Перелік спеціальностей для прийому на навчання на ІІ (ІІІ) курс

Перелік спеціальностей для прийому на навчання на ІІ (ІІІ) курс осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього рівня бакалавра

Денна і заочна форми навчання

Споріднені спеціальності / Інші спеціальності ОС молодшого бакалавра, ОКР молодшого спеціаліста

Спеціальності ОС бакалавра (ОС магістра, ОКР спеціаліста, напрями підготовки ОКР бакалавра)

Фахове випробування

Курс

Термін навчання

Назва

Код Код

Назва

Інші спеціальності 091 Біологія

Фаховий іспит; Фаховий іспит (Екологія)

2 курс

2 р. 10 м.

лікувальна справа 5.12010101

Фаховий іспит

3 курс

1 р. 10 м.

сестринська справа 5.12010102
медико-профілактична справа 5.12010103
стоматологія 5.12010104
акушерська справа 5.12010105
стоматологія ортопедична 5.12010106
стоматологічна справа 5.12010107
лабораторна діагностика 5.12010201
фармація 5.12020101
протезне виробництво 5.13010102
Інші спеціальності 226 Фармація, промислова фармація

Фаховий іспит; Фаховий іспит (Фармакологія)

2 курс

1 р. 10 м.