Звіт про роботу

ЗВІТ

про роботу Ради роботодавців за 2021 рік

Інституту біомедичних технологій

Рада роботодавців Інституту біомедичних технологій спеціальності 091 «Біологія» у 2021 році збиралась багато разів у процесі підготовки та проведення акредитації спеціальності магістерського і бакалаврського рівнів, де вносились пропозиції щодо вдосконалення ОП та оформлення низки документів. Представники Ради роботодавців (Білявська Людмила Олексіївна та Єлагіна Тетяна Віталіївна) під час акредитації виступили з підтримкою нашої ОП.

Також у 2021 році Рада роботодавців ІБМТ поповнилась новими членами у зв’язку з відкриттям нових спеціальностей: 101 «Конструктивна екологія та пермакультура» і 162 «Біотехнології та біоінженерія». На сьогоднішній день до її складу входять 11 осіб, серед яких – такі відомі вчені, як Жанна Олександрівна Петрова, доктор технічних наук, головний науковий співробітник Інституту технічної теплофізики НАН України, Заіменко Наталія Василівна, доктор біологічних наук, професор, директор Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка; Андрій Хрутьба – в.о. директора НПП «Голосіївський» та ін.

24 листопада Рада роботодавців під час засідання розглянула питання щодо розробки нових вибіркових компонент освітніх програм; вдосконалення програм практики студентів відповідно до актуальних напрямів розвитку екології, біологічної науки та біотехнологій, а також узгодження програм практики студентів із планами наукової роботи баз практики. Наразі продовжується розробка та узгодження відповідних документів.

Щодо ОП «Фармація, промислова фармація» було внесено пропозицію частіше проводити екскурсії на підприємства галузі різного технологічного рівня, щоб охопити весь процес виробництва фармацевтичних препаратів – від збору та вирощування лікарської сировини до реалізації продукції через аптечну мережу.

В результаті спільної роботи колективу ІБМТ та Ради роботодавців напрацьовується пакет пропозицій щодо вдосконалення усіх ОП, особливо відкритих у 2021 р. – 101 «Конструктивна екологія та пермакультура» і 162 «Біотехнології та біоінженерія» з тим, щоб зробити їх унікальними на освітньому полі України.