Нормативні документи

Умови вступу до ВНЗ України у 2020 році

Зміни до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році від 04.05.2020 № 591

Наказ «Про внесення змін до наказу МОН України від 30 жовтня 2019 року №1350»

Наказ МОН України від 11 жовтня 2019 року № 1285 “Про затвердження умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році

Правила прийому до закладу в 2020 році

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до закладу вищої освіти«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» в 2020 році (зі змінами та доповненнями згідно з наказом МОН №591 від  04.05.2020 року та листом Міністерства освіти і науки України № 3/2887-20 від 08.09.2020)

Додаток 1. Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Додаток 3. Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеня бакалавра

Додаток 4. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, для здобуття освітнього ступеня магістра

Додаток 5. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Додаток 6. Перелік природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей, на які під час участі у конкурсі може бути змінена вага бала за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу

Діючі документи, що регламентують діяльність Приймальної комісії у 2020 році

НАКАЗ №2984 “Про затвердження Положення про приймальну комісію Університету “Україна” на 2020 рік” від 26 грудня 2019 р.

ДОДАТОК №1 до наказу №2984 “Про затвердження Положення про приймальну комісію Університету “Україна” на 2020 рік” від 26 грудня 2019 р.

НАКАЗ №2986 “Про затвердження Положення про відбіркові комісії структурних підрозділів університету: інститутів, факультетів, філій Університету “Україна” на 2020 рік” від 26 грудня 2019 р.

НАКАЗ №2988 “Про затвердження складу предметних екзаменаційних комісій Університету “Україна” на 2020 рік” від 26 грудня 2019 р.

НАКАЗ №2990 “Про затвердження фахових атестаційних комісій Університету “Україна” на 2020 рік” від 26 грудня 2019 р.

НАКАЗ №2992 “Про затвердження Положення про апеляційні комісії та складу апеляційних комісій Університету “Україна” на 2020 рік” від 26 грудня 2019 р.