Анотації і фрагменти дипломних робіт

Анотації дипломних робіт випускників 2020 року магістратури спеціальності “Біологія”

з/п П.І.Б. студента Тема дипломної роботи Науковий керівник
1 Анікіна Наталія Олександрівна Вплив вісмутових комплексів порфіринів на формування біоплівки Pseudomonas аeruginosa д.б.н., доцент Білявська Людмила Олексіївна
2 Антонова Ольга Ігорівна Вивчення резистентності мікроміцетів до дії великих доз іонізуючого опромінення

 

к.б.н., доцент Тугай Андрій Васильович
3 Бабіч Дмитро Валерійович Puccinia iridis як збудник хвороб квіткових рослин к.б.н., доцент Мележик Ольга Вікторівна
4 Бережна Світлана Олександрівна Скринінг штамів лікарського гриба Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. і дослідження впливу параметрів   глибинного культивування відібраних штамів на біосинтез ендо- і екзополісахаридів д.б.н., доцент Поєдинок Наталія Леонідівна
5 Борболюк (Денисенко) Марина Геннадіївна Застосування пробіотику «Біфіформ у корекції дизбіотичних порушень кішківника у дітей» к. с.-г.н., доцент Ілюк Наталя Анатоліївна
6 Бурий Богдан Васильович Лікарські препарати як причина алергічних проявів к.б.н., доцент Мележик Ольга Вікторівна
7 Василенко Яна Олегівна Корозійна активність природного сульфідогенного угруповання піщаного ґрунту д.б.н., доцент Білявська Людмила Олексіївна
8 Волинська Анастасія Михайлівна Вплив хронічного опромінення на синтез меланінових пігментів та каратиноїдів у Aspergillus versicolor д.б.н., професор Тугай Тетяна Іванівна
9 Гайченя Ганна Вікторівна Дослідження впливу низьких доз іонізуючого опромінення на швидкість радіального росту Cladosporium cladosporioides к.б.н., доцент Тугай Андрій Васильович
10 Гирич Яна Сергіївна Особливості імунітету у дорослих з герпетичною інфекцією к.б.н., доцент Беспалова Олена Ярославівна
11 Давуд А’сем Джамал Застосування аутологічних мононуклеарних клітин перифірійної крові у жінок з порушенням репродуктивної функції к.б.н., доцент Беспалова Олена Ярославівна
12 Данилюк Світлана Василівна Сучасні уявлення про дисбактеріоз та деяких його збудників к.б.н., доцент Мележик Ольга Вікторівна
13 Денисенко Мілена Сергіївна Вплив макроциклічних трихотеценів на ріст, синтез білка і нуклеїновихкислот у Аcholeplasma laidlawii pg-8 д.б.н., професор Тугай Тетяна Іванівна
14 Дзюба Надія Олександрівна Принципи моніторингу діагностики сифілісу у різних груп населення міста Києва к.б.н., доцент Тугай Андрій Васильович
15 Єрмоленко Євгенія Ігорівна Порівняльне дослідження впливу різних типів іонізуючого опромінення на жирнокислотний профіль мікроміцетів Purpureocillium lilacinum та Aspergillus versicolor д.б.н., професор Тугай Тетяна Іванівна
16 Ільїнкова (Зухар) Юлія Олександрівна Антимікробні властивості галогенідів піридинію та триазолоазепінію д.б.н., доцент Білявська Людмила Олексіївна
17 Ігнатенко Ярослав Володимирович Особливості показників клітинної ланки імунної системи у пацієнтів з проявами нейроінфекції в залежності від наявності антитіл до вірусу Епштейна-Барр к.б.н., доцент Беспалова Олена Ярославівна
18 Ковалюк Ірина Ігорівна Санітарно-мікробіологічний контроль води Тлумацького району Івано-Франківської області к. с.-г.н., доцент Ілюк Наталя Анатоліївна
19 Костик Анжела Вячеславівна Ураженість персистуючими вірусними інфекціями хворих на бронхіальну астму д.мед.н., професор Чумак Анатолій Андрійович
20 Костюк Дар`я Ігорівна Вивчення впливу іонізуючого опромінення на антиоксидантну систему Cladosporium cladosporioides

 

к.б.н., доцент Тугай Андрій Васильович
21 Коцюрба Діана Олександрівна Дослідження захворюваності на бактеріальну дизентерію населення Київської області к. с.-г.н., доцент Ілюк Наталя Анатоліївна
22 Макаренко Ольга Петрівна Скринінг штамів лікарського гриба Inonotus obliquus (Fr.) Pilat і дослідження впливу параметрів глибинного культивування відібраних штамів на біосинтез ендо- і екзомеланінів д.б.н., доцент Поєдинок Наталія Леонідівна
23 Мамчур Юлія Володимирівна Діагностчне значення медіаторів запалення у хворих хронічним обструктивним захворюванням легень к.б.н., доцент Беспалова Олена Ярославівна
24 Опря Оксана Олександрівна Oтримання стабільних рекомбінантів фагів бактерій Pseudomonas syringae д.б.н., доцент Білявська Людмила Олексіївна
25 Островська Неллі Едуардівна Вакцинації новонароджених в залежності від стану показників периферичної крові

 

к.б.н., доцент Беспалова Олена Ярославівна
26 Панченко Вероніка Андріївна Особливості клітинних факторів імунітету у хворих кардіоміопатією к.б.н., доцент Беспалова Олена Ярославівна
27 Паскал Альона Валеріївна Антиаденовірусна дія полісахаридів бурих водоростей д.б.н., доцент Білявська Людмила Олексіївна
28 Савченко Мар’яна В’ячеславівна Фізіологічно активні сполуки Сordyceps militaris (L.) Fr. д.б.н., доцент Поєдинок Наталія Леонідівна
29 Савчин Юлія Івнівна Культурально-морфологічна характеристика інтродукованих штамів Lentinus edodes і вплив параметрів глибинного культивування відібраного штаму на ріст і біосинтетичну активність д.б.н., доцент Поєдинок Наталія Леонідівна
30 Сазонець Олена Миколаївна Фоточутливість деяких видів їстівних та лікарських грибів на різних стадіях морфогенезу і трансформація фотоіндукованих змін д.б.н., доцент Поєдинок Наталія Леонідівна
31 Саморяд Олексій Володимирович Стан клітинних факторів імунітету у дітей з гострою респіраторною інфекцією к.б.н., доцент Беспалова Олена Ярославівна
32 Сергієнко Оксана Миколаївна Біохімічний аналіз міцелію Inonotus rheades (Hymenochaetaceae) д.б.н., доцент Поєдинок Наталія Леонідівна
33 Сіренко Валентина Сергіївна Епштейн-Барр вірусна персистенція в імунокомпетентних осіб д.мед.н., професор Чумак Анатолій Андрійович
34 Сіткіна Анна Василівна Порівняльне значення впливу макроциклічних трихотеценів на синтез білка у дріжджів та водоростей д.б.н., професор Тугай Тетяна Іванівна
35 Смалько Аліна Миколаївна Рівень цитокінів у ротовій рідині хворих пародонтитом к.б.н., доцент Беспалова Олена Ярославівна
36 Таран Олеся Володимирівна Фактори, що визначають реалізацію фотостимулюючого ефекту у макроміцетів у процесі культивування

 

д.б.н., доцент Поєдинок Наталія Леонідівна
37 Терещенко Юлія Андріївна Активність вісмутових комплексів порфіринів за присутності аутоіндукторів системи Quorum sensing Pseudomonas aeruginosa д.б.н., доцент Білявська Людмила Олексіївна
38 Трошина (Волкова) Аліна Олексіївна Активність ферментів антиоксидантного захисту трьох пострадіаційних генерацій Аspergillus versicolor д.б.н., професор Тугай Тетяна Іванівна
39 Хрущ Оксана Анатоліївна Вплив температурного фактору на проліферативну активність лімфоцитів к.б.н., доцент Беспалова Олена Ярославівна
40 Цирульнік Яна Анатоліївна Можливості активації ферментів азотного обміну промислово важливих діазотрофів д.б.н., доцент Білявська Людмила Олексіївна
41 Шевченко Олена Сергіївна Вплив азоту на ростову, ферментативну активність і синтез меланіну Inonotus obliquus (Ach.:pers.) Pilát індукованих світлом д.б.н., доцент Поєдинок Наталія Леонідівна
42 Шевчук Олександр Володимирович Епідеміологічно-діагностичні особливості сифілісу на сучасному етапі д.б.н., професор Тугай Тетяна Іванівна
43 Шупик Вероніка Олександрівна Вплив вісмутових комплексів порфіринів на функціонування системи Quorum sensing у Pseudomonas aeruginosa д.б.н., доцент Білявська Людмила Олексіївна

 

Анотації дипломних робіт випускників 2019 року магістратури спеціальності “Біологія”

№ з/п П.І.Б. студента Тема дипломної роботи Науковий керівник
1 Баркова Катерина Олександрівна Вивчення особливостей впливу трихотеценових мікотоксинів на синтез білка у дріжджів та водоростей д.б.н, професор Тугай Тетяна Іванівна
2 Бездєтко Ірина Миколаївна Хітиназна активність ґрунтових стрептоміцетів д.б.н., доцент Білявська Людмила Олексіївна
3 Верулідзе Анна Мерабівна Біологічні властивості досліджених видів лікарських макроміцетів Ganoderma lucidumG. аpplanatum  при культивуванні на рідких середовищах д.б.н., доцент Поєдинок Наталія Леонідівна
4 Вітряк Дарина Сергіївна Стан гуморальної ланки імунної системи у хворих з абсцесом головного мозку к.б.н., доцент Беспалова Олена Ярославівна
5 Гуренков Єгор Георгійович Дослідження сорбційного потенціалу дріжджів за впливу окремих важких металів їх комплексів д.б.н., професор Тугай Тетяна Іванівна
6 Денисенко Руслана Генадіївна Культурально-морфологічна характеристика лікарських макроміцетів  Ganoderma lucidum, Gpplanatum та Flammulina velutipes у культурі д.б.н., доцент Поєдинок Наталія Леонідівна
7 Диба Єгор Валерійович Імунологічний статус в умовах адаптації зорової сенсорної системи до інформаційно-емоційного стресу д.б.н., доцент Поєдинок Наталія Леонідівна
8 Дончик Світлана Володимирівна Стан показників клітинної ланки імунної системи у хворих хронічним гепатитом к.б.н., доцент Беспалова Олена Ярославівна
9 Дутова Надія Олегівна Функціональний стан нейтрофільних гранулоцитів та моноцитів периферичної крові у хворих на міокардит к.б.н., доцент Беспалова Олена Ярославівна
10 Каріка Анастасія Олександрівна Зміни показників прооксидантно-антиоксидантної системи при лікуванні неалкогольного стеатогепатиту у постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС з використанням гепатопротекторів д.м.н., доцент Чумак Анатолій Андрійович
11 Клепак Наталя Іванівна Біологічна активність мікробних препаратів на основі метаболітів ґрунтових стрептоміцетів д.б.н., доцент Білявська Людмила Олексіївна
12 Компанець Наталія Іванівна Механізми формування адаптаційного імунітету у хворих з важкими опіками к.б.н., доцент Беспалова Олена Ярославівна
13 Лось Юлія Анатоліївна Застосування ентеросорбенту «Карболайн» для корекції змін цитокінового балансу у хворих з хронічною нирковою недостатністю к.б.н., доцент Беспалова Олена Ярославівна
14 Лялюк Анастасія Олександрівна Вивчення впливу великих доз іонізуючого опромінення на мікроміцети з радіоактивно забруднених територій д.б.н., професор Тугай Тетяна Іванівна
15 Мачульський Денис Анатолійович Стан клітинної та гуморальної ланки імунної системи у дітей із бронхіальною астмою, інфікованих ВПГ I-II типу та вірусом Епштейна-Барр к.б.н., доцент Беспалова Олена Ярославівна
16 Москаленко Людмила Сергіївна Білкові фактори атерогенезу після інфаркту міокарда за впливу статину та фізичних навантажень д.б.н., доцент Білявська Людмила Олексіївна
17 Паляничка Ксенія Євгеніївна Фізіологічні особливості ґрунтових мікроміцетів, які виділені з радіоактивно забруднених територій д.б.н., професор Тугай Тетяна Іванівна
18 Рибченко Яна Миколаївна Синтез авермектину Streptomyces avermitilis УКМ Ас-2179 за впливу флавоноїдів д.б.н., доцент Білявська Людмила Олексіївна
19 Сергієнко Вікторія Сергіївна Культурально-морфологічна характеристика та фактори регуляції біосинтетичної   активності лікарських макроміцетів Cordyceps militaris д.б.н., доцент Поєдинок Наталія Леонідівна
20 Стельмах Марина Василівна Антимікробні властивості та антибіотичні речовини ґрунтового стрептоміцета Streptomyces netropsis УКМ АС-2186 д.б.н., доцент Білявська Людмила Олексіївна
21 Тригуба Анна Сергіївна Функціональний стан нейтрофільних гранулоцитів периферійної і капілярної крові зони термічного ураження у хворих з опіками к.б.н., доцент Беспалова Олена Ярославівна
22 Штефан Вікторія Віталіївна Вплив хронічного опромінення на біологічну активність штамів Aspergillus versicolor з радіо адаптивними властивостями д.б.н., професор Тугай Тетяна Іванівна

 

Презентація дипломної роботи студентки 6-го курсу Бобренко А.В. за спеціальністю “Екологія та охорона навколишнього середовища” на тему: “Екологічна оцінка вуличних зелених насаджень м. Києва та перспективи їх оптимізації”

Презентація дипломної роботи студентки 6-го курсу Ісакової І.С. за спеціальністю “Екологія та охорона навколишнього середовища” на тему: “Етичні аспекти енергопостачання”

Презентація дипломної роботи студентки 6-го курсу Коваленко Х.М. за спеціальністю “Екологія та охорона навколишнього середовища” на тему: “Реконструкція рекреаційної зони території Університету “Україна”

Презентація дипломної роботи студентки 5-го курсу Єсаулової І.М. за спеціальністю “Екологія та озорона навколишнього середовища” на тему: “Нетрадиційні способи використання видів роду Parthenocissus Planch. в озелененні”

Презентація дипломної роботи студентки Борух Ю.Е. за спеціальністю “Екологія та охорона навколишнього середовища” на тему: “Мініаквасистеми в екотерапії”