Гаврилюк Тетяна Іллівна

Кафедра мікробіології, сучасних біотехнологій, імунології та екології

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: доктор біологічних наук

Вчене звання: старший науковий співробітник