobiology. – 2019. – Vol. 24. – P. 465–479. (Scopus)
 29. Базика Д. А., Сушко В. О., Федірко П. А., Талько В. В., Янович Л. А. Результати роботи ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини національної академії медичних наук України» у 2018 році. – Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. – 2019. – Випуск 24. – С. 10–19. (Scopus)
 30. Саркісова Е. О., Сушко В. О., Чумак А. А., Овсяннікова Л. М., Носач О. В., Альохіна С. М., Шийко Т. О. Ретроспективна оцінка клініко-морфологічних змін гепатобіліарної системи при цирозі печінки в учасників ліквідації наслідків чорнобильської катастрофи. – Проблеми радіаційної медицини та радіобіології 2019. – Випуск 24. – С. 465–479.
 31. Bilous N., Abramenko I., Dyagil I., Martina Z. Analysis of LPL gene expression in patients with chronic lymphocytic leukemia. – Exp. Oncol. – 2019. – Vol.41, N 1. – P. 39–45. (Scopus)
 32. Bilous N., Abramenko I., Dyagil I., Martina Z. MYC copy number and mRNA expression in chronic lymphocytic leukemia patients exposed to ionizing radiation due to the Chornobyl NPP accident. – Exp. Oncology. – 2020. – Vol.42, N1. – P. 60–65. (Scopus)
 33. Bilous N., Abramenko I., Chumak A., Dyagil I., Martina Z. Analysis of MYC gene copy number in chronic lymphocytic leukemia patients exposed to ionizing radiation due to the Chornobyl NPP accident. – Exp. Oncology. 2019 (in press).
 34. Abramenko I., Bilous N., Chumak A., Dyagil I., Martina Z. Analysis of immunoglobulin heavy variable chain rearrangement in chronic lymphocytic leukemia patients, clean-up workers of Chornobyl NPP accident. – Exp. Oncology. 2019 (in press).
 35. Беспалова О.Я., Чумак А.А. Основи імунології: опорний конспект лекцій. – К.: Університет «Україна», 2020. – 34 с.

Перелік наукових праць:

2001

1. Показники клітинної цвітотоксичності у ліквідаторів, хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки /А. А. Чумак, С. В. Шевченко, Д. М. Якименко та ін. // Проблеми радіаційної медицини. – К.: НЦРМАМН України, 2001. – Вип.7. – С. 82-91.

2002

1. Імуномодулюючий вплив N-стіароїлетаноламіну в опромінених щурів / А. А. Чумак, Н. Л. Кіндрук, М. В. Артамонов, Н. М. Гула // Проблеми еколог. та мед. генетики і клінічної імунології. – К.-Луганськ-Харків, 2002. – Вип. 2. (41). – С. 34-39.

2003

1. Чумак А.А., Бойченко П.К. Роль ионизирующего излучения в реактивации цитомегаловирусной инфекции // Іммунологія та алергологія. – 2003. – №3. – С. 6.

2. Видавнича діяльність – вагомий показник наукової продуктивності: наукознавчий аналіз публікацій 15-річного періоду після Чорнобильської катастрофи / В. Г. Бебешко, Д. А. Базика, А. А. Чумак, О. З. Запісочний // Лікувальна справа. – 2003. – №7. – С. 19-27.

3. Chumak A.A. Responsible Secretary Health Effects of Chernobyl Accident / Eds. A. Vosiaanov, V. Bebeshko, D. Bazyka. – Kyiv: DIA, 2003. – 512 p.

4. Чумак А.А., Бойченко П.К., Абраменко И.В., Плескач О.Я. Распространенность цитомегаловирусной инфекции среди детей и подростков, проживающих в областях, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС // Проблеми екол. та мед. генетики і клініч. імунології. – 2003. – Вип. 1(47). – С. 213-218.

5. Чумак А.А., Бойченко П.К. Роль ионизирующего излучения в реактивации цитомегаловирусной инфекции // Імунологія та алергологія. – 2003. – Вип. 4. – С. 56-63.

6. Чумак А.А., Коваленко А.Н., Авраменко И.В., Бойченко П.К., Белый Д.А., Азарскова М.В. // Реактивация цитомегаловирусной инфекции у лиц, перенесших острую лучевую болезнь, и ее значение в реализации соматической патологии // Укр. мед. часопис. – 2003. – № 4(35). – С. 41-46.

7. Bebeshko V.G., Bazyka D.A., Chumak A.A., Talko V.V., Klymenko V.I., Bruslova K.M., Galkina S.G., Dyagil I.S., Belyaeva N.V., Kovalenko O.M., Minchenko Zh. M., Bilko N.M. Acute and Remote Immunohematological Effects after the Chernobyl Accident // 10 ESPR Special (1). – р. 85-94 (2003).

8. Korzun V.N., Chumak A.A. Prevention Pathways of Thyroid Gland Diseases under the Radiation Impact and Endemia // Int. J. Rad. Med. – 2003. – № 5(1-2). – Р. 180-187.

9. Volodymyr G. Bebeshko, Alexander N. Kovalenko, David A. Belyi,. Dimitry A.Bazyka, Anatoliy A. Chumak, Victor A. Sushko, V. M. Gayiday. Medical Monitoring Results of Survivors with Acute Radiation Syndrome after the Chernobyl Disaster // Radiation and Humankind: Proceedings of the First Nagasaki Symposium of the International Consortium for Medical Care of Hibacusha and Radiation Life Science, Nagasaki, Japan, 21-22 February 2003: International Congress Series No 1258. – Amsterdam: Elsevier, 2003. – P. 115-122.

10. Bazyka D., Chumak A., Byelyaeva N. Et al Immune Cells in Chernobyl Radiation Workers Exposed to Low Dose Irradiation // Int. J. Low Radiation. – 2003. – V.1. – N1. – P. 63-75.

11. Чумак А.А., Бойченко П.К. Роль ионизирующего излучения в реактивации цитомегаловирусной инфекции // Імунологія та алергологія. – 2003. – т.8, № 2. – С. 43-46.

12. Чумак А.А., Коваленко А.А, Абраменко И.В., Базыка Д.А., Бойченко П.К., Белый Д.А., Плескач О.Я., Прилуцкий А.С. Реактивация цитомегаловирусной инфекции у лиц, перенесших острую лучевую болень, и ее значение в реализации соматической патологии // Укр. мед. часопис. – 2003. – №4. – С. 113-118.

13. Чумак А.А., Авраменко И.В., Бойченко П.К., Плескач О.Я. Частота обнаружения антител против цитомегаловируса в сыворотке крови у лиц, перенесших острую лучевую болезнь / Мат. III з‘їзду з радіаційних досліджень. – К., 2003. – С. 206.

2004

1. Корзун В.Н., Сагло В.І., Парац А.М., Чумак А.А., Буряченко Л.Ю. Харчові продукти з водоростями як засіб мінімізації дії радіації та ендемії / Проблеми харчування. – 2004. – № 1(2). – С. 29-34.

2. Чумак А.А., Абраменко І.В., Бойченко П.К. Підходи до лікування цитомегаловірусної інфекції у імунонезкомпрометованих осіб // Науково-практична конференція „ТORCH-інфекції і хламідіози”, Київ, 17.05.2004 р.

2005

1. Чумак А.А. та інші. Цитамегаловірус, радіація, імунітет. – ДІА, 2004-2005.

2. Различия в экспрессии основных дифференцировочных антигенов в клетках линии к562 различного происхождения / Абраменко И.В., Голярник Н.А., Кудрявец Ю.И., Безденежных Н.А., Белоус Н.И., Чумак А.А., Базыка Д.А. // Гематологія і трансфузіологія. – 2005. – №4 (додатковий), (5). – С. 11-12.

3. Усиление экспрессии опухолеассоцыированого антигента prame как один из возможных механизмов противоопухолевого действия препаратов а2 интерферона при хроническом миелолейкозе // Абраменко И.В., Белоус Н.И., Кудрявец Ю.И., Мисюрин А.В., Безенежных Н.А., Чумак А.А., Мартина З.В., Загородняя А.В. // Гематологія і трансфузіологія. – 2005. – №4 (додатковий), (5). – С. 13-14.

4. Застосування імуноглобуліну для внутрішньовенного введення (ігвв) у дітей з онкогематологічними захворюваннями / Бебешко В.Г., Бруслова К.М., Чумак А.А., Абраменко І.В., Цвєткова Н.М., Кучер О.В., Яцемірський С.М., Кузнєцова О.Є., Колос В.І., Янкова Л.Я., Гончар Л.О. // Гематологія і трансфузіологія. – 2005. – №4 (додатковий), (5). – С. 19-21.

5. Экспрессия антигена cd38 и мутационный статус генов тяжелых цепей иммуноглобулинов у больных В-клеточным хроническим лимфолейкозом / Белоус Н.И., Абраменко И.В., Крячок И.А, Голярник Н.А., Мартина З.В., Чумак А.А. // Гематологія і трансфузіологія. – 2005. – №4 (додатковий), (5). – С. 24-25.

6. Вплив N-стеароїлетаноламіну на реакцію гіперчутливості сповільненого типу / Гула Н.М., Чумак А.А., Мегедь О.Ф., Кіндрук Н.Л., Жуков О.Д. // Проблеми екологічної та медичної імунології: Зб. наук. пр. – Київ-ЛуганськХарків. – 2005. – Вип.1(64). – С. 71-76.

7. Эффективность фенспирида гидрохлорида у детей, рожденных от ликвидаторов Чернобыльской катастрофы / Жежер И.А., Усатенко Ж.В., Бородай Г.Г., Чумак А.А. // Проблеми екологічної та медичної імунології: Зб. наук. пр. – Київ-Луганськ-Харків. – 2005. – Вип. 1(64). – С. 147-153.

8. Порушення антиокисного гомеостазу в учасників ліквідації Чорнобильської катастрофи, інфікованих цитомегаловірусом / Чумак А.А., Овсяннікова Л.М., Носач О.В., Альохіна С.М. // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології: Зб. наук. пр. – Київ-Луганськ-Харків. – 2005. – Вип. 1(64). – С. 234-243.

2006

1. Чумак А.А. Радіація та імунна система – неоднозначність взаємодії // Мистецтво лікування. – 2006. – №2(28). – С. 22-25.

2. Чумак А.А. Молекулярно-генетичні механізми в реалізації віддалених наслідків опромінення // Мат. Міжнар. конф. “Двадцять років Чорнобильської катастрофи. Погляд у майбутнє”, 24-26 квітня 2006 року. Київ, Україна: Збірка тез. – К., 2006. – Т1. – С. 131-132.

3. Molecular-Genetic Characterization of Cll in Patients who Suffered after Chernobyl Accident. Bilous N.I., Abramenko I.V., Kryachouk I.A., Martina Z.V., Chumak A.A., Dyagil I.S., Bebeshko V.G. // Мат. Міжнар. конф. “Двадцять років Чорнобильської катастрофи. Погляд у майбутнє”, 24-26 квітня 2006 року. Київ, Україна: Збірка тез. – К., 2006. – Т2. – С. 157-158.

4. Требования к иммунному статусу и критерии иммунной недостаточности для профессионального отбора при проведении стабилизационных работ на объекте “Укрытие“ / Базыка Д.А., Беляева Н.В., Чумак А.А. // Мат. Міжнар. конференції “Двадцять років Чорнобильської катастрофи. Погляд у майбутнє”, 24-26 квітня 2006 року. Київ, Україна: Збірка тез. – К., 2006. – Т1. – С. 36-37.

5. O.V. Aksenova, O.S. Tatarchenko, A.A. Chumak. The Relationship between Unhealthy Behaviours and Grade Point Averages of Students and Pupils // Мат. VI Міжнар. наук. конф. студентів та молодих учених ”Політ – 2006”. – К.: НАУ, 2006. – С. 586.

2007

1. Bilous N., Abramenko I., Chumak. A, Davydova E., Martina Z., Kryachok I., Bazyka D., Bebeshko V.Chronic Lymphocytic Leukemia Patients Exposed to Ionizing Radiation due to the Chernobyl NPP Accident─ with Focus on Immunoglobulin Heavy Chain Gene Analysis // Hematologica. – 2007. – Vol. 92, suppl. 1. – P. 405.

2013

1. Чумак А.А., Плескач Г.В. Аналіз деяких факторів ризику інфаркту міокарда в когорті учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (за даними клініко-епідеміологічного реєстру). – Проблеми радіаційної медицини і радіобіології. – 2013. – Вип. 18. – С. 275-284.

2014

1. Чумак А.А., Абраменко І.В., Білий Д.О., Дубровіна Г.В., Плескач О.Я., Носач О.В., Полянська В.М. Хронічні вірусні гепатити С і В в осіб, що перенесли гостру променеву хворобу внаслідок аварії на ЧАЕС. – Фармакотерапія інфекційних захворювань : Матеріали науково-практичної конф., Київ, 24-25 квітня 2014 р. – К., 2014. – С. 82-83.