Беспалова Олена Ярославівна

Кафедра мікробіології, сучасних біотехнологій, екології та імунології

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: старший науковий співробітник

Досвід роботи: 33 роки

Біографія

Народилася 25 травня 1969 року в селі Стецево Снятинського району Івано-Франківської області.

У 1984 році закінчила восьмирічну Стецівську школу. У 1984 році вступила до Київського медичного училища №2.

З 1987 року працювала медичною сестрою полосного відділення рентгено-хірургічних методів лікування гострої коронарної недостатності Інституту серцево-судинної хірургії.

З 1996 року працювала у відділі клінічної імунології Інституту серцево-судинної хірургії.

Відомості про освіту

В 1990 році вступила на біологічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка.

У 1996 році отримала кваліфікацію спеціаліста «біолог-імунолог».

Відомості про захист дисертацій

У 2008 році захистила кандидатську дисертацію та отримала диплом кандидата біологічних наук зі спеціальності «Імунологія».

Викладає дисципліни:

 1. Біологія, анатомія та фізіологія
 2. Перша долікарська допомога та гігієна у фармації
 3. Основи імунології
 4. Оздоровче харчування з основами нутриціології
 5. Патологічна фізіологія
 6. Перша долікарська допомога
 7. Імунохімія та імунологія репродукції
 8. Клінічна імунологія

Сфера наукових інтересів

 1. Імунологія
 2. Біологічні науки
 3. Медицина

Патенти на корисні моделі

Спосіб діагностики фази інфекційно-септичного процесу у хворих на інфекційний ендокардит

Номер патенту: 113031

Опубліковано: 25.11.2016

Автори: Книшов Геннадій Васильович,Крикунов Олексій Антонович, Колтунова Ганна Борисівна, Беспалова Олена Ярославівна

МПК: A61B 5/145,G01N 33/49

Спосіб діагностики фази інфекційно-септичного процесу у хворих на інфекційний ендокардит, що передбачає забір крові з ліктьової вени з подальшим виділенням сироватки крові та проведенням імунологічних досліджень на доопераційному етапі, який відрізняється тим, що визначається рівень білків теплового шоку 70 кДа, після чого оцінюють відхилення зазначеного показника від норми К=А/Аn.

Спосіб діагностики фази інфекційно-септичного процесу у хворих на інфекційний ендокардит

Номер патенту: 106267

Опубліковано: 25.04.2016

Автори: Книшов Геннадій Васильович,Крикунов Олексій Антонович,Беспалова Олена Ярославівна,Колтунова Ганна Борисівна

Спосіб діагностики фази інфекційно-септичного процесу у хворих на інфекційний ендокардит, що включає забір крові з ліктьової вени з подальшим виділенням сироватки крові та проведенням імунологічних досліджень на доопераційному етапі, який відрізняється тим, що визначається рівень білків теплового шоку 70 кДа, після чого оцінюють відхилення зазначеного показника від норми К=А/Аn.

Спосіб лікування ішемічної кардіоміопатії

Номер патенту: 48051

Опубліковано: 10.03.2010

Автори: Беспалова Олена Ярославівна,Воробйова Ганна Михайлівна,Книшов Генадій Васильович,Баланник Зоя Тимофіївна,Береговий Олександр Анатолійович

Спосіб лікування ішемічної кардіоміопатії, що включає традиційний метод, оснований на корекції і профілактиці основних клінічних проявів і ускладнень (застійної серцевої недостатності, порушення ритму і тромбоемболії), який відрізняється тим, що додатково до початку лікування визначають рівні прозапальних інтерлейкінів ФНП-(А), ІЛ-6 (В), ІЛ-8 (С) та рівня церулоплазміну (Д)…

Спосіб діагностики дилатаційної кардіоміопатії

Номер патенту: 85144

Опубліковано: 25.12.2008

Автори: Воробйова Ганна Михайлівна,Баланник Зоя Тимофіївна,Настенко Євген Арнольдович,Беспалова Олена Ярославівна,Дирда Мая Миколаївна,Климова Людмила Миколаївна,Книшов Генадій Васильович,Парфенюк Юрій Володимирович

Спосіб діагностики дилатаційної кардіоміопатії (ДКМП), який полягає в клінічному обстеженні з додатковим клінічним дослідженням крові, що потребує визначення показників перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) (A), кількості лімфоцитів CD95+ (В) і рівня антитіл до білків кардіоміоцитів СОМ-015-15 (С) у сироватці крові хворих ДКМП, після чого визначають відхилення кожного з зазначених показників від норми k1=A/An, k2=В/Вn, k3=С/Сn, де A (CD95+), В…

Спосіб визначення інфекційного процесу після хірургічного лікування ендокардиту із застосуванням гіпертермії

Номер патенту: 73693

Опубліковано: 15.08.2005

Автори: Воробйова Ганна Михайлівна,Баланник Зоя Тимофіївна,Книшов Геннадій Васильевич,Климова Людмила Миколаївна,Руденко Анатолій Вікторович,Беспалова Олена Ярославівна,Максименко Віталій Борисович

Спосіб визначення інфекційного процесу після хірургічного лікування ендокардиту із застосуванням гіпертермії на основі оцінки імунологічних показників крові, який відрізняється тим, що як імунологічні показники визначають концентрацію фактора некрозу пухлини-α (А), інтерлейкіну-6 (В) і рівень апоптозу CD95+ (С), після чого визначають відхилення кожного з зазначених показників від норми (КА, КВ, КС), та при співвідношенні КА:КВ, що…

Спосіб діагностики системного запалення при інфекційному ендокардиті після проведення хірургічного лікування сумісно з гіпертермічною перфузією

Номер патенту: 55145

Опубліковано: 17.03.2003

Автори: Книшов Геннадій Васильович,Гуртовенко Олексій Миколайович,Воробйова Ганна Михайлівна,Максименко Віталій Борисович,Вовянко Світлана Ігорівна,Беспалова Олена Ярославівна,Крикунов Олексій Анатолійович

Спосіб діагностики системного запалення при інфекційному ендокардиті після проведення хірургічного лікування сумісно з гіпертермічною перфузією, який полягає у визначенні показників крові, який відрізняється тим, що із крові попередньо виділяють сироватку та в ній визначають наступні показники: концентрацію інтерлейкіну – 6, активність катепсину D та рівень циркулюючих імунних комплексів до операції, через 1 добу після операції, через 10 діб…

Перелік наукових праць за останні 5 років

 1. Книшов Г.В, Беспалова О.Я., Колтунова Г.Б., Крикунов О.А., Греков Д.А. Визначення показників клітинного і гуморального імунітету та рівня БТШ 70 кДа у хворих інфекційним ендокардитом, оперованих із застосуванням загальної керованої гіпертермічної перфузії. – Щорічник наук. праць Асоціації серцево-судинних хірургів України. – Вип.23. Серцево-судинна хірургія. – К., 2015. – С. 58-62.
 2. Спосіб діагностики фази інфекційно-септичного процесу у хворих на інфекційний ендокардит. Книшов Г.В., Крикунов О.А., Беспалова О.Я., Колтунова Г.Б. Патент на винахід № 113031 G01N33/49 A61B 5/145. Номер заявки: а 2015 09120. Бюлетень № 22 від 25.11.2016.
 3. Мошківська Л.В., Беспалова О.Я., Настенко Є.А., Носовець О.К., Головенко О.С., Лазоришинець В.В. Роль цитокінів у прогнозуванні післяопераційних ускладнень у дітей після операцій зі штучним кровообігом. – Вісник серцево-судинної хірургії. – №1 (випуск 24). – 2016. – С. 79-82.
 4. Спосіб діфгностики фази інфекційно-септичного процесу у хворих на інфекційний ендокардит. Книшов Г.В. Крикунов О.А., Беспалова О.Я., Колтунова Г.Б. Патент на корисну модель. № 106267 G01N33/49 A61B 5/145. Номер заявки: u 2015 09121. Бюлетень №8 25.04.2016.
 5. Крикунов А.А., Беспалова Е.Я., Колтунова А.Б., Петков А.В., Приставка Ф.А., Списаренко С.П. Изучение уровня белка теплового шока 70 кДа в плазме крови больных активным клапанным инфекционным ендокардитом. – Вісник серцево-судинної хірургії. – №2 (випуск 25). – 2016. – С. 39-45.
 6. Бацак Б.В., Гуменюк Б.Н., Трембовецкая Е.М., Беспалова Е.Я., Фанта С.М. Эффективность радиочастотной абляции аорторенальных симпатических узлов у пациентов при артериальной гипертензии. – Клінічна хірургія. – 2016. – №3. – С. 41-44.
 7. Казанцева І.О., Беспалова О.Я. Біосумісність мембран в діалізній терапії. – Український журнал медицини , біології та спорту. – 2017. – № 5(7). – С. 30-33.
 8. Кaуpкoвськa O.O., Беспалова О.Я. Особливості металічних матеріалів для виготовлення стентів. – Журнал «Вестник Кременчугского национального университета имени Михаила Остроградского». – Випуск 5. – 2017. – С. 56-63.
 9. Міщенко Ю.С., Беспалова О.Я. Моделювання ніжки ендопротеза тазостегнового суглоба та визначення оптимального типу фіксації. – Журнал «Біомедична інженерія». – Випуск №1 (1). – 2018. – С. 12-16.
 10. Матеріали для виготовлення ортезів. Мохонько О.І., Беспалова О.Я. Журнал біомедична інженерія Випуск № 2. – 2019. – С. 95-100.
 11. Види біопринтерів для друку органів. Кулявець В.В., Беспалова О.Я. Журнал біомедична інженерія. – Випуск № 3. – 2020. – С. 68-73.
 12. Беспалова О.Я., Чумак А.А. Основи імунології: опорний конспект лекцій. – К.: Університет «Україна», 2020. – 34 с.

Перелік наукових праць

ВІТЧИЗНЯНИХ ФАХОВИХ
2010-2011

1. Стовбурові клітини в регенеративній терапії серцево-судинних захворювань Грипич О.А., Беспалова О.Я.Матеріали ІІ міжнародної конференції «Біомедична інженерія і технологія» зб. Матеріалів.-К:НТУУ «КПІ», 2011. –С.39-41

2. Аерозольні ультразвукові інгалятори в медицині. Титаренко Т.С., Беспалова О.Я. Матеріали ІІ міжнародної конференції «Біомедична інженерія і технологія» зб. Матеріалів.-К:НТУУ «КПІ», 2011. –С.156-158.

3. Аерозольні ультразвукові інгалятори в медицині. Титаренко Т.С., Беспалова О.Я. Матеріали ІІ міжнародної конференції «Біомедична інженерія і технологія» зб. Матеріалів.-К:НТУУ «КПІ», 2011. –С.156-158.

4. Імуномодулюючий вплив температурного фактору на експресію активаційних маркерів лімфоцитів у хворих на інфекційний ендокардит О.Я. Беспалова, З.Т. Баланнік, Т. В. Алексейчук, Л.В. Долгова/ Серцево-судинна хірургія: Щорічник наукових праць Асоціації серцево-судинних хірургів України. – Київ, 2011. – Вип. 19. – С.

5. Особливості імуномодулюючого впливу температурного фактору in vitro на експресію активаційних маркерів лімфоцитів у хворих на інфекційний ендокардит З.Т. Баланнік, О.Я. Беспалова, Л.В. Долгова, Т. В. Алексейчук // Імунологія та алергологія, 2011. – № . – С. 48.

2011-2012

1. Беспалова О.Я. Рівень цитокінів у сироватці крові хворих на кардіоміопатії. // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології. Збірник наукових праць. Випуск 2 (110). 2012. –С.68-74.

2. Беспалова О.Я. Особливості клітинних факторів імунітету у хворих на дилатаційну кардіоміопатію. // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології. Збірник наукових праць. (в друку)

3. Беспалова Е.Я., Баланник З.Т. Проявление аутоиммунных процессов у больных с ишемической кардиомиопатией. // Імунологія та алергологія -2012. – №1. – С.21-22.

2012-2013

1. Беспалова О.Я. Особливості клітинних факторів імунітету у хворих на дилатаційну кардіоміопатію. // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології. Збірник наукових праць. Київ-Луганськ. 2012.- Вип.3 (111) . С.98-105..

2. Беспалова О.Я. Проліферативна активність лімфоцитів у хворих на інфекційний ендокардит під дією температурного фактору. Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології. Збірник наукових праць. Київ-Луганськ. 2012.- Вип.4 (112). – С.63-70.

3. Лиса Я.П., Беспалова О.Я.Дослідження технології ліофільної сушки та її значення для медицини. ІІ Міжнародний медичний конгрес”Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоровя України”. 2013.- 92 с.

2013-2014

1. Исследование параметров лиофильной сушки для оптимизации процесса / Я.П. Лысая, Е.Я. Беспалова // Сборник материалов 8-ой международной научно-практической конференции «Достижение ученых 21 века». – 2013. – С. 63-65. – ISSN 978-5-91613-054-6.

2. Дослідження технології ліофільної сушки та її значення для медицини / Я.П. Лиса, О.Я. Беспалова // Біомедична інженерія і технологія. Актуальні проблеми біомедичної інженерії в охороні здоров’я: IV міжнародна конференція, 17.04.2013 р.: тези доповіді. – К., 2013. – С. 92.

3. Определение основных преимуществ лиофильной сушки / Я.П. Лысая, Е.Я.Беспалова // Актуальны питання біології, екології, медицини та фармакології: наук.-практ. конф. з між нар. участю, 26.09.2013: тези доповіді. – Харків.- 2013. – С. 66-67. – ISSN 978-966-7655-64-8.

4. Дослідження процесу ліофілізації та шляхів його оптимізації / Я.П.Лиса, О.Я.Беспалова // Український журнал клінічної та лабораторної медицини – Том 8.- №4.- 2013.- С. 219-224

5. Дослідження впливу температури як параметра роцессу ліофілізації Я.П.Лиса, О.Я. Беспалова //Вісник Кременчуцького Національного університету ім. Михайла Остроградського.- Випуск 5 (82).- 2013.- С. 184-190

6. Дослідження основних параметрів ліофільної сушки та методів для її оптимізації /Я.П.Лиса, О.Я. Беспалова // ХІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об’єктів» Матеріали конференції. Кременчук. – КрНУ.- 2013.- С.101-102

2014-2015

1. Переваги використання комп’ютерної електроенцефалографії Клименко Т.А., Михайлова П.О., Беспалова О.Я.// Актуальні питання біомедичної та реабілітаційної інженерії: матеріали науково-практичної конференції, Київ 2015. – ФБМІ НТУУ «КПІ». С- 34.

2. Переваги зубних протезів на основі діоксину цирконію Гльоза М.Ю., Беспалова О.Я. // Актуальні питання біомедичної та реабілітаційної інженерії: матеріали науково-практичної конференції, Київ 2015. – ФБМІ НТУУ «КПІ». С- 23.

3. Перспективи у протезуванні кінцівок з використанням нейроінтерфейсу Мочалова Д.С., Беспалова О.Я. // Актуальні питання біомедичної та реабілітаційної інженерії: матеріали науково-практичної конференції, Київ 2015. – ФБМІ НТУУ «КПІ». С- 52.

4. Застосування різноманітних біорезорбуючих біоматеріалів в ортопедії Камкова Ю.О., Беспалова О.Я. // Актуальні питання біомедичної та реабілітаційної інженерії: матеріали науково-практичної конференції, Київ 2015. – ФБМІ НТУУ «КПІ». С- 31.

5. Система прогнозування розвитку захворювань серця на основі даних імунологічних досліджень Білан В.М., Кисельова О.Г., Беспалова О.Я. //Вісник НТУ «ХПІ». 2014. – № 40 (1083).- С.100-107.

6. Сравнительный анализ иммунологических показателей периферической крови локтевой и подключичной вены у больных инфекционным эндокардитом. Е.Я. Беспалова, Е.М. Трембовецкая, А.Б Колтунова, А.О. Руснак, А.А. Крикунов. // Вісник проблем біології і медицини 2014. – Т3.(115). – №4.- С.83-87.

7. Сравнительный анализ иммунологических показателей периферической крови локтевой и подключичной вены у больных инфекционным эндокардитом. Е.Я. Беспалова, Е.М. Трембовецкая, А.Б Колтунова, А.О. Руснак, А.А. Крикунов. // Вісник проблем біології і медицини 2014. – Т3.(115). – №4.- С.83-87.

ЗАКОРДОННИХ
2014-2015

1. Аналіз зображень апарату культивування клітин Федорчук М.М., Беспалова О.Я. // Materialy X mezinarodni vedecko – prakticka konference «Aplikovane’ vedecke’ novinky -2014.» – C. 30-33

ФАХОВИХ
2015-2016

1. Бібліографічний опис:Роль цитокінів у прогнозуванні післяопераційних ускладнень у дітей після операцій зі штучним кровообігом; Мова публікації:українська

2. Бібліографічний опис:Визначення показників клітинного і гуморального імунітету та рівня БТШ 70 кДа у хворих інфекційним ендокардитом, оперованих із застосуванням загальної керованої гіпертермічної перфузії; Мова публікації:українська

3. Бібліографічний опис:Патент на винахід “Спосіб діагностики фази інфекційно-септичного процесу ухворих на інфекційний ендокардит” Номер заявки: а 2015 09120. Дата подання заявки 22.09.15. Книшов Г.В., Крикунов О.А., Беспалова О.Я., Колтунова Г.Б.; Мова публікації:українська