Фахові вступні випробування

Фахові вступні випробування на освітній ступінь “бакалавр”

Галузьзнань Спеціальність Бакалавр
Код Назва Код Назва
9 Біологія 91 Біологія Фаховий іспит

ЗНО з Української мови та літератури

22 Охороназдоров’я 226 Фармація, промисловафармація Фаховий іспит

ЗНО з Української мови та літератури

Програма співбесіди зі вступниками на старші курси освітньо-кваліфікаційного рівня «фаховий молодший бакалавр» і освітнього ступеня «бакалавр», яким Правилами прийому надане право на вступ до ЗВО за співбесідою

 

Іспити при вступі на освітній ступінь “магістр” на основі базової або повної вищої освіти

Галузь знань Спеціальність Магістр  
Для споріднених спеціальностей Для інших спеціальностей додатково
Код Назва Код Назва  
09 Біологія 091 Біологія (Мікробіологія, імунологія) Фаховий іспит

Іноземна мова

Додатково

Біологія

 

 

Англійська мова (для бакалаврів усіх напрямів підготовки, які вступають на освітній ступінь “магістр”)