Інформація про факультет

Факультет біомедичних технологій

АБІТУРІЄНТУ 2015 ФАКУЛЬТЕТ БІОМЕДИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Мовчан Валентина Олексіївна — кандидат біологічних наук, доцентФакультет біомедичних технологій – один із наймолодших в університеті, створений у 2002 році. До складу факультету входять кафедри 1) мікробіології, сучасних біотехнологій, екології та імунології; 2) фармації, працює навчально-наукова лабораторія мікробіології, імунології та біотехнологій. Кафедри націлені на вирішення актуальних проблем взаємодії людини із природою і готує компетентних спеціалістів у відповідних галузях.

Очолює факультет кандидат біологічних наук, доцент Валентина Олексіївна Мовчан.

Презентація факультету

Спецвипуск газети для абітурієнтів — 2015

Презентація «БіоМед» запрошує

Біомед запрошує. Основа підготовки сучасного фахівця — ПРАКТИКА

Стажування студентів у фермерських господарствах Франції

Випускникам медичних коледжів

Листівка для працівників медичних закладів