Корінько Олена Миколаївна

Кафедра мікробіології, сучасних біотехнологій, екології та імунології

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

Біографія

Народилася 22 червня 1974 року.

У 1996 році закінчила Національний педагогічний університет імені Драгоманова за спеціальністю «Біологія», отримавши кваліфікацію вчителя біології.

Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.05 – Ботаніка на тему «Букові ліси Подільської височини (флористичні та еколого-ценотичні особливості, наукові основи охорони)».

Стаж науково-педагогічної роботи:

25 років наукової роботи в НПУ ім. Драгоманова; НУБіП України; Університеті «Україна».

Викладає дисципліни:

1. Анатомія рослин
2. Фізіологія рослин

Галузь наукових інтересів:

1. Охорона навколишнього середовища
2. Озеленення та дизайн

Перелік наукових праць за останні 5 років

1. Попович С.Ю., Корінько О.М., Устименко П.М. Заповідна дендросозофлора лісостепу України : Монографія. – К., 2010. – 262 с.

2. Попович С.Ю., Степаненко Н. Корінько О.М., Устименко П.М., Дяченко Я.М. Дендросозологічний каталог природно-заповідного фонду лісостепу України. – К.: ТОВ «Аграр Медіа Груп», 2011. – 800 с.

3. Попович С.Ю., Сиплива Н.О., Корінько О.М. Культивована дендрофлора парків-пам’яток садово-паркового мистецтва Вінниччини. – К.: Фітосоціоцентр, 2012. – 162 с.

4. Попович С.Ю., Дзиба А.А., Дяченко Я.М., Власенко А.С., Корінько О.М., Берегута Є.І. Основні засоби підвищення репрезентативності раритетних видів деревних рослин природно-заповідного фонду Степу України. України. – К.: ЦП “КОМПРИНТ”, 2012. – 28 с.

5. Корінько О.М., Попович С.Ю., Власенко А.С., Берегута Є.І., Дяченко Я.М., Дзиба А.А., МихайловичН.В., Гоцька М.В. Заповідна дендросозофлора Степу України. – К.: «ЦП КОМПРИНТ», 2013. – 260 с.