Козлова Ірина Панасівна

Кафедра мікробіології, сучасних біотехнологій, екології та імунології

Посада: професор кафедри

Науковий ступінь: доктор біологічних наук

Вчене звання: старший науковий співробітник

Досвід роботи:

Біографія

Народилася 8 лютого 1937 року. У 1960 році закінчила Київський ордена Леніна державний університет ім. Т. Г.  Шевченка, отримавши кваліфікацію біолога-фізіолога рослин, учителя біології та хімії середньої школи. Від 1957 року працювала в Інституті мікробіології і вірусології НАН України (Київ): від 1986 – провідний науковий співробітник; водночас від 1991 – викладач Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка. У 1983 році отримала премію РМ СРСР.  У 1990 році захистила докторську дисертацію.

Підвищення кваліфікації

Свідоцтво про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників №20-0714 у Шяуляйському університеті (Литва) на тему «Сучасна біотехнологія у світі» (125 годин) 2020 рік.

Викладає дисципліни

 1. Біогеохімічна діяльність мікроорганізмів
 2. Технологічні основи мікробіологічних виробництв

Сфера наукових інтересів

мікробно індукована корозія великомасштабних підземних споруд (магістральні трубопроводи, резервуари, тунелі метрополітенів, кабелі зв’язку тощо).

Посилання на профіль у базі даних Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=jEl_izAAAAAJ&hl=uk.

Участь у наукових конференціях

ХІХ Міжнародна науково-практична конференція «Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики», 20-21 листопада 2019 року, Київ

ХVІІ Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність», 27-28 травня 2020 року, Київ

Основні наукові праці

 1. Литотрофные бактерии и микробиологическая коррозия. 1977;
 2. Микробная коррозия и ее возбудители. 1980;
 3. Мікробно індукована корозія підземних споруд. 2004;
 4. Геохімічна діяльність мікроорганізмів та її прикладні аспекти. 2008;
 5. Біоплівка на поверхні металу як фактор мікробної корозії. 2010 (усі – Київ, співавт.).
 6. Андреюк К.І., Козлова І.П., Коптєва Ж.П., Заніна В.В., Піляшенко-Новохатний А.І., Пуріш Л.М. Мікробна корозія підземних споруд. – К.: Наукова думка, 2005. – 260 с.
 7. Козлова І.П., Радченко О.С., Степура Л.Г., Кондратюк Т.О., Піляшенко-Новохатний А.І. Геохімічна діяльність мікроорганізмів та її прикладні аспекти. – К.: Наукова думка, 2008. – 527 с.
 8. Занина В.В., Коптева Ж.П., Коптева А.Е., Козлова И.А. Методы оценки микробной стойкости защитных покрытий // Мікробіол. журн. – 2003. -№5. – С.41-45.
 9. Dvoynenko O.K., Kozlova I.A., Statsenko V.M. Thin film metal matrixes for biocorrosion studies // In: Nanostructured Materials and Coatings for Biomedical and Sensor Applications. – Kluwer Academic Publisher, Netherlands. – 2003. – P. 181-185.
 10. Асауленко Л.Г., Пуріш Л.М., Козлова І.П. Етапи формування біоплівки сульфатвідновлювальними бактеріями // Мікробіол. журн. – 2004. — №3. – С. 72-79.
 11. Пуріш Л.М., Асауленко Л.Г., Коптєва Ж.П., Козлова І.П. Вплив інгібітора корозії на адгезію до сталі сульфатвідновлювальних бактерій на продукування ними екзополімерного комплексу // Мікробіол. журн. – 2004. — №4. – С. 78-85.
 12. Коптева Ж.П., Занина В.В., Пуриш Л.М., Пиляшенко-Новохатный А.И., Козлова И.А. Микрофлора поврежденных железобетонных конструкций в условиях ингибиторной защиты // Мікробіол. журн. – 2004. — №5. – С. 68-75.
 13. Ласковенко Н.Н., Коптева Ж.П., Борецкая М.А., Коптева А.Е., Кузьменко Н.Я., Кузьменко С.Н., Козлова И.А. Биостойкость защитных модифицированных полиуретановых покритий // Полимерный журнал. – 2015. — №3. – С. 249-255.
 14. Козлова І., Коптєва Ж., Бєлєвцев Р., Лабунець В. Наночастинки біомінералів як чинник корозії сталі та модифікації поверхні матеріалів з великою питомою міцністю // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2016. — Спец. випуск №11. – Львів. – С. 129-133.
 15. Ласковенко Н., Коптєва Ж., Козлова І., Лебедєв Є. Протикорозійні модифіковані сітчасті поліуретани та їх біостійкість // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2016. Спецвипуск №11. – С. 203-207.
 16. Лабунець В.Ф., Белєвцев Р.Я., Козлова І.О., Голембілєвський Г.Т. Трибомінералогія – новий напрямок в науці про тертя. // Проблеми тертя та зношування. – Науково-технічний журн. – 2016. – Т.73, №4. – С. 96-100.
 17. Тугай.Т.І., Козлова І.П., Мовчан В.О., Мележик О.В., Ілюк Н.А. Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт. Методика підготовки і порядок захисту. – К.: Університет «Україна», 2020. – 22 с.
 18. Козлова І.П., Тугай Т.І. Біогеохімічна діяльність мікроорганізмів. Технологічні основи мікробіологічних виробництв: опорний конспект лекцій. – К.: Університет «Україна», 2020. – 37 с.

 

 

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=jEl_izAAAAAJ&hl=ru