Закріплення дисциплін за кафедрою

1. Анатомія рослин

2. Антибіотики

3. Біогеохімічна діяльність мікроорганізмів

4. Біологічні основи інфекційних процесів

5. Біологія і систематика окремих груп бактерій

6. Біологія індивідуального розвитку

7. Біорізноманіття

8. Біотехнологія

9. Біофізика

10. Біохімія для мікробіологів

11. Ботаніка

12. Виробнича (переддипломна) практика

13. Віруси мікроорганізмов

14. Вірусологія

15. Водна мікробіологія

16. Генетика

17. Генетика бактерій

18. Ґрунтова мікробіологія

19. Екологія мікроорганізмів

20. Екологія та екологічна етика

21. Загальна цитологія і гістологія

22. Закономірності росту мікроорганізмів

23. Зоологія

24. Імунологія

25. Імунохімія, імунологія репродукції

26. Інформаційні технології в галузі (відповідно до спеціальності) біології

27. Клінічна імунологія

28. Латинська мова (за професійним спрямуванням)

29. Метаболізм мікроорганізмів

30. Метаболізм мікроорганізмів і основи промислової мікробіології

31. Мікологія

32. Мікробіологія

33. Мікробний синтез

34. Мікроекологія людини

35. Молекулярна біологія

36. Молекулярна імунологія

37. Молекулярна мікробіологія

38. Основи наукових досліджень

39. Охорона праці у виробництвах із використанням мікроорганізмів

40. Очистка стічних вод

41. Прикладна імунологія

42. Природна резистентність

43. Радіобіологія

44. Теорія еволюції

45. Фізико-хімічні методи аналізу

46. Фізіологія та біохімія рослин

47. Філософські проблеми сучасного природознавства

48. Хімія біоорганічна

49. Хімія неорганічна в галузі

50. Хімія аналітична в галузі

51. Хімія органічна в галузі

52. Цитологія мікроорганізмів