Терміни етапів вступу

  1. Для вступу на перший курс для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться в такі строки:
Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
вступники на основі повної загальної середньої освіти
Початок прийому заяв та документів 13 серпня 2020 року 13 серпня 2020 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право проходити співбесіду, складати вступні іспити та/або творчі конкурси, що проводитьУніверситет «Україна» 18 год. 00 хв. 16 серпня 2020 року 03 вересня 2020 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 18 год. 00 хв. 22 серпня 2020 року
Строки проведення сесії творчих конкурсів 13 – 22 серпня 2020 року 04-10 вересня 2020 року
Строки проведення Університетом «Україна» співбесід 16 – 18 серпня 2020 року
Строки проведення Університетом «Україна» вступних випробувань 17 – 22 серпня 2020 року
Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування не пізніше 12 год. 00 хв. 05 вересня 2020 року 11 вересня 2020 року
Термін зарахування вступників не пізніше 30 вересня 2020 року не раніше 18 вересня
2020 року

 

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 1 серпня. Медичні огляди та інші процедури, якщо це викликано встановленими законодавством особливими умовами конкурсного відбору за відповідними конкурсними пропозиціями, проводяться до 30 серпня

  1. Прийом заяв і документів, фахові випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі молодшого спеціаліста (ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста)), для здобуття ступеня бакалавра проводяться в такі строки:
Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
вступники на основі ОКР молодшого спеціаліста
Початок прийому заяв та документів 13 серпня 2020 року 13 серпня 2020 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування або вступають за результатами зовнішнього незалежногооцінювання 18 год. 00 хв. 22 серпня 2020 року 03 вересня 2020 року
Строки проведення вступних випробувань 25 – 31 серпня 2020 року 04 – 10 вересня 2020 року
Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників не раніше 12 год. 00 хв. 03 вересня 2020 року 11 вересня 2020 року
Термін зарахування вступників не пізніше 30 вересня 2020 року не раніше 18 вересня 2020 року
  1. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить Університет «Україна», конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі вищої освіти галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» на здобуття ступеня магістра проводяться в такі строки:
Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
вступники на основі вищої освіти
Початок прийому заяв та документів 05 серпня 2020 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування 22 серпня 2020 року
Строки проведення вступних випробувань 21 – 28 серпня 2020 року
Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 08 вересня 2020 року
Термін зарахування вступників не пізніше 30 вересня 2020 року
  1. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить Університет «Україна», конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної вищої освіти для всіх спеціальностей, крім спеціальностей галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» для здобуття ступеня магістра проводяться в такі строки:
Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
вступники на основі вищої освіти
Строки прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування 05 – 22 серпня 2020 року
Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови 12 травня – 18:00 5 червня 2020 року
Строки прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів (замість документа про здобутий освітній рівень може подаватися довідка про завершення навчання) 05 – 22 серпня 2020 року
Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ) 01 липня 2020 року
Єдине фахове вступне випробування за спеціальністю 081 «Право» (ЄФВВ) 03 липня 2020 року
Строки проведення фахових вступних випробувань для осіб пільгових категорій, які вступають на основі вступних іспитів. 22-26 серпня 2020 року
Строки проведення фахових вступних випробувань для осіб, які вже склали єдиний вступний іспит або які вступають на основі вступних іспитів 22-26 серпня 2020 року
Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 08 вересня 2020 року
Термін зарахування вступників не пізніше 30 вересня 2020 року

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 серпня.

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування, порядок їх організації та проведення здійснюються відповідно до Порядку організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 квітня 2019 року № 441, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 квітня 2019 року за № 446/33417.

Тестові завдання єдиного вступного іспиту з іноземних мов укладаються відповідно до програми єдиного вступного іспиту з іноземних мов для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста).

  1. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить Університет «Україна», конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) для здобуття ступеня магістра, крім спеціальності 081«Право», проводяться в такі строки:
Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
вступники на основі вищої освіти
Початок прийому заяв та документів 05 серпня 2020 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування 22 серпня 2020 року
Строки проведення вступних випробувань 22 – 26 серпня 2020 року
Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 08 вересня 2020 року
Термін зарахування вступників не пізніше 30 вересня 2020 року
  1. Прийом заяв і документів, фахові випробування і творчі конкурси, що проводить Університет «Україна», конкурсний відбір та зарахування на навчання іноземних громадян проводяться в такі строки:
Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
Початок прийому заяв та документів 03 лютого 2020 року
10 липня 2020 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право проходити творчий конкурс, співбесіду та складати вступні випробування, що проводить Університет «Україна» 14 лютого 2020року
12 жовтня 2020року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступні випробування і не проходять творчі конкурси 19 лютого 2020року
16 жовтня 2020року
Строки проведення творчих конкурсів, співбесід та вступних випробувань 15 – 19 лютого 2020року
15 – 19 жовтня 2020року
Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування не пізніше 23 лютого 2020 року
не пізніше 23 жовтня 2020 року
Термін зарахування вступників не пізніше 28 лютого 2020 року
не пізніше 27 жовтня 2020 року

 

Примітка 1. Для вступників на основі:

1) освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра;

2) ступеня бакалавра для здобуття ступеня магістра спеціальностей галузі знань01

«Освіта/Педагогіка» (016 «Спеціальна освіта», 017 «Фізична культура і спорт»);

3) ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) для здобуття ступеня магістра;

4) ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) для здобуття ступеня бакалавра прийом заяв і документів на заочну форму навчання відбувається з 10 по 27 березня та з 04 по 15 листопада 2020 року. Проведення співбесід, вступних випробувань та творчих конкурсів – з 03 по 04 червня та з 18 по 22 листопада 2020 року. Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників – не пізніше 08 червня та 26 листопада 2020 року. Термін зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 10 червня та 30 листопада 2020року.

Примітка 2. Для вступників на основі ступеня бакалавра, які вступають на освітній ступінь «магістр» за спеціальностями, крім спеціальностей галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» (016 «Спеціальна освіта», 017 «Фізична культура і спорт»), прийом заяв і документів на заочну форму навчання відбувається з 04 по 15 листопада 2020 року. Строки проведення фахових вступних випробувань, додаткових фахових вступних випробувань – з 16 по 22 листопада 2020 року. Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників – не пізніше 26 листопада 2020 року. Термін зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 30 листопада 2020 року.

Примітка 3. Для вступників на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня бакалавра прийом заяв і документів на заочну форму навчання відбувається з 10 по 27 березня та 04 по 15 листопада 2020 року. Проведення співбесід, вступних випробувань та творчих конкурсів – з 03 по 04 червня та 18 по 28 листопада 2020 року. Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників – не пізніше – не пізніше 08 червня та 26 листопада 2020 року. Термін зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 10 червня та 30 листопада 2020року.