Професорсько-викладацький склад

Фото ПІБ Посада Вчене звання Науковий ступінь
1  
Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України, нагороджений медаллю«За трудову відзнаку», медаллю «В пам’ять 1500-річчя Києва»Докладніше…
Чумак Анатолій Андрійович 

Викладає дисципліни: 
1. Біологічні основи інфекційних процесів
2. Збудники інфекційних хвороб
3. Теоретична імунологія
4. Прикладна імунологія
5. Природна резистентність
6.Молекулярна імунологія

професор

Досвід роботи:
35 років наукової діяльності

професор д.м.н.

Сфера наукових інтересів: 
1. Імунологія
2. Персистуючі інфекції
3. Екологія людини

2
Докладніше…
Тугай Тетяна Іванівна

Викладає дисципліни:
1. Мікробіологія
2. Радіобіологія
3. Біологія і систематика окремих груп бактерій
4. Цитологія мікроорганізмів

завідувач кафедри, професор

Досвід роботи:
40 років наукової діяльності

ст.н.сп. д.б.н.

Сфера наукових інтересів: 
Адаптивні стратегії у різних представників мікробіоти

3
Докладніше…
Ілюк Наталія Анатоліївна

Викладає дисципліни:

доцент

Досвід роботи:

к.с.-г.н.

Сфера наукових інтересів:

4
Докладніше…
Мовчан Валентина Олексіївна

Викладає дисципліни:
1. Екологія та екологічна етика
2.Зоологія

доцент

Досвід роботи:
12 років наукового стажу

доцент к.б.н.

Сфера наукових інтересів: 
1. Урбоекологія
2. Екологічна оптимізація середовища проживання

5 Докладніше… Поєдинок Наталія Леонідівна

Викладає дисципліни:
Біотехнологія

Досвід роботи:
34 роки наукового стажу
ст.н.сп. д.б.н.

Сфера наукових інтересів: 
1. Біотехнологія
2. Біологічне очищення навколишнього середовища
3. Біопрепарати
4. БАДи
5. Екологія
6. Фізіологія;
7. Біохімія
8. Генетика
9. Їстивні гриби
10. Лікарські гриби
11. Селекція
12. Біосинтетична активність

6
Докладніше…
Беспалова Олена Ярославівна

Викладає дисципліни:

доцент

Досвід роботи:

к.б.н.

Сфера наукових інтересів:

7
Докладніше…
Тарасюк Галина Петрівна

Викладає дисципліни: 
1. Біофізика
2. Вірусологія
3. Антибіотики
4. Віруси мікроорганізмів

асистент кафедри

Досвід роботи:
16 років стажу

Сфера наукових інтересів: 
1. Екологічна компетентність особистост
і2. Екологізація освітнього простору
8
Докладніше…
Мележик Ольга Вікторівна 

Викладає дисципліни:
1. Ботаніка
2. Інформаційні технології в галузі

доцент

Досвід роботи:
13 років науково-педагогічного стажу

доцент к.б.н.

Сфера наукових інтересів:Озеленення та рекультивація порушених ландшафтів, фіторекультивація міського середовища

9
Докладніше…
Тугай Андрій Васильович

Викладає дисципліни:

ст. викладач

Досвід роботи:

Сфера наукових інтересів:
 

 

 10 Докладніше… Білявська Людмила Олексіївна

Викладає дисципліни:

 

доцент

Досвід роботи:

к.б.н.

Сфера наукових інтересів: 

11
Докладніше…
Сергійчук Наталія Миколаївна

Викладає дисципліни:
1. Екологія та екологічна етика

ст. викладач

Досвід роботи:
16 років стажу

Сфера наукових інтересів: 
1. Технологія вирощування грибів
2. Технологія виробництва компосту І-ІІІ фаза
12
Докладніше…
Зелена Любов Борисівна

Викладає дисципліни: 
1. Генетика
2. Біологія індивідуального розвитку
3. Генетика бактерій

ст.викладач

Досвід роботи:
18 років наукового стажу

к.б.н.

Сфера наукових інтересів: 
Геноми прокаріот та еукаріот