Буднікова Тетяна Миколаївна

Кафедра фармації

Посада: професор

Науковий ступінь: доктор фармацевтичних наук

Вчене звання: професор

Членство в академіях: академік Української технологічної академії (2005)

Нагороди: срібна та бронзова медалі ВДНГ СРСР та України; Почесна грамота КМУ (2007).

Досвід роботи: 40 років

 Біографія

Народилася 27 жовтня 1957 року в Харкові.

Відомості про вищу освіту

Закінчила з відзнакою Харківський фармацевтичний інститут (1981).

 Відомості про підвищення наукової кваліфікації

Захистила кандидатську (1987) та докторську (1996) дисертації під керівництвом професора О.І. Тихонова. Професор (2005),  професор кафедри контролю якості і стандартизації лікарських засобів НМАПО імені П.Л. Шупика (2010), міжнародний експерт з вимог GMP та GLP.

 Основні етапи діяльності

Працювала асистентом, доцентом, професором кафедри аптечної технології ліків, завідувачем курсу гомеопатії кафедри аптечної технології ліків Української фармацевтичної академії (1983–1998); професор кафедри контролю якості і стандартизації лікарських засобів НМАПО імені П.Л. Шупика (за сумісництвом).

Викладає дисципліни:

 1. Фармакологія
 2. Фармацевтична технологія

Сфера наукових інтересів

 • організація та впровадження сучасних технологій виробництва ЛЗ;
 • створення та управління системами якості у фармацевтичному секторі економіки;
 • розробка та впровадження національної лікарської політики;
 • створення та впровадження в медичну практику препаратів, виготовлених із продуктів бджільництва;
 • розробка технології сучасних гомеопатичних засобів.

Науково-практичні здобутки

Розроблено підходи щодо реформування фармацевтичного сектору економіки та впровадження нової державної національної політики, орієнтованої на європейські вимоги до обігу ЛЗ.

Розроблено і впроваджено 1 продукт.

Співавтор 125 наукових робіт (у тому числі 1 підручника, 2 монографій), 3 авторських винаходів, 1 патенту.

Автор складу та технології 18 ЛЗ, серед яких 4 брендові марки, такі як Бонавіт, фенольний гідрофобний препарат прополісу, Прополін і Фепрогіт.

 Основні наукові публікації

 1. Справочное учебное пособие по аптечной технологии лекарственных средств. — К., 1988 (співавт.);
 2. Применение полифенолов прополиса в терапии гепатобилиарной системы // Актуальные проблемы гастроэнтерологии. – Днепр, 1989 (співавт.);
 3. Исследование химического состава экстракта прополиса // Пути улучшения организации и повышения качества лекарств. обеспечения населения. Ч. 1. – Минск, 1989 (співавт.);
 4. К вопросу создания таблеток с ферментным препаратом пыльцы // Гериатрические средства: Экспериментальный поиск и клиническое использование. – К., 1990 (співавт.);
 5. Лікарські препарати продуктів бджільництва // Фармацевтичний журнал. — 1991. — № 3;
 6. Состав и технология сублингвальных таблеток с гидрофобным препаратом прополиса // «Фармация». — М., 1991. — № 1;
 7. Розробка складу та технології твердих лікарських засобів з фенольним гідрофобним препаратом прополісу (докт. дис.). — К., 1996;
 8. Класификация стекол // Збірник наукових праць 14 Міжн. наук.-практ. конф. «Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини» (SIET). — К., 2004;
 9. Військова терапія. Підручник. — К., 2004 (співавт.).
 10. Ветютнева Н.О., Убогов С.Г., Буднікова Т.М., Пилипчук Л.Б., Тодорова В.І., Федорова Л.О., Радченко А.П., Марусенко Н.А. Нормативно-правові та методичні засади організації фармацевтичної просвіти населення в умовах впровадження належної аптечної практики / Фармацевтичний журнал. – №2. – 2014. – С. 20-26.
 11. Ветютнева Н.О., Убогов С.Г., Пилипчук Л.Б., Федорова Л.О., Тодорова В.І., Буднікова Т.М., Радченко А.П., Марусенко Н.А. Сучасний стан та тенденції розвитку нормативно-правового регулювання у сфері забезпечення якості лікарських засобів / Фармацевтичний журнал. – №3. – 2014. – С. 66-73.
 12. Римар М.В., Ветютнева Н.О., Буднікова Т.М. Дослідження енергетичних характеристик комплексів німесулід-ПВП напівемпіричними методами квантово-хімічних розрахунків / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні досягнення медичних наукових досліджень в Україні та країнах ближнього зарубіжжя», 3-4 жовтня 2014 р. – С. 121-123.
 13. Римар М. В., Ветютнева Н. А., Буднікова Т.М. Дослідження енергетичних характеристик комплексів німесулід-ПВП напівемпіричними методами квантово-хімічних розрахунків / Матеріали міжнародної наково-практичної конференції „Актуальні досягнення медичних наукових досліджень в україні та країнах ближнього зарубіжжя”, м.Київ, 3-4 жовтня 2014 р. – С. 121-123.
 14. Ветютнева Н.О., Тодорова В.І., Пилипчук Л.Б., Радченко А.П., Убогов С.Г., Федорова Л.О., Буднікова Т.М., Марусенко Н.А. Формування професійних компетенцій провізора-інтерна на етапі запровадження ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок-3» // XIV з’їзд Всеукраїнського Лікарського Товариства (ВУЛТ) 09-12 вересня 2015, Одеса, – 2015. – С. 427-428.
 15. Убогов С.Г., Пилипчук Л.Б., Тодорова В.І., Радченко А.П., Федорова Л.О., Буднікова Т.М., Квітницька О.Ю. Ретроспективний аналіз та сучасний стан підвищення кваліфікації провізорів з питань якості лікарських засобів в НМАПО імені П. Л. Шупика. Фармацевтичний журнал. – 2018. – № 5-6. – С. 24-36.